Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande - Intrastat-deklarationstjänsten

Tullen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbsidor och i e-tjänsterna i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Intrastat-deklarationstjänsten.

Alternativ för att sköta ärenden

Om du inte kan använda Intrastat-deklarationstjänsten, kan du uträtta ärenden via Intrastat-rådgivningen per telefon 0295 52334 måndagar till fredagar kl. 9–12 eller per e-post intrastat@tulli.fi.

Intrastat-deklarationstjänsten kan användas enbart av de företag som enligt Tullens statistik har informationsskyldighet vid handel inom EU eller de som registrerats som Intrastat-ombud för företag med informationsskyldighet.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänstens nuvarande tillgänglighet uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Identifierade problem med tillgängligheten

Det förekommer fortfarande en del problem med tjänstens tillgänglighet. Här nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Om du upptäcker ett problem som inte finns i förteckningen, kontakta oss. Förteckningen uppdateras under de kommande månaderna då åtgärder utförs och problemen med tillgängligheten åtgärdas.

Följande innehåll uppfyller inte kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster:

 • Responsmeddelanden och statusuppgifter (WCAG 4.1.3)
  • I systemet finns responsmeddelanden som skärmläsaren inte märker utan flyttning av fokus.
 • Visualisering av fokus (WCAG 1.4.11, 2.4.7)
  • Trädvyn för KN-nummer har inte en tillräcklig kontrast mellan markeringsfärgen och normalfärgen.
 • Flikar (WCAG 4.1.2)
  • En del ARIA-attribut i flikarna används på fel sätt, vilket kan leda till problem för vissa skärmläsare. 
 • Sidonavigation (WCAG 1.3.1, 2.4.4) 
  • Sidonavigationen (Rubrikuppgifter-Raduppgifter-Sammandrag och sändning) visas som länkar utan förklaring.  Den som använder en skärmläsare kan ha det svårt att känna igen länkarnas betydelse.
 • Felmeddelanden (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
  • Man ka gå vidare från Raduppgifter utan att fylla i uppgifter, fastän informationen är obligatorisk. Den som använder skärmläsare får information om felet först i slutet av Sammandrag och sändning -fasen. Användare med normal syn får ingen information alls om felet.   
  • Efter att en fil laddats upp visas en del felmeddelanden i ett modal-fönster, en del felmeddelanden visas inte alls.
  • Rader med fel visas inte logiskt, vilket är en utmaning för dem som använder skärmläsare.
 • Blankettfält (WCAG 1.3.1, 3.3.2)
  • ”Införsel” och ”Utförsel” bildar en grupp av valknappar, vars rubrik ”Riktning” inte kopplats till dem i programkoden.
  • Rubriken Nolldeklaration har inte kopplats rätt till valrutan under rubriken.
 • Knappar (WCAG 4.1.2)
  • En del enskilda funktionsknappar har i onödan placerats på verktygsraden som märkts ut med toolbar-rollen.
 • Modala dialogrutan "Uppgifter för ny varukodsrad" (WCAG 2.4.3)
  • Då dialogrutan ”Uppgifter för ny varukodsrad” stängs, flyttas tangentfokus till början av sidan i stället för till den knapp som öppnat dialogen.
 • Avbruten förbindelse på grund av överskriden tidsgräns (WCAG 2.2.1)
  • Användaren varnas om att förbindelsen kommer att brytas på grund av överskriden tidsgräns, varvid användaren ges möjlighet att be om tilläggstid. Av datasäkerhetsskäl blir man dock tvungen att logga ut användaren efter 12 timmar, och därför uppfylls tillgänglighetskraven gällande tidsbegränsningarna inte helt. 
 • Tilläggsinformation om felaktiga varukodsrader (WCAG 1.4.13, 2.1.1)
  • Felaktiga varukodsrader i tabellen är markerade med en varningsikon via vilken tilläggsinformation öppnas när man för pekaren över ikonen. Tilläggsinformationen stängs emellertid när man försöker flytta pekaren över den. Att flytta fokus till varningsikonerna lyckas inte heller med tangentbordet.
 • Responsivitet 
  • Tjänstens responsivitet har flera brister. En del av uppgifterna går förlorade i förstorade eller smalare vyer. Tjänsten kräver också horisontell rullning i en bredd på 320 CSS-pixlar (WCAG 1.4.10)
 • Fokusordning
  • Fokusordningen i CN8-listan motsvarar inte den visuella ordningen, vilket försvårar tangentbordsanvändningen (WCAG 2.4.3)

Upprättande av utlåtandet

Tullen har utvärderat tillgängligheten av denna tjänst på följande sätt:

 • Utvärderingen har gjorts av den utomstående aktören Eficode. 
 • Tjänsten utvärderades 2/2019.
 • Utlåtandet upprättades 6.7.2020.
 • Utlåtandet granskades senast 20.9.2023.

Respons

Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten i denna tjänst.

 • Du kan ge respons om tillgängligheten till Tullen per e-post: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Tullens statistik ansvarar för tillgängligheten i Intrastat-deklarationstjänsten. Tullens statistik svarar på respons om tillgängligheten.
 • Vårt mål är att besvara responsen inom fem vardagar.
 • Om du inte är nöjd med svaret från Tullen, kan du ge respons om tillgängligheten även till Regionförvaltningsverket: saavutettavuus@avi.fi.