Hoppa till innehåll

Ett mångfasetterat arbete vid informationsförvaltningen

Kati Eskelinen arbetar som testchef vid Tullens informationsförvaltning. Hon hör till informationsförvaltningens grupp för metoder, som består av cirka 15 personer, både testare och metodspecialister. Testarnas uppgifter omfattar testning av gränssnitt, angränsande system, användbarhet, prestanda och feltolerans samt teknisk testning och meddelandetrafik.

Eskelinen inledde sitt arbete vid Tullen för ett par år sedan. Tidigare har hon arbetat inom den privata sektorn som matematiker samt med systemutveckling.

Testchefens ansvarsområden är testningar gällande Tullens informationshantering, testmetoder och -verktyg, säkerställande av resurser för testning samt stöd för publiceringshantering. Hon ser till att man använder samma testmetoder i mindre och större projekt och bidrar till att lösa problem som fördröjer eller förhindrar testningen.

Olika testningar görs samtidigt, vilket betyder att testmiljöerna ofta används mycket flitigt. Miljöerna koordineras, så att alla får testutrymme och -möjlighet. Testningarna för ett projekt tar vanligtvis ungefär ett år – för större projekt till och med flera år. Arbetet är krävande, men också givande.

– I gruppen för metoder, som stöder systemutvecklingsarbetet, har vi motiverade lagspelare med djup expertkunskap. Det är trevligt att arbeta i grupp, och man vågar också alltid fråga om råd, säger Eskelinen.

Arbete efter eget intresse

Eskelinen anser att både allmänna IT-kunskaper och erfarenhet av systemutvecklings- och projektarbete är viktiga i hennes arbete. Förmåga att koordinera, sociala färdigheter, förmåga att hantera helheter samt prioriteringsförmåga har man också nytta av i arbetet.

– Vid Tullen uppskattar jag att jag har fått göra mitt jobb på ett mångfasetterat sätt och att jag ser hela processen från början till slut. Det betyder att jag är med från konkurrensutsättningar till upphandlingar och å andra sidan från systemutveckling till införande. Jag upplever också att arbetsgivaren lyssnar på vad jag är intresserad av och att jag har möjlighet att utveckla mina intresseområden.

Att arbeta på distans lämpar sig för Eskelinens livssituation, så hon utnyttjar den möjligheten regelbundet. Tullen uppmuntrar också sina anställda att motionera och att upprätthålla och utveckla den egna kompetensen.

– Jag har precis påbörjat grundutbildningen i tullbranschen för personer som arbetar i expertuppgifter. Utbildningen pågår i cirka ett år och hjälper mig att förstå Tullens affärsverksamhet.

Utöver testning gör man också mycket annat vid Tullens informationsförvaltning. Bekanta dig närmare med Tullens informationsförvaltning. (LINKKI)