Hoppa till innehåll

Import

Med import avses införsel av varor från ett land utanför EU. Varorna ska importklareras innan de får tas i bruk eller säljas vidare. Tullen uppbär tullar, skatter och avgifter för varor. Dessa bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde.

Immateriella nyttigheter och tjänster behöver inte förtullas Sådana är exempelvis program och e-böcker.

Avgörande med tanke på tullklarering och importbeskattning är

  • varifrån varorna levereras och
  • om varorna som levereras från EU-området har tillverkats i EU eller förtullats in i EU-området.

För varor som förs in från ett område som inte hör till EU:s skatteområde uppbärs mervärdesskatt.

Sanktionerna mot Ryssland

På denna sida samlar vi information om vilka konsekvenser sanktionerna mot Ryssland har för företag vad gäller export och import.

E-tjänster


Importerar du CBAM-produkter?

Importerar du till exempel järn- och stålprodukter?

EU-förordningen om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) medför redan under år 2023 nya skyldigheter för importörer som importerar dessa och andra CBAM-produkter.

Mera information: Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid medför betydande ändringar för importörer