Hoppa till innehåll

Importtulldeklarationerna förnyas stegvis 2021–2022

Import

Med import avses införsel av varor från ett land utanför EU. Varorna ska importklareras innan de får tas i bruk eller säljas vidare. Tullen uppbär tullar, skatter och avgifter för varor. Dessa bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde.

Immateriella nyttigheter och tjänster behöver inte förtullas Sådana är exempelvis program och e-böcker.

Avgörande med tanke på tullklarering och importbeskattning är

  • varifrån varorna levereras och
  • om varorna som levereras från EU-området har tillverkats i EU eller förtullats in i EU-området.

För varor som förs in från ett område som inte hör till EU:s skatteområde uppbärs mervärdesskatt.


Tullen är involverad i följande steg vid import

1. Att beställa varor

TULLI.FI

2. Deklarationer för säkerhetsuppgifter

3. Införsel av varor och anmälan till tullen av varornas ankomst

TULLI.FI
TULLI.FI

4. Lagring

TULLI.FI

5. Importförtullning

6. Överlåtelse- och förtullningsbeslut

TULLI.FI

7. Arkivering

TULLI.FI