Hoppa till innehåll

Bekämpning av farliga produkter

Katja Tanhua har arbetat som laboratorieanalytiker (YH) vid Tullaboratoriet i nästan fyra år.

Vid Tullaboratoriet i Esbo arbetar cirka 70 anställda. Där övervakar man livsmedel och konsumtionsvaror som förs in till Finland. Där undersöker man också narkotika, läkemedelssubstanser och bränslen. Vid Tullaboratoriet gör man riskbedömningar, stickprov och kvalitetsundersökningar samt undersökningar som anknyter till tullklarering och beskattning.

Tanhua arbetar vid sektionen för konsumtionsvaror, där man undersöker bl.a. kläder, skor, smycken, leksaker och kosmetik. I fråga om en nalle testar man t.ex. om ögonen eller näsan lossnar, om sömmarna går upp eller om fyllnadsmaterialet rinner ut. Man kan också undersöka om en leksak innehåller tungmetaller eller ftalater (mjukgörare i plast).

‒ Genom vårt arbete kan vi få bort farliga produkter från marknaden.

I sitt arbete behöver en laboratorieanalytiker noggrannhet, omsorgsfullhet och tålamod. Man arbetar med kemiska och fysikaliska saker och använder olika apparater. Tanhua är särskilt intresserad av apparater och underhåll av dem, vilket kräver problemlösningsförmåga.

‒ Mångkunnighet behövs också, eftersom man gör många saker samtidigt i det här jobbet, betonar Tanhua.

Mer omfattande uppgifter, mer ansvar

Arbetsuppgifterna har så småningom blivit mer omfattande, när t.ex. ansvaret för apparater har flyttats från kemisterna till analytikerna.

‒ Det första året lärde jag mig olika metoder. För ett par år sedan började jag med valideringar gällande utveckling av metoder, och deras antal har ökat. Minst hälften av tiden arbetar jag vid datorn, t.ex. för att styra apparater, gå igenom resultat och göra valideringar.

Vid sidan om arbetet studerar Tanhua till laboratorieingenjör. Utbildningen, som tar ungefär ett år, tar henne varje vecka till Tammerfors. Det har gått bra att kombinera arbete och studier, eftersom arbetsgivaren har uppmuntrat henne och man har kunnat komma överens om studiedagarna i god tid.

‒ Jag förväntar mig att mina studier bidrar med något nytt och nyttigt till mitt arbete.
Arbetet vid Tullen har gett Tanhua en mångsidigare bild av hela Tullen och Tullaboratoriet. Den omfattande verksamheten och de mångsidiga uppgifterna har varit en positiv överraskning för henne.

‒ Arbetet är varierande och samtidigt spännande. För mig är det också viktigt att vi genom vårt arbete kan få bort farliga produkter från marknaden.

Intresserad av högskolepraktik vid Tullaboratoriet? Läs om Lotta Koskenlaaksos erfarenhet som praktikant (på finska).