Hyppää sisältöön

Suuntaa tulevaan työharjoittelusta Tullilaboratoriossa

Julkaisuajankohta 20.1.2023 14.50
Tiedote

Meillä Tullissa on vuosittain harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille. Harjoittelijat ovat osa työyhteisöämme ja he saavat samat edut kuin muutkin tullilaiset. Tullissa harjoittelijat tekevät merkityksellisiä ja vastuullisia työtehtäviä, joista maksetaan palkkaa. Kemian opiskelija Lotta Koskenlaakso oppi paljon harjoittelussaan Tullilaboratoriossa ja sai hyvää näkemystä mahdollisista työnkuvista valmistumisensa jälkeen.

Lotta Koskenlaakso
Harjoittelusta oppi paljon käytännön työstä ja teoriasta, jotka hyödyttävät opinnoissa. Kuva: Iina Koukku / Tulli.

Ensimmäisen vuoden opiskelijalle oman alan harjoittelupaikan löytäminen ei ole itsestäänselvyys. Kemian opiskelija Lotta Koskenlaaksoa kuitenkin onnisti, sillä hän pääsi Tullilaboratorioon työharjoitteluun. 

- Etsin oman alan harjoittelupaikkoja, mutta monissa haettiin loppuvaiheen opiskelijoita, joilla tietotaitoa oli jo enemmän. Onnekseni Tulliin haettiin 1.-3. vuoden opiskelijoita laborantin tehtäviin. Olen käynyt yliopistossa vasta kemian peruskursseja, joten olen oppinut työkavereilta paljon teoriaa sekä käytännön työstä, mistä on hyötyä jatkossa opintojenkin parissa, Lotta kertoo.

Tullilaboratorio tekee riskinarvioinnin perusteella pistokokeita, joilla tutkitaan maahan tuotavien kasviperäisten - ja yhdistelmäelintarvikkeiden sekä kulutustavaroiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi Tullilaboratorio tutkii polttoaineiden laatua sekä huumaus- ja lääkeaineita osana Tullin maahantuonnin valvontaa. Lotan harjoittelu sijoittui tullitekniseen jaostoon, jossa tutkitaan erilaisia tullirikosepäilyihin liittyviä näytteitä, muun muassa huumausaineita, huumausaineiden lähtöaineita, muuntohuumeita, sekä lääke- ja dopingaineita.

- Näytteitä on käsiteltävä varoen, sillä pienetkin näytteet voivat sisältää haitallisen määrän kemikaaleja. Tietyntyyppisille näytteille tehdään aina vakioanalyysit. Jos ainetta ei löydy tietokannastamme tai siinä on jotain poikkeavaa, teemme tarvittaessa lisätutkimuksia, Lotta kuvailee työtä. 

Pätevöityminen tehtäviin tuo varmuutta työntekijälle

Tullilaboratoriossa työn laatua seurataan järjestelmällisesti. Kaikki laboratoriossa käytetyt tutkimusmenetelmät on akkreditoitu FINAS:n (Finnish Accreditation Service) kriteerien mukaisesti. FINAS arvioi säännöllisesti Tullilaboratorion toimintaa ja siksi laboratoriossa työskentelevät, myös harjoittelijat, pätevöityvät tiettyihin menetelmiin. 

- Olen oppinut, että Tullilaboratoriossa työntekijä keskittyy tyypillisesti tutkimuksen yhteen osa-alueeseen, kuten näytteiden valmisteluun, analyysiin tai jatkotoimenpiteisiin. Minun tehtäväni on valmistella näytteet, joten yleensä en tiedä, mitä tutkimus paljastaa ja mitä tutkittavalle tuotteelle tapahtuu. Kun olin ollut kaksi kuukautta työssä, esihenkilöni tukemana sain pätevyyden tehdä työni itsenäisesti, Lotta kertoo.

Pätevöityminen ja akkreditoidut menetelmät takaavat laboratoriotyön laadun, mikä tuo turvaa tuotteiden kuluttajille sekä varmuutta työntekijöille.

- Tehtäviini perehdyttäminen ja pätevöittäminen on sujunut hienosti. Koen olevani onnekas, että olen päässyt näin nopeasti oman alan töihin ja saan vastuuta!

Merkityksellistä työtä tekemässä

Kaksi valkoisiin työtakkeihin pukeutunutta henkilöä toimistohuoneessa. Toinen katsoo, mitä toinen tekee.
Työkaverit ovat perehdyttäneet ja opastaneet Lottaa harjoittelun aikana. Kuva: Iina Koukku / Tulli.

Ensimmäinen oman alan harjoittelu eteni vauhdikkaasti ja oli opettavainen. Työyhteisön tuki saa harjoittelijalta kiitoksia.

- Työkaverini ovat olleet mahtavia ja opastaneet minua niin talon tavoille kuin kemian syövereihin. On ollut hienoa nähdä esimerkkejä siitä, millaisiin tehtäviin voisin päästä valmistuttuani yliopistosta.

Työ on tuntunut myös merkitykselliseltä. Tullin rooli rikostorjunnassa ja valvonnassa näkyy vahvasti Tullilaboratoriossa, jossa varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja lainmukaisuus.

- Täällä näkee käytännössä, miten Tulli suojaa yhteiskuntaamme ja kansalaisia. On ollut hienoa päästä osaksi tätä työtä.

Tulevaisuus on nuorella naisella vielä avoin, sillä opinnoissa erikoistumisala valitaan vasta maisterivaiheessa. Lotalla onkin vielä aikaa opiskella ja nähdä alan eri mahdollisuuksia.

- Tulisin mielelläni Tulliin uudestaan harjoitteluun, sillä täällä voi tehdä niin monenlaisia tehtäviä eri tuotteiden parissa. Täällä näkee mielenkiintoisia juttuja! 

Korkeakouluharjoittelu Tullissa pähkinänkuoressa:

  • Maksamme harjoittelijoille palkkaa 2040 €/kk.

  • Tarjoamme hyvän perehdytyksen tehtäviisi ja Tullin toimintaan.

  • Työyhteisö on tukenasi koko harjoittelun ajan.

  • Saat samat edut kuin muutkin tullilaiset, kuten työterveyspalvelut, 200 € ePassin Flex-etua, lounasedun ja kerrytät lomapäiviä.

  • Osassa harjoittelupaikoissa on etätyömahdollisuus.

Ilmoitamme avoimet harjoittelupaikat joko valtiolle.fi-sivustolla tai oppilaitosten omissa kanavissa. Lue lisää työskentelystä Tullissa osoitteessa tulli.fi/rekry.

Artikkeli