Hyppää sisältöön

Varamenettely

Kun asiakkaan tai Tullin järjestelmässä on häiriö, osa Tullille annettavista ilmoituksista voidaan antaa poikkeustilannelomakkeella.  Sen lisäksi annetaan sähköinen ilmoitus jälkikäteen.

Poikkeustilannelomakkeet ja niiden täyttöohjeet

Tulli tiedottaa asiakkaille, jos Tullin järjestelmässä on käyttökatko. Samalla Tulli ilmoittaa, onko lupa käyttää varamenettelyä. Tilaa sanoma-asiakkaan häiriötiedotteet sähköpostiisi täältä. 

Jos asiakkaan järjestelmässä on käyttökatko, on asiakkaan pyydettävä lupa varamenettelyyn Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta sähköpostitse spake.varastointi@tulli.fi.

Sanomailmoittaja voi käyttää netti-ilmoittamista varamenettelynä ilman erillistä lupaa.

Turvatietojen ICS2-ilmoituspalveluun (STI-STP) annettaville saapumisen yleisilmoituksille (ENS) ei ole olemassa varamenettelyä, vaan käytössä on komission toiminnan jatkuvuuden suunnitelma (BCP, Business Continuity Plan). Tavarat voi kuitenkin lastata ja purkaa, kun BCP:n mukainen varamenettelylupa on annettu. Tavaroita ei voi esittää tai tulliselvittää ennen kuin saapumisen yleisilmoitus on annettu.

Varamenettelypyyntö

Varamenettelypyynnössä asiakkaan on ilmoitettava:

  • varamenettelyyn siirtymisen syy

  • katkon arvioitu kesto

  • mitä saapumispaikkaa varamenettely koskee

  • mitä ilmoituksia varamenettelypyyntö koskee

  • kuljetusvälineen tiedot, jos ne ovat tiedossa.

Asiakkaan on ilmoitettava ongelmien jatkumisesta ja katkon päättymisestä sähköpostitse spake.varastointi@tulli.fi.

Varamenettelyasiakirjan lisäksi annetaan sähköinen ilmoitus jälkikäteen.

Varamenettelyllä annetut ilmoitukset annetaan sähköisesti jälkikäteen, käyttökatkon päätyttyä. Saapumisen yleisilmoituksen tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen viitetietona (LRN) käytetään samaa viitetietoa, joka on ilmoitettu varamenettelylomakkeen (SSD) kohdassa ”Viitenumero” tai, jos käytetään muuta asiakirjaa, muuten selkeästi merkittyä viitetietoa.

Lisäksi saapumisen yleisilmoituksen ja yleisilmoituksen ensimmäisen tavaraerän erityismaininta-kohdassa tulee antaa koodi FIXEV (rautatieliikenne). Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella on ilmoitettava lisätietokoodi FIFAL.

Jos saapumisen yleisilmoitus (IE315) annetaan varamenettelyssä Tullin Saapumisen ja poistumisen järjestelmän (AREX) käyttökatkon vuoksi, on ilmoitukset jätettävä saapumispaikan tullille normaalien ilmoittamisen aikarajojen sisällä.

Jos varamenettelyn käyttö johtuu asiakkaan järjestelmän käyttökatkosta, on saapumisen yleisilmoitus jätettävä Tullille viimeistään 4 h ennen tavaran saapumista. 

Tullin luvalla sähköisen saapumisen yleisilmoituksen antamista voi siirtää siihen asti kunnes tavarat saapuvat.

EU:n ulkopuolelta saapuva tavara, josta ei käyttökatkon takia ole voitu antaa saapumisen yleisilmoitusta, voidaan tuoda ja purkaa rajalla sijaitsevalle ratapihalle tai tullitoimipaikan pihalle, kun lupa varamenettelyyn on saatu. Asiakirjamuotoinen saapumisen yleisilmoitus on annettava saapumispaikan tullille välittömästi saavuttaessa, ellei sitä ole annettu ennakolta.

Suoraan toisesta EU-maasta saapuvasta tavarasta annetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337 tai FI335) vasta käyttökatkon jälkeen. Tavarat voidaan purkaa satama-alueelle tai lentokentälle ilman erillistä ilmoitusta.

Jos tavaroille halutaan luovutus käyttökatkon aikana, toimitetaan tiedot saapumispaikan tullille varamenettelyasiakirjoilla saapumisen yleisilmoituksen ohjeita vastaavasti. Varamenettelyssä annettuun väliaikaisen varastoinnin ilmoitukseen ei kuitenkaan sovelleta saapumisen yleisilmoitukselta vaadittuja määräaikoja.

Jos maanteitse saapuva tavara ja saapumisen yleisilmoituksen viitenumero MRN esitetään rajalla sijaitsevalle tullitoimipaikalle silloin, kun Tullin järjestelmässä on käyttökatko, Tulli kirjaa tarvittavat esittämismerkinnät järjestelmään käyttökatkon loputtua.

Jos käyttökatko on meri- tai lentoliikenteen kuljetusvälineen saapumisvaiheessa, eikä toimija voi antaa kuljetusvälineen saapumisilmoitusta (IE3N06), tulee se antaa sähköisesti heti katkon päätyttyä. Puretuista tavaroista voi poikkeuksellisesti antaa suoraan saapumisen esittämisilmoituksen (FI332) ja saapumisilmoitus annetaan Turvatietojen ICS2-ilmoitusjärjestelmään, kun katko on ohi.

Jos saapuneet tavarat halutaan meri-, lento- ja junaliikenteessä tulliselvittää käyttökatkon aikana, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu sähköisesti, mutta saapumisen esittämisilmoitusta ei voida antaa, toimittaa kuljetusliike saapumispaikan tullille tiedoksi:

  • lentoliikenteessä lennon numeron ja saapumisajan

  • meriliikenteessä aluksen nimen, IMO-numeron, Portnet-numeron sekä saapumisajan

  • rautatieliikenteessä junaluettelon.

Tulli-ilmoituksella käytetään tavaran saamaa MRN- ja tavaraeränumeroa, kuljetusasiakirjan numeroa edeltävän asiakirjan tiedoissa, mutta ilmoitetaan asiakirjakoodina varamenettelykoodi. Kuljetusasiakirjan numeroa ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, kun saapumisen yleisilmoitus on annettu Saapumisen ja poistumisen järjestelmään (AREX).

Jos varastonpitäjä ei käyttökatkon takia pysty lähettämään Tullille purkaustulosilmoitusta (IE044 tai FI364), se lähetetään Tullille käyttökatkon päätyttyä.

Varastonpitäjän ilmoitusten viivästyminen käyttökatkon takia ei estä tavaran muun tulliselvityksen etenemistä

TIR-carnet´lla saapuvasta tavarasta turvatiedot annetaan varamenettelytilanteessa saapumistullitoimipaikan tullille SSD-lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla tuntia ennen saapumista.

T-passituksen varamenettelyssä turvatiedot voi antaa TSAD-lomakkeella, SSD-lomakkeella tai vastaavat tiedot sisältävällä hallinnollisella, kaupallisella tai kuljetukseen liittyvällä asiakirjalla tuntia ennen saapumista.

Turvatiedot voi antaa sekä T- että TIR-passituksessa myös erillisellä saapumisen yleisilmoituksella. Passitusilmoituksessa täytyy viitata saapumisen yleisilmoitukseen edeltävänä asiakirja

Poikkeustilannelomakkeet