Hyppää sisältöön

AEO-valtuuksien haku

AEO-valtuuden hakuprosessi kestää enintään 120 päivää. Saat koko prosessin aikana Tullin asiantuntijoilta ohjeita ja neuvontaa.

Voit etukäteen testata, sopiiko yrityksesi AEO-toimijaksi ennakkokyselyn avulla. Kyselyn vastauksia ei tarvitse lähettää Tulliin.

1. Ota yhteys Tullin

Ota ensin yhteys Tullin yritysneuvontaan aeo@tulli.

2. Tee hakemus

Tee hakemus EU:n tullien yhteisessä eAEO-palvelussa. Yhdellä hakemuksella voit hakea valtuutusta vain yhdelle Eori-tunnukselle.

Vastaa myös AEO-toimijan itsearviointikyselyyn. Se pitää liittää hakemuksen liitteeksi.

Lisäksi hakemukseen on liitettävä kuvauksia ja ohjeita, joilla selvitetään esimerkiksi yrityksesi taloudellista tilannetta sekä tullaus- ja logistiikkatoimintojen turvallisuutta. Lisää liitteenä hakemukseen seuraavat tiedot:

  • Yrityksen omistajat
  • Tulliasioista vastaava
  • Kaikki toimipisteet ja yhteystiedot
  • Etuyhteydessä olevien asiakkaiden tai tavarantoimittajien yhteystiedot
  • Hakijan organisaatio

Huomioi, että itsearviointikysely ja muut liitteet pitää pakata yhdeksi zip- tai pdf-tiedostoksi. Tämä johtuu siitä, että palvelussa hakemukseen voi liittää vain yhden liitteen.

Jos vaatimukset täyttyvät, Tulli hyväksyy hakemuksen käsittelyyn ja aloittaa hakemuksen arvioinnin. Saat tästä tiedon eAEO-palvelussa.

3. Palaveri Tullin kanssa

Tulli ottaa yhteyttä ja sopii kanssasi aloituspalaverin.

Aloituspalaverissa sovitaan muun muassa siitä, milloin ja miten toimitat tarvittavat kuvaukset ja ohjeet Tullille. Lisäksi sovitaan, missä yrityksen tiloissa Tulli käy arviointikäynneillä.

4. Arviointikäynnit

Tulli tekee arviointikäynnit niihin yrityksen tiloihin, jotka ovat tullitoiminnan kannalta merkityksellisiä. Yrityksen toiminnan luonne ja laajuus ratkaisevat, montako käyntiä tarvitaan. Keskimäärin käyntejä on 2–3.

Tulli esittelee yritykselle arvioinnin tulokset. Voit pyytää tarvittaessa lisäaikaa muutosten tekemiseen yrityksessä.

Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa yrityksen kirjanpidon tavara- ja tietovirtojen jäljitysketjua (audit trail), talous- ja logistiikkahallinnon sekä sisäisen valvonnan järjestelmiä ja fyysisiä turvallisuusjärjestelyitä. Lisäksi arvioidaan yrityksen tavaravirtojen hallintaa ja niihin liittyviä kuvauksia ja ohjeistuksia, esimerkiksi tullauskäytäntöjä, tietojen ja asiakirjojen arkistointia sekä tietoturvaa.

5. AEO-valtuuden myöntäminen

Jos hakemus hyväksytään, Tulli myöntää yrityksellesi AEO-valtuuden. AEO-valtuus julkaistaan EU:n komission verkkosivuilla, jos yritys on antanut tähän suostumuksen.