Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Tilastotiedot

Mitä tietoja tilastotiedot sisältävät?

Tilastotiedot sisältävät seuraavia Tullin toiminnassa syntyviä aineistoja: 

 • tiedot tullaustapahtumista 
 • tullaustapahtumien osapuolet (osapuoli voi olla yritys tai yksityishenkilö, yksityishenkilöt eivät ole tunnistettavissa)
 • yritysten EU-sisäkaupan tapahtumatiedot (Intrastat-tiedot)
 • Intrastat-tiedonantovelvollisten yritysten yhteystiedot
 • Intrastat-uutiskirjeiden tilaajien sähköpostiosoitteet
 • tilastotietojen rekisteröityjen tilaajien yhteystiedot
 • Uljas-tilastotietokannan käyttäjien IP-osoitteet, jotka tallentuvat kaikista palvelua käyttävistä

Henkilötietojen käsittelystä on tarkempi kuvaus Tullin tilastoinnin tietosuojaselosteessa.

Tilastotietojen rekisteröityjen tilaajien yhteystiedoista on tarkempaa tietoa rekisteriselosteessa.

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Tilastotietoja käytetään tavaroiden ulkomaankaupan tilastointiin. Ulkomaankauppatilasto kuvaa tavarakauppaa Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä (sisäkauppa) sekä Suomen ja Euroopan unionin ulkopuolisten maiden välillä (ulkokauppa). Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tilastotietoja hyödynnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • yritystietojen kerääminen EU:n sisäkaupassa
 • tilastotarkastukset ja -tuotanto
 • tilastojulkaisut ja -palvelut, mm. tilastojen jakelu
 • nettipalautteiden käsittely
 • tilastoinnin uutiskirjeiden lähettäminen
 • tilastojärjestelmien testaus 
 • tilastoinnin johto- ja kehittämistehtävät 

Tilastoinnin lakisääteisistä tehtävistä säädetään tilastolaissa (280/2004), tullilaissa (304/2016) sekä EU:n tilastoasetuksissa ja -säädöksissä. Näiden lisäksi tietoja käsitellään Tullin viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa annettujen tehtävien hoitamiseksi.

Tietojärjestelmät

Tullin tilastoinnin tietojärjestelmät, joilla tilastotietoja käsitellään:

 • EU-sisäkaupan tietojenkeruujärjestelmä (Intrastat-ilmoituspalvelu ja Intrastat-keruujärjestelmä)
 • Tavaroiden ulkomaankaupan tilastojärjestelmä (T2000-tilastojärjestelmä)
 • Uljas-tilastotietokanta, jossa julkaistaan Tullin ulkomaankauppatilastot

Lisätietoja on tietojärjestelmäselosteissa.

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot

Uljas-tilastotietokanta on avoimesti kaikkien käytettävissä maksutta. Tarkempaa tietoa Uljas-palvelusta.

Siirry Uljas-tilastotietokantaan.

Tietopyynnöllä haettavat tiedot

Tilastolain 12. §:n mukaan ”tilastoja laativan viranomaisen hallussa olevaan tilastotarkoituksia varten saatuun asiakirjaan ei sovelleta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11. ja 12. §:ssä säädettyä oikeutta saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta”.
Voit hakea omia yhteystietojasi tietopyynnöllä. Yrityksille voidaan tehdä omien tietojen raportteja maksullisena toimeksiantona resurssien puitteissa.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot.