Hyppää sisältöön

Tietoa Tullimuseosta

Tullimuseo perustettiin vuonna 1930. Tuolloin merirajojen vartiointi siirrettiin Tullilta Merivartiolaitokselle. Tullin hallussa ympäri maata oli runsaasti vanhaa esineistöä, josta vanhimmat olivat peräisin jo edellisiltä vuosisadoilta.

Aluksi Tullimuseo sijaitsi Tullihallituksen tiloissa, Erottajan ja Uudenmaankadun kulmassa. Sota-aikana rakennukseen osui pommeja ja joitakin esineitä tuhoutui. 1960-luvulla Tullimuseota varten vuokrattiin huoneisto osoitteesta Unioninkatu 5.

1990-luvun alussa Tullimuseolle saatiin näyttelytilat Suomenlinnan kurtiini Hamilton-Polhemista eli osoitteesta Suomenlinna B 20 D. Jatkossa museonäyttely oli avoinna kesäisin.

Nykyisin Tullimuseo kuuluu Tullin hallinto-osaston alaiseen viestintäyksikköön ja toteuttaa Tullin viestintästrategiaa.

 

Kokoelmat ja näyttelyt

Museon esinekokoelma koostuu erilaisista tullaukseen ja tullimenettelyihin liittyvistä työvälineistä, joilla on mitattu tai analysoitu tavaroita. Keskeinen esineryhmä ovat virka-asusteet ja muut tunnukset. Kokoelmaan kuuluu myös erilaisia tullivalvontaan liittyviä tavaroita, kuten salakuljetusesineitä.

Tärkeä osa kokoelmaa ovat tullihistorialliset valokuvat, joita on kerätty 1930-luvulta lähtien. 2000-luvun alussa siirryttiin valokuvien digitointiin. Tällä hetkellä on digitoitu noin 3 000 tulliaiheista valokuvaa. Samoin Tullimuseon asiakirja- ja painotuotekokoelmat on huomattava.

Vuodesta 1992 lähtien on perusnäyttelyn rinnalle toteutettu vaihtuvia teemanäyttelyitä. Vuonna 2010 siirryttiin kaksivuotiseen näyttelysykliin. Näyttelyjen laadinnassa on tehty laajaa yhteistyötä muiden museoiden kanssa.

Tullimuseo tarjoaa kokoelmiinsa liittyen myös tietopalvelua. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.

Vuodesta 2014 lähtien historiaviestintää on toteutettu myös sosiaalisen median kanavissa. Museo on julkaissut myös Tullin historiaa käsitteleviä artikkeleita ja teoksia.

Viime vuosikymmenten teemanäyttelyitä

2006: Pohjolan Klondyke – Ulkomaankauppaa ja tullitoimintaa Petsamossa
2007: Viinasta viikunoihin – Tullilaboratorio 100 vuotta
2008: Naiset Tullissa
2009: Tulli ylittää rajat – Tullin kansainvälisen toiminnan historia
2010–11: Tulli Karjalassa – tullitoimintaa Karjalan kannaksella 1812—1939
2012–13: 200 vuotta Tullia. Tullin juhlavuoden näyttely
2014–15: Taivaallista tavaraa – Tulli ja Suomen lentoliikenteen historia
2016–17: Veroista vihatuin? Tulli ja autojen tuonti
2018: 1918 – Sota viraston sisällä. Näyttely käsitteli tullilaitosta sisällissodan aikana
2019-20: Koirat Tullissa. 50 vuotta tullikoiratoimintaa
2021-22: Himoitut lehdet. Tullin ja tupakan pitkä historia.
2023-      Lautalla lännestä. Tulli ja Suomen autolauttaliikenne

Museoalan yhteistyö

Tullimuseo osallistuu tullimuseoalan kansainväliseen yhteistyöhön ja kotimaiseen museoalan yhteistoimintaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden viranomaismuseoiden ja muiden erikoismuseoiden kanssa. Tullimuseo on Suomen museoliiton jäsen.

Tullimuseo on vuodesta 1993 lähtien ollut jäsenenä tulli- ja veromuseoiden kansainvälisessä yhdistyksessä International Association of Customs/Taxation Museums (IACM). Järjestön tehtävä on säilyttää ja ylläpitää tullitoiminnan rikasta perintöä maailmassa, joka on nopeasti muuttuva.