Hyppää sisältöön

Tullin maksullisten suoritteiden hinnat

Valtiovarainministeriö on vahvistanut asetuksen Tullin maksullisista suoritteista. Asetuksessa ja sen liitteenä olevassa maksutaulukossa määritetään Tullin maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ja niiden hinnat:

  • tullitoimenpiteet
  • Tullin päätökset
  • Tullilaboratorion suoritteet
  • muut palvelut.

Auto- ja valmisteverotusta koskevat maksulliset suoritteet on siirretty Verohallinnolle ja kulkuneuvoselvityksen suoritteista on pääosin luovuttu sähköisen asioinnin yleistyttyä.

Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan Tullin päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

Maksutaulukko Tullin maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista