Hyppää sisältöön

Tullin pääjohtaja Hannu Mäkinen Pääjohtajan katsaus

Tullin toiminta on ytimeltään vastuunkantoa yhteiskunnalle ja asiakkaille. Vastuullisuusraportti on Tullin manifesti vastuun ulottuvuuksista ja niiden merkityksestä. 

Tavoitteemme on tehdä enemmän ja paremmin. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen tukee meitä tässä. Tunnistamme, että haasteita ja parannettavaa aina riittää. Toisaalta on asioita, joissa olemme jo pitkällä. Haasteellisissa suunnissa saatamme tarpoa umpihankeen, etsien väyliä ja kokeillen uutta. Useinkaan työ ei ole helppoa, mutta silloin onnistumiset ovat myös hyvin palkitsevia. 

Vuosi 2023 oli Tullin valvontatoiminnan kannalta onnistunut. Vuoden mittaan laajentunut pakotevalvonta tuotti hyviä tuloksia, ja valvontaan osallistuneiden ammattitaito koheni rautaiseksi. Itärajan liikenteen hiljeneminen ja rajatoimipaikkojen sulkeutuminen lopulta kokonaan vaikuttivat niin, että valvonta suuntautui enemmän muualle, kuten satamiin ja päälentoasemalle. Valvonnan onnistuminen riippuu teknologisesta kyvykkyydestä. Sen päivittämiseen ja lisäämiseen tarvitaan paljon rahaa, jota jossain määrin myös onnistuttiin saamaan. 

Tulliselvitys tapahtuu sähköisin välinein. Tulli kehitti digitaalista toimintaympäristöä horjumatta haasteiden edessä. Uusi tullausjärjestelmä on valmistumassa ja on asteittain jo otettu käyttöön. Tulli panosti asiakkaiden palveluun niin, että asiakaskokemus olisi mahdollisimman helppo. EU:n yhteinen sääntely asettaa tälle kuitenkin joitakin rajoitteita. Teimme kuitenkin parhaamme näissä puitteissa, ja asiakaspalaute oli valtaosin kiittävää. 

Vastuu ympäristöstä on Tullissa itsestäänselvä, kaikkialle ulottuva lähtökohta. Teimme töitä ympäristövastuullisten ratkaisujen löytämiseksi ja toimintamallien jalkauttamiseksi. Tämä vaatii oikeaa asennetta, kovaa osaamista ja tiivistä yhteistyötä laajalla rintamalla. Pyrimme keskeisten vastuun kantajien lisäksi saamaan koko henkilökunnan ponnistelemaan kohti parempia tuloksia. Rohkaisemme edelleen kaikkia osallistumaan ja innovoimaan.

Olemme pitkällä vastuullisuustyössä, mutta pyrimme vielä pidemmälle. Vain taivas olkoon kattona. Kiitän lämpimästi jokaista aktiivisesti vastuullisuustoimia edistänyttä korvaamattomasta panoksesta tärkeän asian hyväksi! Kannustan jokaista ponnistelemaan sen eteen, että Tulli voisi laajalla kirjolla kehittyä vastuullisuuskysymyksissä ja toimia näissä asioissa rohkeana edelläkävijänä. 

Hannu Mäkinen, Tullin pääjohtaja