Hyppää sisältöön

AEO-valtuuksien edut

AEO-valtuuksia on kaksi eri tyyppiä, joista yritys voi valita sopivimman. Eri valtuuksilla on omat vaatimuksensa ja etunsa. AEO-toimijalla voi olla myös yhdistetty valtuus.

 • AEOC (Customs Simplifications, yksinkertaistetut menettelyt)
 • AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja turvallisuus)
 • AEOF (Full, yhdistetty valtuutus eli AEOC+AEOS)

AEOC-valtuus – yksinkertaistetut menettelyt

AEOC-valtuus on tarkoitettu niille yrityksille, jotka haluavat saada yksinkertaistuksia tulimenettelyihinsä. AEOC on edellytys tietyille yksinkertaistusluville, kuten keskitetyn tullauksen ja oma-aloitteisen määräämisen luville sekä luvalle antaa tulli-ilmoitus ilmoittajan kirjanpitoon tehtävällä merkinnällä (vapautus esittämisestä).

AEOC-toimija saa muun muassa seuraavia etuja:

 • nopeutettu lupahakemusten käsittely esimerkiksi yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn ja passitusmenettelyn luvissa
 • vähemmän fyysisiä ja asiakirjoihin perustuvia tarkastuksia tuonnissa ja viennissä
 • alennettu yleisvakuus tai vapautus yleisvakuudesta.

AEOS-valtuus – vaarattomuus ja turvallisuus 

AEOS-valtuus on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat edistää toimitusketjujen turvallisuutta ja saada helpotuksia tullitarkastuksiinsa silloin, kun tavarat saapuvat unionin tullialueelle tai kun ne poistuvat sieltä (saapumisen ja poistumisen ilmoitukset).

AEOS-valtuus sopii hyvin esimerkiksi kuljetusliikkeille ja meriliikenteen varustamoiden edustajille.

AEOS-toimija saa muun muassa seuraavia etuja:

 • turvatietoilmoituksissa vaaditaan vähemmän tietoja
 • etuja kaupassa sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat hyväksyneet AEO-aseman vastavuoroisesti (MRA-sopimusmaat).

Esimerkki: Kun AEOS-valtuutettu yritys antaa unioniin saapumisilmoituksen, tulli voi ennen tavaroiden saapumista EU:n tullialueelle ilmoittaa, että lähetys on valittu fyysiseen tarkastukseen riskianalyysin perusteella. Tällöin yritys pystyy ennakoimaan lähetyksen kulkua paremmin ja varautumaan tarkastukseen.

Yhdistetty valtuus AEOF

Yhdistetyn valtuuden haltija on oikeutettu sekä AEOC- että AEOS-valtuuksien tarjoamiin etuihin.

AEO-valtuus tuo yrityksille suuria etuja myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa niin sanottujen MRA-sopimusten kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolinen MRA-sopimusmaa tunnustaa AEO-toimijan aseman ja antaa yritykselle etuja. AEO-toimija saa sopimusmaassa esimerkiksi alemman riskiluokituksen, sujuvammat kuljetukset tavaroilleen ja vähemmän tavaran tarkastuksia. Tällaisia etuja saadakseen yrityksellä pitää olla AEOS-valtuutus.

Yrityksen pitää AEOS-hakemusta jättäessään hyväksyä, että EU ja toinen sopimusmaa voivat luovuttaa toisilleen siitä tiettyjä tietoja. Tietojenvaihdon avulla eri maiden tullit pystyvät varmistamaan, että yrityksellä on AEOS-valtuus.

Yrityksestä voidaan luovuttaa MRA-sopimusosapuolille seuraavia tietoja:

 • yrityksen nimi ja osoite
 • valtuutuksen voimassaolo ja voimaantulopäivä
 • valtuutuksen keskeytykset ja kumoamiset
 • EORI-numero tai AEO-valtuutuksen tunnistenumero.

Jotta AEOS-toimija voi saada MRA-etuja, sen on ilmoitettava AEO-tunnistenumeronsa tuonti-ilmoituksessa kohdemaalle. Tunniste voi olla erimuotoinen eri maissa. Kohdemaan tulli tarkistaa EU-tietokannasta tunnisteen voimassaolon.

WCO ja EU hakevat koko ajan lisäetuja AEO-toimijoille kansainvälisessä ympäristössä. Vastavuoroisuus (MRA) on tunnustettu seuraaville maille: Moldova, USA, Kiina, Japani, Iso-Britannia, Norja ja Sveitsi.