Erityismenettelyt

Voit tuoda tavaraa maahan luovutus vapaaseen liikkeeseen -tullimenettelyn lisäksi myös niin sanotuissa erityismenettelyissä. Näiden menettelyiden käyttöön tarvitset luvan Tullista.

  • Jos tuot EU:n ulkopuolelta maahan väliaikaisesti esimerkiksi kontteja tai näyttelytavaraa, valitse tullimenettelyksi väliaikainen maahantuonti.
  • Jos tuot tavaraa EU:n ulkopuolelta esimerkiksi korjattavaksi tai valmistettavaksi ja viet tavaran takaisin, valitse tullimenettelyksi sisäinen jalostus.
  • Jos viet tavaraa EU:n ulkopuolelle esimerkiksi korjattavaksi tai valmistettavaksi ja tuot tavaran takaisin, valitse tullimenettelyksi ulkoinen jalostus.
  • Jos tuot EU:n ulkopuolelta maahan tavaraa tiettyä käyttötarkoitusta varten (esimerkiksi osia rakennettavaan vesialukseen), valitse tullimenettelyksi tietty käyttötarkoitus.

Tavaroita voidaan asettaa myös varastointimenettelyyn ja passitusmenettelyyn.