Hyppää sisältöön

Saapumisen esittämisilmoitus (FI332, IE347)

Kun tavara saapuu purkauspaikkaan ja Tulli voi tarkastaa tavarat, on annettava saapumisen esittämisilmoitus

 • tavarasta, joka kuljetetaan rautatie-, lento- ja meriliikenteessä
 • unionitavarasta, jos unioniaseman todiste on saatu Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS) 
 • tavarasta, joka kuljetetaan Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä liikenteessä. 

Maanteitse EU:n tullialueelle saapuvasta tavarasta ei anneta saapumisen esittämisilmoitusta, vaan tavara esitetään Tullille rajatullitoimipaikassa esittämällä kuljetusasiakirjat ja saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero.

Kuljetusliikkeen vastuulla on esittää kaikki Suomeen saapuvat tavarat Tullille, myös unionitavarat. Kuljetusliike voi käyttää edustajaa tavaran esittämiseen

Tulli voi määrätä tarkastuksia esitetyille tavaroille. Tarkastuksen perusteella Tulli antaa luvan tuoda tavarat EU:n alueelle tai kieltää niiden tuomisen.

Kuljetusvälineestä puretuilla tullaamattomilla tavaroilla on niiden esittämisen jälkeen väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden asema. Tavaroille voi osoittaa tulliselvitysmuodon vasta niiden esittämisen jälkeen.

Näin teet ilmoituksen 

Rautatieliikenne 

Ilmoitus annetaan tavaroista, jotka saapuvat EU:n tullialueelle EU:n ulkopuolelta. 

Anna saapumisen esittämisilmoitus (IE347) Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelussa (AREX) tai sanomalla, jos edeltävä ilmoitus on samaan järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus (IE315).

Määräajat:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan saapumishetkellä junan ylitettyä valtakunnan rajan.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään puoli tuntia rajalla sijaitsevalle juna-asemalle saapumisen jälkeen. 

Lentoliikenne ja meriliikenne

Ilmoitus annetaan tavaroista, jotka saapuvat meri- ja lentoteitse toisista EU-maista tai EU:n ulkopuolelta.

 • Anna saapumisen esittämisilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332), jos edeltävä ilmoitus on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337). Voit antaa tavaroista myös yhdistetyn väliaikaisen varastoinnin ja esittämisen ilmoituksen (FI335) silloin, kun tavara on jo saapunut ja on Tullin tarkastettavissa. 
 • Anna saapumisen esittämisilmoitus Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332), jos edeltävä ilmoitus on Turvatietojen ICS2-palveluun (STI-STP) tai sanomalla annettu saapumisen yleisilmoitus (ENS). Saapumisilmoitus (AN) on jo annettu.

Määräajat:

 • Ilmoituksen voi antaa aikaisintaan saapumishetkellä.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään saapumispäivänä, jos kuljetusväline saapuu ennen klo 14.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään seuraavana päivänä klo 12 mennessä, jos kuljetusväline saapuu klo 14 tai sen jälkeen.

Unionitavarat

EU:n tullialueelle tuodut unionitavarat vapautuvat tullivalvonnasta sen jälkeen, kun ne on esitetty Tullille. Jollei tavaroiden unioniasemaa pystytä osoittamaan tavaroiden esittämisen yhteydessä, tavaroita kohdellaan muina kuin unionitavaroina ja ne ovat väliaikaisesti varastoituna.

Jos todiste tavaroiden unioniasemasta on saatu komission Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), esittäminen pitää tehdä omalla esittämisilmoituksellaan Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla (FI332), kun tavarat saapuvat. Yhdellä saapumisen esittämisilmoituksella voi esittää saapuneeksi vain yhden Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS) saadun MRN-viitenumeron tavarat.

Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tavaraliikenne

Saapumisen esittämisilmoitus (FI332) annetaan Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä, jos

 • verorajailmoitusta ei ole annettu silloin, kun veroraja ylitetään.
 • jos toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle tuotavasta unionitavarasta on annettu verorajailmoitus ennakolta.

Tarkista ilmoittamisen ohjeet Ahvenanmaan ja muun Suomen välisen tavaraliikenteen ohjeista sivulta Tavaran esittäminen Tullille.

Voit antaa esittämisilmoituksessa edeltävän ilmoituksen tietona MRN-viitenumeron ilman kuljetusasiakirjan tietoja, jos ilmoituksen kaikki tavarat saapuvat samalla kuljetuksella. Ilmoita tällöin lisätietokoodi FIPML ilmoitustason lisätietona. Jätä kuljetusasiakirjan tieto tyhjäksi. Edeltävä ilmoitus voi olla väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai saapumisen yleisilmoitus EU:n Turvatietojen ICS2-ilmoituspalveluun. 

Jos kaikki yhden ilmoituksen tavarat eivät saavu samalla kuljetuksella, sinun pitää antaa esittämisilmoituksessa alatason kuljetusasiakirjojen numerot.

Sanomakuvauksiin on lisätty tämän lisätietokoodin käyttöön liittyviä sääntöjä ja ehtoja.

Tavaroiden purkausluvat

Rautatiekuljetus EU:n ulkopuolelta

Kun juna saapuu EU:n ulkopuolisesta maasta, tavarat voi purkaa, kun siitä on annettu yhdistetty saapumis- ja esittämisilmoitus. Se on annettava ennen tavaroiden purkamista. Esittämisilmoituksen rekisteröintisanoma on samalla Tullin antama purkauslupa.

Lento- ja merikuljetus EU:n ulkopuolelta

Tavarat saa purkaa, kun niistä on annettu saapumisilmoitus. 

EU-maasta saapuva kuljetus

Kun kuljetusväline saapuu EU-maasta, tavarat voidaan purkaa kuljetusvälineestä, vaikka niistä ei olisi vielä annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta tai niitä ei olisi vielä esitetty Tullille.

Ilmoittaminen lentoliikenteessä

Lentoyhtiö vastaa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta. Jos lentokoneella on useita lennon numeroita, niin kyseiset lehtoyhtiöt voivat antaa itse omat ilmoituksensa.

Kun lento saapuu suoraan EU:n ulkopuolelta, tavarasta annetaan saapumisilmoitus (AN). 

Saapumisen esittämisilmoitus annetaan ilmoittamalla esitettävistä tavaroista saapumisen yleisilmoituksen viitenumero (MRN) ja alatason kuljetusasiakirjan viite.

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon

Kun tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston tunnus (muodossa FI1234567-800101),

jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Purkaustulos annetaan ainoastaan silloin, kun huomataan eroavaisuuksia puretun ja ilmoitetun tavaran välillä. Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero ja siihen liittyvä alatason kuljetusasiakirjan viitenumero sekä tavaraeränumero.

Kun tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon

Kun tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, pitää esittämisilmoituksella ilmoittaa lisätietokoodina suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP) tai Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL).

Postilähetysten esittäminen

Lento-tai meriliikenneyhtiö esittää saapumispaikassa postilähetysten kuljetusyksiköt, esimerkiksi postisäkit. Tämän lisäksi postitoimija antaa postilähetyksistä esittämisilmoituksen postilähetysten saapuessa.

Kolmannen maan kautta saapuvan unionitavaran esittäminen

Unionitavarat, jotka kuljetetaan Suomeen kolmannen maan kautta, voidaan esittämisen yhteydessä ilmoittaa unionitavaraksi. Saapumisen esittämisilmoituksella (FI332) ilmoitetaan esittämiserälle lisätietokoodi ”FIPOU”.

Kun tavara saapuu toisesta EU-maasta, saapumisen esittämisilmoitus (FI332) on annettava kaikesta lentokoneesta purettavasta tullaamattomasta tavarasta, joka on ilmoitettu väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella. 

Jos lentoyhtiöllä on lupa käyttää sähköistä rahtikirjaa passitusilmoituksena (ETD), väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja esittämisilmoitus annetaan vain T1- ja T2F-statuksella olevista tavaroista.

Saapumisen esittämisilmoituksella tavarat voi esittää purettavaksi väliaikaiseen varastoon. Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, ilmoituksessa pitää antaa lisätietokoodi sen mukaan, mitä tavaroille tehdään: suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP), Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL).

Jos tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston uuden muotoinen varastotunnus (FI1234567-800001), jonne tavarat puretaan. Tavarat kirjataan väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Jos puretut tavarat eroavat ilmoitetuista tiedoista, niistä annetaan erillinen purkaustulosilmoitus. Väliaikaisen varaston kirjanpidosta on käytävä ilmi väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero ja siihen liittyvä alatason (house) kuljetusasiakirjan numero sekä tavaraeränumero.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumeroon, alatason (house) kuljetusasiakirjan numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon. Osalähetyksissä on erityisesti muistettava, että jokaisella yksittäisellä osalähetyksellä on oma MRN-, alatason kuljetusasiakirja ja tavaraeränumero, joihin on viitattava seuraavalla tulli-ilmoituksella.

Jos tavaroita ei pureta väliaikaiseen varastoon, pitää esittämisilmoituksella ilmoittaa lisätietokoodina suora siirtolastaus (lisätietokoodi FISSL), Tullin osoittama paikka (lisätietokoodi FIOSP) tai Tullin hyväksymä paikka (lisätietokoodi FIHPL). Tulli-ilmoituksessa edeltävänä asiakirjana ilmoitetaan väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero, alatason (house) kuljetusasiakirjan numero ja tavaraeränumerot. 

Ilmoittaminen meriliikenteessä

Alusta operoiva laivayhtiö on vastuussa saapumisen esittämisilmoituksen antamisesta. Jos aluksella on jaettua lastitilaa, niin toimijat voivat itse antaa omat ilmoituksensa.

Kun alus saapuu suoraan EU:n ulkopuolelta, tavarasta annetaan saapumisilmoitus (AN). 

Saapumisen esittämisilmoitus (FI332) annetaan ilmoittamalla esitettävistä tavaroista saapumisen yleisilmoituksen viitenumero (MRN) ja alatason kuljetusasiakirjan viite.

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon, kuljetusasiakirjaan ja tavaraeränumeroon.

Jos tavarat tulliselvitetään heti niiden esittämisen jälkeen, saapumisen esittämisilmoituksella ei ilmoiteta väliaikaisen varaston varastotunnistetta, eikä niitä kirjata tämän väliaikaisen varaston kirjanpitoon. Tulli-ilmoituksella viitataan edeltävänä menettelynä saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeroon, kuljetusasiakirjaan ja tavaraeränumeroon.

Kun tavaroita ei pureta lainkaan laivasta, ja laiva jatkaa seuraavaan EU-satamaan, ei anneta poistumisen ilmoituksia

Kun tavarat saapuvat muussa kuin säännöllisessä alusliikenteessä:

Tullaamattoman tavaran ilmoitukset

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus (FI337) ja saapumisen esittämisilmoitus (FI332) annetaan vain tähän satamaan purettavasta tavarasta.
 • Ilmoituksen voi antaa myös yhdistettynä väliaikaisen varastoinnin ja esittämisilmoituksena (FI335), kun tavarat ovat saapuneet.

Unionitavara

 • Jos tavaran unioniaseman todiste on saatu Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), tavara pitää esittää erikseen omalla esittämisilmoituksellaan.
 • Jos tavaralle ei ole saatu unioniaseman todistetta Unioniaseman ilmoituspalvelusta (PoUS), unionitavarasta on myös annettava väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja saapumisen esittämisilmoitus.  

Kun tavarat saapuvat Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä:

 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus ja esittämisilmoitus annetaan vain, jos laivayhtiöllä on lupa käyttää sähköistä rahtikirjaa passitusilmoituksena (ETD). 
  • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella ilmoitetaan T1- ja T2F-statuksella olevat tavarat, jotka puretaan tässä satamassa.
  • Muutoin Tullin hyväksymässä säännöllisessä alusliikenteessä ei tarvitse antaa väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia. Tullaamaton tavara saapuu passitusmenettelyssä, ja passitusmenettely päätetään normaalisti.
 • Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksella (FI335, FI337) kuljetusliike ilmoittaa alukselta tähän satamaan purettavat tavarat.
  • EU:n sisäliikenteessä tyhjistä konteista ei anneta ilmoituksia.
  • Alukseen jäävistä tavaroista ei anneta ilmoituksia satamakäynnin yhteydessä.

Jos tavarat esitetään purettavaksi väliaikaiseen varastoon, on esittämisilmoituksella ilmoitettava sen väliaikaisen varaston varastotunnus (FI1234567-800x0x), jonne tavarat puretaan. 

Kun tavaroille osoitetaan tulliselvitysmuoto väliaikaisen varastoinnin jälkeen, on seuraavalla tulli-ilmoituksella viitattava väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumeroon, alatason (house) kuljetusasiakirjan numeroon ja siihen liittyvään tavaraeränumeroon.