Hyppää sisältöön

EU:n tullialue ja veroalue

EU-maat

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro.

Alueet, jotka kuuluvat EU:hun mutta eivät EU:n veroalueeseen

EU-maissa on alueita, jotka kuuluvat EU:n tullialueeseen mutta eivät EU:n veroalueeseen. Jos saavut matkalta tai tilaat tavaroita näiltä alueilta, ohjeet saattavat olla erilaiset kuin EU-maissa.

 • Suomi: Ahvenanmaa
 • Espanja: Kanariansaaret
 • Espanja: Ceuta ja Melilla
 • Italia: Campione d'Italia
 • Italia: Livigno
 • Italia: Lugano-järven Italialle kuuluvat vesialueet
 • Kreikka: Agio Óros
 • Ranska: merentakaiset departementit Guadeloupe, Ranskan Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte
 • Ranska: muut merentakaiset alueet Saint Pierre-et-Miquelon sekä Uusi Kaledonia, Wallis ja Futunasaaret, Ranskan Polynesia, Ranskan territoriot Australaasiassa ja Etelämantereella
 • Saksa: Helgoland ja Büsingen

Euroopan maat, jotka eivät kuulu EU:hun

Kaikki Euroopan maat eivät kuulu EU:hun. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Norja, Islanti, Iso-Britannia, Sveitsi ja Ukraina. 

EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet kuuluu EU:n tullialueeseen kuuluu EU:n veroalueeseen
Färsaaret ei ei
Grönlanti ei ei
Monaco kyllä Ks. *) ja **) Lisää tietoa Monacosta taulukoiden jälkeen.
Pohjois-Irlanti kyllä kyllä (vain tavarakaupassa)
Vatikaani ei ei

 

EU:n ulkopuoliset valtiot ja alueet muodostaa tulliliiton EU:n kanssa kuuluu EU:n veroalueeseen
Andorra kyllä (nimikeryhmien 25-97 osalta) ei
San Marino kyllä (paitsi nimikeryhmät 72 ja 73) kuuluu valmisteveroalueeseen **)

Lisää tietoa San Marinosta taulukoiden jälkeen

Turkki kyllä ei

Yhteisön tullialue on määritelty TK 4 artiklassa.

EY ja Andorra ovat muodostaneet vuonna 1990 tulliliiton, joka koskee harmonoidun järjestelmän (HS) 25-97 ryhmään kuuluvien tavaroiden kauppaa. Yhteisön passitusmenettely ulotettiin koskemaan näiden tavaroiden kauppaa vuonna 1996. HS:n 1-24 ryhmään kuuluvien tavaroiden vienti ja tuonti rinnastetaan edelleen yhteisön ulkopuolisten maiden vientiin ja tuontiin.

EY ja San Marino tekivät vuonna 1992 väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja tulliliitosta. Tulliliitto koskee yhteisen tullitariffin 1-97 ryhmään kuuluvia tavaroita lukuun ottamatta HS:n 72 ja 73 kuuluvia tuotteita, jotka kuuluvat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan (ns. EHTY-tuotteet). Yhteisön ja San Marinon välisiin tavarakuljetuksiin sovellettavat säännöt on sovittu ETY-San Marino-yhteistyökomiteassa vuonna 1992.

EY ja Turkki ovat muodostaneet tulliliiton, joka kattaa suurimman osan teollisuustuotteiden kaupasta. Tulliliitto ei kuitenkaan koske niin kutsutun Amsterdamin sopimuksen liitteen mukaisia perusmaataloustuotteita. Niiden kauppaan sovelletaan maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä vuonna 1998 tehtyä päätöstä. Tulliliitto ei myöskään koske eräitä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia hiili- ja terästuotteita.

*)Lisää tietoa Monacosta Neuvoston direktiivin 2006/112/EY (Alv-direktiivi) 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että Monacon ruhtinaskunnan Ranskan kanssa tekemien yleissopimusten ja sopimusten perusteella Monacon ruhtinaskuntaa ei pidetä tätä direktiiviä sovellettaessa kolmantena maana.

Kuitenkin 7 artiklan 2. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on Monacon ruhtinaskunnassa, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskassa.

**)Lisää tietoa Monacosta ja San Marinosta Neuvoston direktiivin 92/12/ETY (järjestelmädirektiivi) 2 artiklan 4. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liiketoimia, joiden lähtö- tai määräpaikka on:

 • Monacon ruhtinaskunta, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranskan tasavalta,
 • Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walsertal), kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Saksan liittotasavalta,
 • San Marino, kohdellaan liiketoimina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Italian tasavalta.