Hyppää sisältöön

Tullimaksut ja verot

Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta, niistä kannetaan niin sanottu kolmansien maiden tulli eli yleinen tulli. Yleisen tullin lisäksi voit joutua maksamaan myös muita tullimaksuja, kuten polkumyyntitullia, sekä arvonlisäveroa, muita veroja tai maksuja.  

Tavarasta kannettava tulli saattaa olla yleistä tullia alhaisempi esimerkiksi tavaran alkuperän perusteella. Hyödynnä tullietuudet

Tietyistä tuotteista, kuten alkoholi- ja tupakkatuotteista, pitää maksaa Suomessa valmisteverot. Jos haluat maksaa valmisteverot maahantuonnin yhteydessä, sinun pitää antaa tulli-ilmoitus Tulliselvityspalvelussa käteisasiakkaana. Muissa tapauksissa valmisteveroilmoitus on annettava Verohallinnon Omavero-palveluun

Näin selvität, mitä tullimaksuja ja veroja tavarasta on maksettava

Tullinimike kertoo, mitä tullimaksuja ja veroja tavarasta pitää maksaa. Oikea tullinimike varmistaa, että maksat oikean määrän veroja eikä sinulle tule lisää maksettavaa jälkikäteen.

Maahantuontiverojen kannalta ei ole oleellista se, mistä maasta olet tilannut tavaran, vaan se, mistä maasta tavara lähetetään. Sen sijaan tavaran alkuperämaahan ei vaikuta se, mistä tavara lähetetään. Tarkista lähetysmaa ja alkuperämaa tavaran myyjältä. 

Esimerkkejä: 

a. Tilaat tavaran EU:n alueelta Saksasta

Tavaraa ei lähetetä sinulle Saksasta, vaan EU:n ulkopuolelta Kiinasta. Tässä tapauksessa siitä on tehtävä tulli-ilmoitus ja maksettava maahantuontiverot.

b. Tilaat tavaran EU:n ulkopuolelta Yhdysvalloista

Tavaraa ei lähetetä sinulle Yhdysvalloista, vaan jostakin toisesta EU:n ulkopuolisesta maasta, kuten Kiinasta. Tällöin joistakin tavaroista tulee yleisen tullin lisäksi maksettavaksi myös polkumyyntitulli. 

c. Tilaat tavaran EU:n ulkopuolelta Hong Kongista

Tavarat lähetetään sinulle Hong Kongista, mutta tavaroiden alkuperämaa on Kiina. Tällöin tavaroista kannetaan samat tullimaksut, esimerkiksi polkumyyntitullit, kuin muistakin kiinalaista alkuperää olevista tavaroista.  

Tavaran tullausarvon perusteella lasketaan tullin määrä. Tullausarvo on summa, joka muodostuu yleensä tavaran kauppa-arvosta ja esimerkiksi kuljetuskustannuksista EU:hun saapumispaikkaan saakka. Tullausarvoa käytetään maahantuonnin arvonlisäveron perusteena, mutta perusteeseen lisätään myös muita kustannuksia. 

Voit saada tulleihin alennuksia, jos tavara on EU:n kauppasopimuksissa mainittu alkuperätuote. Et saa alennusta automaattisesti, vaan se edellyttää sinulta toimenpiteitä.

Voit saada tavaroille alemman tullin hakemalla tavaroita esimerkiksi tariffikiintiöön. EU on myös myöntänyt joillekin tavaroille autonomisia tullisuspensioita eli tullimaksujen väliaikaisia keskeytyksiä. 

Yleisen tullin lisäksi voit joutua maksamaan muita tulleja, kuten polkumyyntitullia

Arvioi tullimaksut ja verot Fintaricin laskentapalvelussa

Kun olet selvittänyt tavaran tullinimikkeen, tullausarvon, alkuperä- ja lähetysmaan, mahdolliset etuuskohtelut ja polkumyyntitullin, voit laskea Fintaricin laskentapalvelussa arvion tavaran tuonnin kustannuksista.

Lue lisää

Tuonnin kustannuksiin vaikuttaa myös