Hyppää sisältöön

Testausohjeet

Ennen sanoma-asioinnin aloittamista yrityksen on testattava Tullin kanssa ohjelmistonsa toimivuus ja että ohjelmisto tuottaa Tullin määrittelyjen mukaisia sanomia. Samalla testataan myös tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Kun yrityksen hakemus on käsitelty, Tulli ottaa yhteyttä yritykseen yritysneuvonnan järjestämiseksi ja testausajan sopimiseksi. Asiakas rakentaa itsenäisesti ilmoitusjärjestelmänsä Tullin sanomakuvausten perusteella.  

Testausten aikana yritys lähettää erisisältöisiä ilmoitussanomia (esimerkiksi täydellinen, korjattu, selvitys), joihin Tulli vastaa sanomilla (hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö jne.). Yrityksen täytyy vastata vastaussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjata virhe tai lähettää lisäselvitys.

Yrityksen on varattava aikaa asiakastestausten suorittamiseen kolmesta viiteen viikkoon keskeytymätöntä työaikaa. Testausajan pituuteen vaikuttaa testattava järjestelmä, annettavien sanomien määrä ja ilmoitusten sisältö.

Onnistuneiden testausten jälkeen yritys saa sanoma-asioinnin rekisteröintipäätöksen ja voi aloittaa sanomaliikenteen tuotantovaiheen päätöksessä mainittuna ajankohtana. Jos testaukseen varattu aika ylittyy, testaus keskeytetään ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Tämä saattaa tarkoittaa lopullisen testauksen siirtymistä huomattavasti eteenpäin.

Testauksen suorittaminen

Tekninen yhteyden testaus

Ennen varsinaista järjestelmätestausta uuden sanoma-asiointiin hakeutuvan yrityksen on testattava yhteyden toimivuus julkisen sanomarajapinnan kautta yrityksen järjestelmästä Tullin sanomarajapintaan. Jos yritys itse tai yrityksen käyttämä palveluntarjoaja on jo tehnyt teknisen yhteyden testauksen aiemmin, testausta ei tarvitse enää tehdä.

Sanoma-asioinnin tekninen yhteydentestaus koostuu kolmesta testitapauksista (neljästä, jos asiakas ottaa käyttöönsä sanomatiedotepalvelun). Yhteys toimii, jos sanoma-asioinnin web service –palvelu kuittaa asiakkaan sanoman vastaanotetuksi. Lisäksi asiakkaan tulee pystyä noutamaan vastaussanoma Tullin viestivarastosta. Vastaussanoman asiasisällöllä (hyväksyntä, hylkäys, jne.) ei ole merkitystä tietoliikenneyhteyden testauksen kannalta.

Asiakastestaus Sanoma-asioinnin testauspalvelussa  

Asiakastestauksen tarkoitus on varmistaa, että asiakkaan järjestelmä tuottaa Tullille lähetettävät ilmoitussanomat ja käsittelee Tullin vastaussanomat oikein.

Sanoma-asioinnin testauspalvelussa yritys testaa itsenäisesti sanoma-asioinnin ilmoituksia Tullin määrittelemillä testitapauksilla. Asiakastestaaja määrittelee yritykselle testauspalveluun testausajan ja ne testitapaukset, jotka on suoritettava ennen testauksen hyväksymistä. Testauspalvelu suorittaa kaikki testauksen vaatimat toimenpiteet ohjaten asiakasta testauksen aikana.

Siirry Sanoma-asioinnin testauspalveluun

Sanoma-asioinnin testauspalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella. Testauspalvelun käyttö edellyttää, että kirjautuneella henkilöllä on yrityksen myöntämä Suomi.fi-valtuus ”Tullitoiminnan sanomailmoittaminen" ja että yrityksen tiedot on rekisteröity testauspalveluun.

Sanoma-asioinnin testauspalvelun käyttöohje

Sanoma-asioinnin testauspalvelun esittelyvideo Tullin YouTube -kanavalla

Asiakastestaus manuaalisesti

Jotkut asiakastestauksen testitapaukset suoritetaan Tullin asiakastestaajan kanssa siten, että asiakastestaaja todentaa manuaalisesti sanomien oikeellisuuden. Testaus tehdään lähtökohtaisesti Tullin antamilla testitapauksilla, mutta tietyissä erityistapauksissa voidaan manuaalisessa järjestelmätestauksessa käyttää yrityksen omaa ilmoitusmateriaalia. Tullin testaaja kertoo, missä tilanteissa oman testausaineiston käyttäminen mahdollista.

Testausohjeet

Tullivarastointi

Päivitetty 17.12.2020

Väliaikainen varastointi

Päivitetty 4.12.2023

Tuonti

Päivitetty 17.3.2023

Passitus

Päivitetty 26.5.2023

Saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä (AREX)

Päivitetty 10.12.2019

Vienti-ilmoitusjärjestelmä (ELEX)

Päivitetty 17.10.2019

Saapuminen poistumispaikalle

Päivitetty 22.2.2010