Hyppää sisältöön

Tulliuudistus

Tulliuudistus on ehdotus unionin tullikoodeksin uudistamisesta ja EU:n tulliviranomaisen perustamisesta. Toteutuessaan uudistus muuttaa unionin keskeistä tullilainsäädäntöä.

Komissio julkaisi toukokuussa 2023 EU:n tulliuudistusehdotuksen, jonka tavoitteena olisi nopeuttaa ja tehostaa EU:n jäsenmaiden tullien toimintaa. Uudistuksen keskeisiä ehdotuksia ovat EU:n tulliviranomaisen ja tullidatakeskuksen perustaminen.

Kokonaisuudessaan uudistus toteutettaisiin vaiheittain, vuoteen 2038 mennessä.

Tulliuudistuksen keskeiset ehdotukset

Tutustu tästä tarkemmin tulliuudistuksen keskeisiin ehdotuksiin.
Huomioithan, että tulliuudistuksen suunnittelutyö on kesken ja monet asiat ovat vielä avoimena. Päivitämme verkkosivujamme lainsäädäntötyön edetessä.

EU:n tulliviranomainen olisi uusi unionin toimielin, johon koottaisiin asiantuntemusta ja osaamista eri puolilta EU:ta ja joka ohjaisi, koordinoisi ja tukisi kansallisia tulliviranomaisia. EU:n tulliviranomainen perustettaisiin vuonna 2026, mutta se aloittaisi toimintansa täysimääräisesti vuoden 2028 alusta lukien.

Uusi EU:n tulliviranomainen parantaisi riskinhallintaa ja tullitarkastuksia EU:ssa. Lisäksi se ylläpitäisi ja kehittäisi uutta perustettavaa tullidatakeskusta.

EU:n tulliviranomaisella olisi lisäksi useita muita tehtäviä, esimerkiksitullitoiminnan yhdenmukaistaminen unionin alueella.

EU:n tullidatakeskus mahdollistaisi tullimenettelyiden yksinkertaistamisen ja tullivalvonnan vahvistamisen. Tullidatakeskus korvaisi ajan mittaan EU:n jäsenvaltioiden nykyiset järjestelmät, mikä vähentäisi toimintakustannuksia arviolta jopa 2 miljardia euroa vuodessa.

EU:n tullidatakeskus helpottaisi ja parantaisi eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa. Esimerkiksi yritysten tarvitsisi tullitietojaan toimittaessaan käyttää vain yhtä portaalia ja toimittaa tiedot peräkkäistoimituksista vain yhden kerran. Myös EU-tason riskien priorisointia olisi mahdollista tehostaa.

Uudistuksen tavoitteena on nykyaikaisempi sähköinen kaupankäynti. Uudistuksella luotaisiin erityinen sähköisen kaupan etämyynnin tulliselvitysmenettely. Se yksinkertaistaisi nykyistä järjestelmää ja yhdenmukaistaisi sen sähköisen kaupankäynnin alv-sääntöjen kanssa.

Uudistuksen myötä verkkokaupat olisivat vastuussa kaikista tullimuodollisuuksista ja maksuista kuluttajien sijaan. Verkkokaupat kantaisivat tullit myyntihetkellä ja maksaisivat ne asianomaisille jäsenvaltioille samalla tavoin kuin ne jo tekevät arvonlisäveron osalta.

Samalla nykyinen 150 euron tullittomuusraja poistuisi, eli kaikista tavaroista kannettaisiin myös maahantuonnin tullimaksut.

Talouden toimijoille perustettaisiin uusi Trust and Check trader -asiakaskategoria, joka toisi helpotuksia tullimenettelyihin. Toimijat voisivat esimerkiksi luovuttaa tavaroita liikkeeseen EU:ssa ilman tulliviranomaisen aktiivisia toimia. Lisäksi riittäisi, että tiedot toimitusketjuista, joiden ei odoteta muuttuvan lyhyellä aikavälillä, toimitetaan vain kerran.

Ehdotuksen mukaisesti Trust and Check -valtuutta voisivat hakea vain tuojat ja viejät, jotka täyttävät tiukat luotettavuuden ja läpinäkyvyyden ehdot. Huolitsijat ja tulliedustajat voivat hakea valtuutta vain sillä ehdolla, että ottavat vastuulleen täydet tuojan tai viejän velvollisuudet.

EU:n tullidatakeskus otettaisiin käyttöön vaiheittain vuoden 2028 alusta lukien.

Datakeskus olisi käytössä sähköisen kaupan etämyynnin yksinkertaistetussa menettelyssä maaliskuusta 2028 alkaen.

Muun tuonnin ja viennin osalta toimijat voisivat niin halutessaan käyttää EU:n tullidatakeskusta maaliskuun 2032 alusta alkaen. Pakolliseksi sen käyttö tulisi kaikille toimijoille vuoden 2038 alusta.

Nykyisen lain mukaisten ilmoitusmenettelyiden käyttäminen päättyisi viimeistään 2038.

Ota kantaa tulliuudistukseen

Kommentointi EU:n tullidatakeskuksen perustamisesta on päättynyt 30.6.2024. Pyydämme kommentteja seuraavasta aiheesta syksyllä 2024.

Lisää aiheesta