Hyppää sisältöön

Henkilötietojen käsittely tulli- ja verovalvonnassa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoitus on säädetty henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (650/2019) 12 §:ssä. Tulli saa käsitellä tulli- ja verovalvonnan suorittamiseksi henkilötietoja Tullille lain perusteella annettavista ilmoituksista ja muista tiedoista, suoritetuista tulli- tai verovalvonnan toimenpiteistä ja niiden perusteella esitetyistä jatkotoimista. Lisäksi saadaan käsitellä tunnistetietoja tarkastuksen perusteella tehdystä tutkintapyynnöstä, rikosilmoituksesta taikka sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010) tarkoitetusta vaatimuksesta ja ratkaisusta sekä tulli- ja verovalvonnan kohdentamiseksi tavaran maahantuontiin liittyviä tuontitietoja sekä tietoja rajanylitysten määristä ja ajankohdista, Käsittely voi perustua lainsäädännön ja sopimusten nojalla eri ministeriöiden, virastojen, EU:n elimien ja kansainvälisten järjestöjen antamiin tehtäviin.

Tullilla on oikeus käsitellä teknisessä valvonnassa saatuja henkilötietoja, myös biometrisia tietoja, tullilainsäädännön ja muun Tullin valvontatoimivaltaan kuuluvan lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi sekä henkilön tunnistamiseksi tullilain 28 §:n mukaisesti.

Henkilöistä käsitellään henkilöön itseensä, kulkuneuvoon, muuhun kuljetusyksikköön, tavaraan, asiakirjoihin ja postipakettiin liittyviä tietoja. Tiedot voivat liittyä niin EU:n sisä- kuin ulkoliikenteeseen ja kaupalliseen tai yksityiseen liikenteeseen.

Henkilötietoryhmät

Henkilöasiakkailta kerätään seuraavia tietoja:

  • nimet, syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, asiointikieli, siviilisääty

  • kansalaisuus tai kansalaisuudettomuus ja kansallisuus, koti- ja asuinpaikka, ammatti ja koulutus, yhteystiedot

  • henkilöllisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot asiakirjoista, ulkomaalaisen henkilön vanhempien nimet, kansalaisuus ja kansallisuus

  • matkustusasiakirjan tiedot sekä muut maahantuloon ja rajanylittämiseen liittyvät tiedot, kulkuneuvon rekisteritunnus, viranomaisen antama asiakasnumero, tieto kuolemasta tai kuolleeksi julistamisesta ja tieto edunvalvonnasta, konkurssiin asettamisesta tai liiketoimintakieltoon määräämisestä.

Yritysasiakkailta kerätään seuraavia tietoja:

  • nimi, henkilötunnus, matkustusasiakirjan tiedot, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (matkapuhelin)
  • syntymäaika, muut puhelinnumerot ja muut yhteystiedot
  • kansallisuustiedot

Henkilötietojen lähteet

Osa henkilötiedoista saadaan henkilöiltä itseltään; Osa tiedoista saadaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16  §:n nojalla. Tietoja saadaan myös Digi- ja väestötietovirastolta, Tullin tullaukselta, poliisilta, Rajavartiolaitokselta sekä Maahanmuuttovirastolta.

Henkilötietojen säännölliset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 21 §:n mukaisesti muille viranomaisille. Tietoja voidaan luovuttaa EU-sopimusten tai kahden- tai monenvälisten kansainvälisten sopimusten nojalla. Tietojen luovutus voi perustua myös kansalliseen erityislainsäädäntöön. Tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona. Lisäksi tietoja voidaan viranomaistehtävien hoitamiseen perustuen siirtää Tullin muille toiminnoille.  

Henkilötietojen säilytys- ja poistoajat

Tiedot poistetaan lakisääteisesti viimeistään tallettamista seuraavan kuudennen kalenterivuoden lopussa.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja lisätiedot

Pirkko Alamäki-Karkiainen 
pirkko.alamäki-karkiainen(at)tulli.fi