Hyppää sisältöön

Maahantuonnin arvonlisävero

Jos yritys on Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, Tulli ei vahvista maahantuonnin arvonlisäverottomuutta tai arvonlisäveron määrää. Tullille pitää kuitenkin aina antaa tuonnin tulli-ilmoitus. Jos verovelvollinen ei ole arvonlisäverovelvollisten rekisterissä sillä hetkellä, kun tulli-ilmoitus hyväksytään, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron. 

Arvonlisäveroa maksetaan Suomessa tapahtuvasta tavaroiden maahantuonnista. Arvonlisäverollista maahantuontia on myös osittain tuontitulliton maahantuonti sekä tavaroiden tuonti tietyn käyttötarkoituksen tullimenettelyllä. Voit lukea lisätietoa Suomessa tapahtuvasta maahantuonnista Muuta huomioitavaa -kohdasta.

Arvonlisävero ja tullivelka pitää maksaa esimerkiksi silloin, kun Tulli hyväksyy vapaaseen liikkeeseen luovutettavien tavaroiden tulli-ilmoituksen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta tuotavasta tavarasta. Lue lisätietoa tullivelan syntymisestä.

Verohallinto vastaa arvonlisäverorekisteröityjen yritysten maahantuonnin arvonlisäverosta 

Arvonlisäverorekisteröityjen yritysten maahantuonnin arvonlisäverosta vastaa Verohallinto. Arvonlisäverorekisteröidyt yritykset ilmoittavat ja maksavat arvonlisäveron Omavero-palvelussa. Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta ja maksamisesta Verohallinnon sivuilta.

Tulli vastaa arvonlisäveron valvonnasta ja kantamisesta tietyissä tapauksissa

Tulli vastaa arvonlisäveron valvonnasta ja kantamisesta arvonlisäverolain 160. §:ssä esitetyissä tapauksissa. Tulli kantaa arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Arvonlisäveron kantaminen kaikilta maahantuojilta kuuluu Tullille sellaisissa tapauksissa, kun maahantuontiin liittyy säännösten vastaisuutta, velvollisuuksien laiminlyöntiä tai tullikoodeksin edellytykset eivät täyty. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Arvonlisäverovelvollinen henkilö on syyllistynyt säännösten vastaiseen tuontiin. Yritys on esimerkiksi tuonut tavaroita maahan ilmoittamatta niitä Tullille, ja Tulli huomaa tämän tuonnin tullitarkastuksessa.
 • Arvonlisäverovelvollinen henkilö on laiminlyönyt tullikoodeksissa säädetyn velvollisuuden. Yritys ei esimerkiksi ole seurannut tullimenettelyn määräaikoja, vaan menettelyn määräaika on päättynyt, kun yritys pyytää menettelyn päättämistä. Tulli ei kuitenkaan kanna arvonlisäveroa, jos yritys laiminlyö tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä säädettyjä velvollisuuksia, vaan tällöin maahantuojan on itse huolehdittava arvonlisäveroilmoituksesta Verohallinnolle.
 • Arvonlisäverovelvollinen henkilö ei täytä jotakin tullikoodeksin määrittämää edellytystä. Tulli ei kuitenkaan kanna arvonlisäveroa, jos tavarat on asetettu tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ja Tulli huomaa tarkastuksessa, että tavaroita ei ole käytetty menettelyn edellyttämään käyttötarkoitukseen. Jos tavaroita ei ole käytetty tietyn käyttötarkoituksen menettelyyn ja arvonlisäveroa tulee sen vuoksi kannettavaksi, maahantuojan on itse huolehdittava arvonlisäveroilmoituksesta Verohallinnolle.

Arvonlisäverovelvollinen maahantuonnissa

Tavaran maahantuonnista arvonlisäverovelvollinen on ilmoittaja (UTK 5 art. 15 k.). Poikkeuksena on välillinen edustus, jossa verovelvollinen on edustettava (tuoja).

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä kaupassa viejä, jolla on Ahvenanmaan verorajanumero, voi ottaa vastatakseen maahantuonnin arvonlisäverosta välillisenä edustajana tuojan puolesta, jos tuojana on yksityishenkilö tai muu vastaanottaja, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Suomessa. Lue lisää Tullin määräyksestä 10/2022 unionitavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa.

Tullin kantamasta maahantuonnin arvonlisäverosta ja veron maksamisesta on verovelvollisen kanssa lisäksi vastuussa myös se, joka on unionin tullikoodeksin säännösten mukaan velvollinen maksamaan syntyneen tullivelan (arvonlisäverolaki 86 b § 2 mom.).

Kun Tulli kantaa toimivaltaisena viranomaisena maahantuonnin arvonlisäveron ja edustajana toiminut henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että ilmoituksella on annettu väärää tietoa, verovelvollisena on yhteisvastuussa

 • ilmoittajan lisäksi suorana edustajana toiminut henkilö, jos on käytetty suoraa edustusta tai suoraa edustusta takaajan vastuulla.
 • edustettavan lisäksi välillisenä edustajana toiminut henkilö, jos käytetään välillistä edustusta.

Tullihuutokaupassa veron suorittamisvelvollisuus on tavaran ostajalla.

Esimerkki 1. Edustettavalla yrityksellä ei ole suomalaista Y-tunnusta, ja edustusmuotona on välillinen edustus. Tällöin myös välillinen edustaja on vastuussa maahantuonnin arvonlisäverosta ja mahdollisesta jälkikannosta.

Esimerkki 2. Yrityksellä on suomalainen Y-tunnus, ja yritys on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Yrityksen tullivarastosta on varastokirjanpidon mukaan hävinnyt alkoholia. Valmisteverot ja arvonlisäverot tulevat maksettavaksi varastonpitäjälle, jolla on suomalainen Y-tunnus. Arvonlisäverorekisteröinnistä huolimatta verot kantaa Tulli eikä Verohallinto, koska kyseessä on säännösten vastainen tuonti.

Katso lisätietoa: Näin maksat tullilaskun

Maahantuonnin arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmät

Maahantuonnissa voidaan tietyissä tapauksissa käyttää arvonlisäveron maksamisessa erityisjärjestelmää (IOSS). Jos yritys haluaa rekisteröityä Suomeen IOSS-erityisjärjestelmän käyttäjäksi, rekisteröinti-ilmoitus annetaan Verohallinnon Omaverossa.

Maahantuonnissa voidaan käyttää myös kuljetusyrityksille tarkoitettua erityisjärjestelyä eli SA-järjestelyä (special arrangement), jossa kuljetusyritys rekisteröityy Tullille. 

Erityisjärjestelmä (IOSS) 

Yksityishenkilö tai arvonlisäverorekisteröimätön toimija voi maksaa saapuvan vähäarvoisen lähetyksen arvonlisäveron käyttämällä arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmää (IOSS). Huomioi, että Verohallinto käyttää omilla verkkosivuillaan arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmästä nimeä tuontijärjestelmä.

Arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmää (IOSS) voi käyttää EU:n ulkopuolelta tuotavien tavaroiden etämyyntiin kuluttajalle, kun kyse on todelliselta arvoltaan enintään 150 euron arvoisista lähetyksistä. Yrityksen pitää rekisteröityä, jotta se voi käyttää etämyynnissä kuluttajalle arvonlisäveron maksamisen erityisjärjestelmää. Jos arvonlisävero on maksettu erityisjärjestelmää käyttäen, tulli-ilmoituksessa on annettava IOSS-tunniste. Lue arvonlisäveron erityisjärjestelmiin rekisteröitymisestä Verohallinnon sivuilta.

Voit lukea lisää arvonlisäveron erityisjärjestelmistä Verohallinnon sivuilta ja IOSS-tunnisteen ilmoittamisesta tullauksessa.

Erityisjärjestely (SA)

Erityisjärjestelyä (SA) voi käyttää kuljetusyritys, joka edustaa vastaanottajana olevaa henkilöasiakasta tai muuta arvonlisäverorekisteröimätöntä toimijaa ja antaa tämän puolesta tuonnin tulli-ilmoituksia.

Erityisjärjestelyn (SA) käyttö vaatii, että toimija rekisteröityy Tullin lupakeskukseen. Erityisjärjestelyä voidaan käyttää vain vähäarvoisten tavaroiden tulli-ilmoituksiin. Vähäarvoiseksi lähetykseksi katsotaan lähetys, jonka arvo on enintään 150 euroa ilman erikseen maksettavia lähetyskustannuksia ja joka ei sisällä valmisteverollisia tai rajoituksen alaisia tavaroita. Voit lukea lisätietoa vähäarvoisten tavaroiden erityisjärjestelystä.

Muuta huomioitavaa

Ahvenanmaa ei kuulu EU:n veroalueeseen, joten kun tavarat siirretään muualta Suomesta tai muista EU-maista Ahvenanmaalle, niistä on maksettava maahantuonnin arvonlisäveroa. Maahantuonnin arvonlisävero on maksettava myös, kun tavarat siirretään Ahvenanmaalta muualle Suomeen.

Ahvenanmaalle tuotavista ja sieltä vietävistä tavaroista pitää lisäksi antaa Tullille tulli-ilmoitus. Tulli-ilmoituksen antamisen lisäksi arvonlisäverorekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat oma-aloitteisesti maahantuonnin arvonlisäveron Verohallinnolle. Jos maahantuoja on arvonlisäverorekisteröimätön, esimerkiksi yksityishenkilö, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron. 

EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvaan tuontiin Ahvenanmaalle sovelletaan samoja säännöksiä kuin EU:n ulkopuolisesta maahantuonnista muuhun Suomeen. Tavaroista on annettava tulli-ilmoitukset, ja lisäksi arvonlisäverorekisteriin merkityt maahantuojat ilmoittavat oma-aloitteisesti maahantuonnin arvonlisäveron Verohallinnolle. Jos maahantuoja on arvonlisäverorekisteröimätön, esimerkiksi yksityishenkilö, Tulli kantaa maahantuonnin arvonlisäveron. 

Katso Verohallinnon sivuilta lisätietoja Ahvenanmaan arvonlisäverotuksesta tai lisätietoja Ahvenanmaan tulli-ilmoittamiseen.

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuontia EU:hun. Jos tavara on Suomessa silloin, kun se tuodaan EU:hun, tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa. Maahantuontia on esimerkiksi

 • tuonti EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta esimerkiksi Kiinasta suoraan Suomeen
 • tuonti Ahvenanmaalta muuhun Suomeen sekä muusta Suomesta tai toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle
 • tuonti Suomeen EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta.

Maahantuonti on Suomessa tapahtuvaa myös silloin, kun verotustapahtuman siirtävä tullimenettely päätetään tai päättyy silloin kun tavarat ovat Suomessa. Verotustapahtuman siirtäviä menettelyjä ovat

 • unionin tullikoodeksin (UTK) 237. artiklassa tarkoitettu varastointimenettely
 • väliaikainen varastointi (UTK 144 art.)
 • sisäinen jalostusmenettely (UTK 256 art.)
 • väliaikaisen maahantuonnin menettely kokonaan tuontitullitta (UTK 250 art.)
 • ulkoinen passitusmenettely (UTK 226 art.)
 • sisäinen passitusmenettely (UTK 227 art.)
 • jokin edellä mainittu menettely, kun tavara tuodaan EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta. Jos esimerkiksi Kanariansaarilta Suomeen tuotavat tavarat ovat Suomessa, kun sisäinen passitusmenettely päättyy, maahantuonti tapahtuu Suomessa.

Kun toisessa EU-jäsenvaltiossa (tulli- ja veroalueella) sisäiseen passitusmenettelyyn asetettu unionitavara tuodaan Suomeen EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolisen alueen kautta, tuontia ei pidetä arvonlisäverolaissa tarkoitettuna tavaran maahantuontina, koska kyseessä on yhteisökauppa. Jos esimerkiksi Irlannista Suomeen tuodut tavarat kuljetetaan Britannian läpi ja T2-passitusmenettely päätetään Suomessa, tuonti ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua maahantuontia.

Unionitavaralla tarkoitetaan EU:n tullialueella valmistettua tavaraa tai EU:n ulkopuolelta EU:n tulli- ja veroalueelle tuotua ja vapaaseen liikkeeseen luovutettua tavaraa.

Arvonlisäverotuksessa jäsenvaltiolla ja yhteisöllä tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen lainsäädännön mukaista jäsenvaltion ja yhteisön eli EU:n arvonlisäveroaluetta. Katso luettelo EU:n arvonlisäveroalueeseen kuuluvista valtioista ja alueista.

Lisätietoa:

Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan kansallista arvonlisäverolakia (1501/1993), jossa on viittauksia myös tullilainsäädäntöön.

Tulliverotuksen lainsäädäntö

Sovellettavia lakeja ovat esim. tullilaki 304/2016 ja unionin tullikoodeksi 952/2013

Tullin vastuulle kuuluvassa tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan tullilainsäädäntöä. Jos arvonlisäverolaissa ei säädetä toisin, seuraavat asiat ovat Tullin vastuulla:

 • tavaran maahantuontia, veron suorittamista, palauttamista ja takaisin perimistä koskeva sekä muu menettely
 • veron maksamisen lykkäys
 • vakuudet
 • veronkorotus
 • virhemaksu
 • jälkiverotus
 • muutoksenhaku
 • tietojen salassapito ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen ja saaminen.

Sivulla Tullilainsäädäntö on linkit säädöksiin.

Ahvenanmaa

Tavaran tuontiin Ahvenanmaalle muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai EU:n veroalueen ulkopuolelta sekä tavaran tuontiin Ahvenanmaalta muualle Suomeen sovelletaan arvonlisäverolakia, jos laissa Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996) ei säädetä toisin.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta ”Ahvenanmaan veroraja ja tavaroiden maahantuonti”