Viennin abc

Maasta vietävät tavarat on tulliselvitettävä ennen niiden vientiä Suomesta eli viejän on annettava Tullille viennin tulli-ilmoitus. Vientitavaroista ei makseta veroja eikä muita maksuja Tullille. 

Tutustu viennin perusteisiin tämän sivun avulla, jos

  • viet tavaroita EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle (esim. Yhdysvaltoihin) 
  • viet tavaroita EU:n veroalueen ulkopuolelle (esim. Kanariansaarille)
  • viet tavaraa Ahvenanmaalta muualle kuin Suomeen.

A. Valmistele vientiä 

Selvitä etukäteen vientitavaran tullinimike. Sen avulla selvität muun muassa tavaran vientirajoitukset.

Viennissä tullinimike on kahdeksannumeroinen niin sanottu CN-koodi.

EU on rajoittanut esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden, kulttuuriesineiden ja otsonia tuhoavien aineiden vientiä. Lisäksi voi olla alueellisia vienti- ja talouspakotteita.

Tarvitset joidenkin tavaroiden vientiin luvan. Selvitä, keltä viranomaiselta voit hakea vientiluvan ennen tavaran vientiä. Tulli ei myönnä vientilupia.

Rajoitukset 

Myös viennin kohdemaassa voi olla rajoituksia. Hyviä tietolähteitä ovat esimerkiksi Business Finland, suurlähetystöt, EU:n komission ylläpitämä Access2Market, käyttämäsi huolintaliike sekä laiva- tai lentoyhtiö tai muu kuljetusliike.

Esimerkiksi tuotteiden puisen pakkausmateriaalin pitää täyttää ISPM 15 -standardin vaatimukset, kun niitä viedään EU:n ulkopuolelle. Puinen pakkausmateriaali (Ruokavirasto)

Voit hoitaa tulliasioinnin itse. Monet yritykset käyttävät kuitenkin huolintaliikkeen tai muun edustajan palveluja helpottaakseen tulliasiointia.

Jos käytät edustajaa, muista antaa edustajalle tarvittavat valtuudet.

Voit tehdä vienti-ilmoituksen Tullin maksuttomassa Vienti-ilmoituspalvelussa.  

Jos yrityksesi tekee paljon vienti-ilmoituksia, voit hoitaa asioinnin sanomailmoituksina. Sanoma-asiointi vaatii yritykseltä investointeja, luvan Tullista ja järjestelmätestauksia. Sanoma-asiointi

EU:n solmimien vapaakauppa- tai muiden tullietuussopimusten avulla voit alentaa kustannuksia, jotka tulevat tavaran ostajan maksettavaksi viennin kohdemaassa.

Etuuksia ei saa automaattisesti, vaan se edellyttää sinulta viejänä toimenpiteitä.

Hyödynnä EU:n kauppasopimuksia viennissä

Hae yrityksellesi Tullista yritystunniste, EORI-numero. Sen on oltava voimassa, ennen kuin voit tehdä vienti-ilmoituksen. 

Yrityksesi täytyy antaa työntekijöilleen valtuudet tehdä vienti-ilmoituksia. Jos käytät edustajaa, tällekin on annettava edustamisvaltuus.

Näin valtuutat

B. Tee vienti-ilmoitus 

Tee vienti-ilmoitus, kun tarvittavat tiedot ovat saatavilla. Ilmoitus pitää antaa ennen lähetyksen lastaamista. 

Vienti-ilmoittaminen on osa tulliselvitystä. Viejänä olet vastuussa tavaran tulliselvityksestä. 

Jos käytät edustajaa, edustaja tekee vienti-ilmoituksen puolestasi.

Näin teet vienti-ilmoituksen

C. Tavara lähtee Suomesta 

Varaudu, että Tulli valvoo tavaroiden vientiä ja voi tarkastaa tavaralähetyksiä. Käytännössä Tulli voi esimerkiksi pyytää nähtäväksi asiakirjoja ja tarkastaa kuljetusvälineitä.

Tavaran on oltava Tullin tarkastettavissa vienti-ilmoituksessa mainitussa tavaran sijaintipaikassa.

Kuljetuksen saa aloittaa, kun Tulli on lähettänyt luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan eli EAD:n. Saateasiakirjassa on viennin yksilöivä viite, MRN, jonka rahdinkuljettaja tarvitsee viimeisellä tullitoimipaikalla viennin päättämiseen ennen kuin tavarat poistuvat EU:n tulli- tai veroalueelta.

Kun tavara on poistunut EU:n alueelta ja rahdinkuljettaja on antanut Tullille vaadittavat poistumisen ilmoitukset, Tulli vahvistaa viennin. Saat poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, joka on myös tosite arvonlisäverottomasta myynnistä.

Tavaran poistuminen EU:sta

D. Tulli-ilmoittamisen jälkeen 

Vientitavaroista ei makseta tullia eikä arvonlisäveroa.

Tavaran myyjä tarvitsee kuitenkin kirjanpitoonsa selvityksen tavaran arvonlisäverottomasta myynnistä. Yleisin näyttö siitä on Tullilta saatu tavaran poistumisvahvistettu luovutuspäätös. Vientikaupan arvonlisäverosta ohjeistaa Verohallinto (vero.fi)

Voit hakea tilanteesta riippuen oikaisua tai mitätöintiä, jos lähetyksesi vientiselvityksessä on tapahtunut virhe tai jos vienti esimerkiksi peruuntuu.

Vienti-ilmoituksen oikaisu ja mitätöinti

Sinun on arkistoitava sähköiset viennin asiakirjat. Tulli tekee jälkitarkastuksia sekä yrityksen tullille toimittamiin asiakirjoihin että yrityksen kirjanpitoaineistoon.

Arkistointi (Linkki ei vielä toimi.)