Suullinen ilmoittaminen

Voit antaa vienti-ilmoituksen suullisesti sähköisen ilmoituksen sijaan silloin, kun kyseessä on esimerkiksi:

 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen vientilähetys
 • enintään 1 000 euron arvoinen, lopulliseen vientiin postitse lähetettävä lähetys, joka ei ole vientirajoitusten alainen. Lue lisää postilähetyksistä: Näin teet vienti-ilmoituksen
 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen veroton lähetys kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle (alustoimitus)
 • jälleentuotavaksi tarkoitettu unionin tullialueella rekisteröity kuljetusväline ja sen varaosat ja tarvikkeet
 • jälleentuotaviksi tarkoitetut kuormalavat ja kontit ja niiden varaosat ja tarvikkeet.

Jos samassa kuljetuksessa on enemmän kuin neljä enintään 1 000 euron lähetystä, niistä kaikista on annettava normaalisti sähköiset vienti-ilmoitukset. Huomioi, että kuljetusliike voi vaatia sähköisen vienti-ilmoituksen suullisen ilmoituksen sijaan. 

Anna suullinen ilmoitus viimeisellä tullitoimipaikalla

Voit antaa suullisen ilmoituksen vain viimeisellä tullitoimipaikalla ennen tavaran poistumista EU:sta. 

Suullisen ilmoituksen tueksi on esitettävä Suomen tullille kauppalasku viimeisellä tullitoimipaikalla. 

Huomioi, että viimeinen tullitoimipaikka ei ole sama kuin poistumistullitoimipaikka.                                                                                                              

Milloin et voi antaa suullista ilmoitusta

Et voi antaa suullista ilmoitusta, kun kyseessä on:

 • tavaralähetys, jonka vienti edellyttää todistuksen tai luvan esittämistä
 • vientikiellon tai -rajoituksen alainen tavara
 • vientilähetys valmisteverottomuusjärjestelmässä
 • erityismenettelyyn ilmoitettava tavara, esimerkiksi kun tavara viedään korjattavaksi
 • erityismenettelyyn ilmoitetun tavaran jälleenvienti (poikkeuksena sellaisen väliaikaisen maahantuonnin jälkeinen jälleenvienti, jossa tavara on tuonnin yhteydessä ilmoitettu menettelyyn suullisesti)
 • passitusmenettelyyn siirrettävä tavara
 • vientikuljetus yhdellä kuljetussopimuksella
 • tavaralähetys, jolle haetaan maataloustuotteiden vientitukea.

Anna näissä tapauksissa sähköinen vienti-ilmoitus.

Suullisesta ilmoituksesta et saa poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä

Tulli ei tee merkintöjä esitettyihin asiakirjoihin eikä anna poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä suullisella ilmoituksella viedyistä tavaroista.

Jos viejä haluaa kirjanpitoonsa verottoman myynnin näytöksi poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen

 • Viejän on annettava sähköinen vienti-ilmoitus.
 • Viejän on käytettävä esimerkiksi kuljetusyhtiön antamaa selvitystä, josta käy selkeästi ilmi, että tavara on poistunut EU:n alueelta.