Hyppää sisältöön

Alkuperä

Tavaran alkuperällä tarkoitetaan sitä, missä maassa tavara on pääosin valmistettu.  On tärkeää erottaa toisistaan kaksi eri alkuperän tyyppiä:

  • tavaran alkuperä, jonka perusteella voi saada tullietuuksia eli alennuksia tulleihin tietyille tavaroille. Lue lisää tullietuudesta alkuperän perusteella
  • tavaran alkuperä, joka ei liity tullietuuksiin. Tällöin puhutaan tavaran yleisestä alkuperästä. Lue lisää yleisestä alkuperästä tältä sivulta. 

Tavaran yleinen alkuperä 

Kun alkuperä ei liity tullietuuksien myöntämiseen, käytetään tavaran alkuperän määrittämiseksi yleisiä alkuperäsääntöjä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi

  • tuonnin yleisten tullitasojen soveltaminen
  • tuonnin määrällisten rajoitusten hallinnointi
  • polkumyynnin vastaiset toimenpiteet
  • tullitilastointi sekä muut kaupalliset syyt.

Tavaran alkuperämaa on pakollinen tieto tuonnin tulli-ilmoituksessa.

Yleisten alkuperäsääntöjen mukaan kokonaan jossain maassa tuotetut tai valmistetut tuotteet ovat tämän maan alkuperää. Tuotteet, jotka valmistetaan useammassa kuin yhdessä maassa, ovat sen maan alkuperää, jossa tuotteen viimeinen merkittävä valmistus tai käsittely on suoritettu. Unionin yleiset alkuperäsäännöt saattavat poiketa muiden maiden vastaavista säännöistä. Tämän vuoksi sama tuote voi saada eri alkuperän riippuen siitä, minkä maan alkuperäsääntöjä sovelletaan. Tuonnissa tuotteen alkuperämaa määräytyy yleensä tuontimaan sääntöjen perusteella.

Yleinen alkuperätodistus

Yleisen alkuperän alkuperätodistuksia myöntävät yleensä eri maiden kauppakamarit. Yleisen alkuperätodistuksen perusteella ei koskaan myönnetä alennettua tullikohtelua eli etuuskohtelua, ellei siitä ole tullilainsäädännössä erikseen säädetty tietyille erityistuotteille.