Hyppää sisältöön

Strategiamme

Enemmän kuin Tulli – yhdessä askeleen edellä

Strategiakaudella 2020–2023 on huomioitu toimintaympäristön muutokset ja 2020-luvun haasteet, joihin vastaamme valittujen kärkiteemojen avulla. Strategiassamme korostuvat yhteiskuntavastuu ja ihmiset – yhdessä olemme enemmän.

Missiomme muodostuu viidestä elementistä

 • Turvaamme Suomea osana Euroopan tulliliittoa ja kannamme yhteiskuntavastuuta.
 • Suojaamme ihmisiä terveydelle haitallisilta tavaroilta ja ympäristöä vaarallisilta aineilta.
 • Tuemme ulkomaankaupan sujuvuutta ja yritysten tasapuolisia kilpailuedellytyksiä.
 • Tarjoamme oivallisia palveluita tulliasioiden hoitamiseksi.
 • Tuloksemme syntyvät yhdessä tekemällä.

Johtaminen ja työkulttuuri

Tullin arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme. Johtamisemme on osallistavaa. Toimimme yhteisten päämääriemme ja tavoitteidemme hyväksi.

 • Lisäämme henkilöstön osallistamista.
 • Parannamme johtamista ja esihenkilötyötä esihenkilöiden valmiuksia tukemalla.
 • Tiivistämme Tullin sisäistä yhteistyötä.
 • Kehitämme Tullin pääprosessien kuvaamista.

Yhteiskuntavastuu

Toteutamme tehtävämme monikulttuurisessa toimintaympäristössä vastuullisesti ja vaikuttavasti mahdollisuuksia hyödyntäen ja uhkiin varautuen. Olemme esimerkillinen toimija – askeleen edellä ekologisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa vastuussa.

 • Lisäämme yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
 • Noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ja osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntaan.
 • Toteutamme toiminnassamme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työelämän monimuotoisuutta.

Teknologia ja tieto

Tieto ja teknologiat parantavat palveluita ja valvontaa. Otamme käyttöön uusia toimintavarmoja teknologisia ratkaisuja.

 • Määrittelemme Tullin prosessien tietovirrat.
 • Parannamme tiedolla johtamista, sekä kehitämme tiedonhallintaa ja teknologisia ratkaisuja liiketoimintalähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Henkilöstö ja osaaminen

Olemme houkutteleva työnantaja. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja huolehdimme työhyvinvoinnista.

 • Vahvistamme ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.
 • Varmistamme osaamisen, elinikäisen oppimisen ja urapolut.
 • Parannamme työhyvinvointia ja työkykyä.

Sidosryhmät ja verkostot

Yhteistyö tukee tavoitteidemme saavuttamista sekä tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille.

 • Olemme aloitteellisia yhteistyössä viranomaisten, asiakasryhmien, sidosryhmien ja verkostojen kanssa sekä parannamme Tullin tunnettuutta.