Jälkikäteen ilmoittaminen

Jos vienti-ilmoitus on jäänyt antamatta ennen tavaroiden lähtöä Suomesta, viejän pitää antaa ilmoitus Tullille viipymättä jälkikäteen.  

Jos jälleenvienti-ilmoituksen antaminen on laiminlyöty, se on annettava jälkikäteen tullivarastointi- tai sisäisen jalostuksen menettelyn päättämiseksi. Tämä laiminlyönti voi johtaa tullietuuden hylkäämiseen tai tullivelan syntymiseen.

Ilmoita näin, jos tavara on poistunut EU:n tullialueelta ilman vienti- tai jälleenvienti-ilmoitusta

Ilmoita vienti-ilmoituksessa erityismaininnan lisäkoodi FIXEU (jälkikäteen jätetty).

Ilmoita todellinen vientipäivä omassa kentässään:

  • netti-ilmoituksessa kohdassa ”Poikkeava vientipäivä” 
  • sanoma-ilmoituksella kentässä nimeltä ”Todellinen vientipäivä” (exportPointDate). 

Ilmoita tavaran sijaintipaikaksi "Tullauskeskus, vienti".

Vienti-ilmoituksen liitteenä pitää esittää kaikki ilmoitukseen liittyvät liiteasiakirjat ja vaihtoehtoisen todisteen tavaran poistumisesta EU:n tullialueelta.

Anna ilmoituksen liitteenä myös vapaamuotoinen selvitys siitä, miksi ilmoitusta ei ole annettu ennen tavaroiden vientiä.

Ilmoita näin, jos tavara on toisessa EU-maassa ilman vienti-ilmoitusta

Jos Suomesta lähtenyt vientitavara on toisessa EU-maassa ja kyseisen maan tulli vaatii vienti-ilmoitusta Suomesta, voit antaa vienti-ilmoituksen Suomeen jälkikäteen tietyin edellytyksin. 

Ilmoita vienti-ilmoituksen erityismaininnan lisäkoodiksi FIXEX (ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti), jolloin kyseessä on pyyntö hyväksyä vienti-ilmoitus vientitavaran ollessa toisessa EU-maassa. Ilmoita tavaran sijaintipaikaksi tavaran todellinen sijaintipaikka.