Ilmoituksen jakaminen

Voit jakaa tuonnin tulli-ilmoituksen esimerkiksi silloin, jos vain osa tulliselvitettävästä erästä tarkastetaan tai tutkitaan tai jos osa tavarasta on luovutuskelvotonta eikä sitä voi tuoda maahan. Jakamisen jälkeen osa erästä voidaan asettaa jo seuraavaan menettelyyn, vaikka osa erästä odottaa esimerkiksi tarkastusta.

Tulli-ilmoituksen jakaminen tarkoittaa sitä, että annat alkuperäisen ilmoituksen lisäksi tavaroista useamman korvaavan ilmoituksen.

Milloin tulli-ilmoituksen voi jakaa?

Tulli lähettää tiedon, jos ilmoitus on mahdollista jakaa. Sinun on vastattava määräaikaan mennessä. Jos ilmoitusta ei jaeta, Tulli jatkaa ilmoituksen käsittelyä vasta, kun esimerkiksi tarkastuksen tulos on valmistunut.

Tulli-ilmoitukset voidaan jakaa, kun ilmoitus on annettu sanomalla, SAD-lomakkeella tai Tulliselvityspalvelussa.

Sinun on toimitettava kaikki uudet ilmoitukset annettuun määräaikaan mennessä. Muuten Tulli voi pyytää lisäselvityksen tai jaetut ilmoitukset voidaan hylätä. Huomioi, että Tulli jatkaa jaettujen ilmoitusten käsittelyä vasta, kun kaikki alkuperäiseen ilmoitukseen liittyvät jaetut ilmoitukset on lähetetty. Sitten kun kaikki alkuperäisellä tulli-ilmoituksella ilmoitetut tavarat on ilmoitettu seuraavilla jakotullauksilla, Tulli mitätöi alkuperäisen tulli-ilmoituksen viranomaisaloitteisesti.

Ilmoituksen jako ennen näytteenottoa

Jos osaan tulli-ilmoituksella ilmoitettuihin tavaroihin kohdistuu näytteenotto, ilmoituksen voi jakaa jo ennen näytteenottoa.

Ilmoituksen jakamisen jälkeen tavarat, joista ei oteta näytettä, voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen. Jos ilmoitusta ei ole jaettu, kaikki ilmoituksella olevat tavarat vapautuvat tullivalvonnasta vasta tutkimustuloksen valmistumisen jälkeen. Siksi tulli-ilmoitus kannattaa tällaisissa tilanteissa jakaa.

Ilmoituksen jako tavarantarkastuksen jälkeen

Jos ilmoitukseen kohdistuu tavarantarkastus, ilmoitus voidaan jakaa vasta tarkastuksen jälkeen. Ilmoitus voidaan jakaa esimerkiksi, jos

 • osa tavarasta jää odottamaan tarkastustulosta
 • osa tavarasta on luovutuskelvotonta
 • osa tavarasta hävitetään Tullin valvonnassa.

Muuta huomioitavaa

Tulli ilmoittaa sinulle, jos tulli-ilmoitus on mahdollista jakaa. Saat tiedon viestillä Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla. Voit saada viestin esimerkiksi silloin, jos lähetykseen aiotaan tehdä näytteenotto tai kun tavara on tarkastettu. Jos haluat jakaa tulli-ilmoituksen, toimi ilmoitetussa määräajassa.

Kun haluat luovuttaa tavarat vapaaseen liikkeeseen vakiomuotoisella tulli-ilmoituksella, ilmoita jaetuissa ilmoituksissa seuraavat tiedot:

 • lisäilmoitustyyppi ”A – Vakiomuotoinen tulli-ilmoitus”
 • veronmääräytymispäivä-kohdassa alkuperäisen tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä
 • tulliselvitettävän erän lisätiedoissa lisätietokoodi ”FIJAE – Jaettu ilmoitus” ja sen tarkentimena kuvauskentässä alkuperäisen tuonti-ilmoituksen MRN-viitenumero
 • lisätietokoodilla FIXXX, minkälaisesta jaosta on kysymys
  • Jos ilmoitus jaetaan esimerkiksi sen vuoksi, että vain osaan tavaroista kohdistuu näytteenotto, ilmoita lisätietokoodi FIXXX ja sen tarkentimena kuvauskentässä jakamisen syy seuraavasti:
   • ”Tällä tullauksella ilmoitetaan ei-näytteenotonalaiset tuotteet”
   • ”Tällä tullauksella ilmoitetaan näytteenotonalaiset tuotteet”
 • alkuperäiseen ilmoitukseen liittyvien jaettujen ilmoitusten MRN-viitenumerot FIXXX-lisätietokoodilla
  • Kun teet ensimmäistä jaettua ilmoitusta, et vielä tiedä muiden jaettavien ilmoitusten MRN-viitenumeroita. Ilmoita tieto jälkikäteen joko korjaamalla ilmoitusta tai lähettämällä Tullille yhteydenottopyynnön tai vapaamuotoinen yhteydenotto -sanoman.

Kun annat SAD-lomakkeella tullitoimipaikkaan yksinkertaistetun ilmoituksen tai ilmoituksen erityismenettelystä, Tulli ilmoittaa sinulle mahdollisuudesta tulli-ilmoituksen jakamiseen samalla, kun saat tiedon tavaran tarkastuksesta tai tutkimuksesta. Voit saada tiedon jakamismahdollisuudesta myös Tullin antamalla päätöksellä, jossa tavaroiden luovutus on evätty.

Jos haluat jakaa tuonti-ilmoituksen, sinun on tehtävä kaksi uutta SAD-lomaketta. Ilmoita alkuperäisen ilmoituksen tullausnumero uusissa ilmoituksissa kohdassa ”44 lisätietoja”.

Kun olet antanut jaetun tulli-ilmoituksen määräajassa, tulli-ilmoituksen käsittely etenee jollain seuraavista tavoista:

 • tulli-ilmoitus jää odottamaan tarkastus- tai tutkimustuloksia
 • Tulli tekee muita tarvittavia toimenpiteitä
 • laatii luovutuspäätöksen.

Kun olet toimittanut uudet jaetut tuonnin tulli-ilmoitukset, Tulli tarkistaa, että niissä on mainittu kaikki alkuperäisellä tulli-ilmoituksella ilmoitetut tavaraerät. Tulli mitätöi alkuperäisen tulli-ilmoituksen viranomaisaloitteisesti. Saat mitätöintipäätöksen joko sähköisesti tai manuaalisesti sen perusteella, miten olit tehnyt alkuperäisen ilmoituksen.

Tuoretuotteiden tuonti-ilmoitusten jakamiseen tarvitsee aina Tullin luvan, samoin kuin muidenkin tavaroiden tulli-ilmoituksen jakamiseen. Voit nopeuttaa tulli-ilmoituksen käsittelyä Tullissa toimimalla seuraavasti:

 1. Lisää Tullin terveys- ja vaatimustenmukaisuustarkastajien tarkastustulos tuoretuotteista tulli-ilmoituksen liitteeksi heti, kun olet saanut sen.
 2. Lähetä Tullille vapaamuotoinen yhteydenotto -sanoma tai Tulliselvityspalvelussa yhteydenottopyyntö, jolla pyydät lupaa tulli-ilmoituksen jakamiseen.
 3. Voit luoda jakotullaukset heti, kun olet saanut Tullilta luvan tulli-ilmoituksen jakamiseen. Tulli antaa yleensä luvan Tullin ilmoituksella, jonka saat sanomana tai Tulliselvityspalveluun.

Lue ohjeet jaetun ilmoituksen antamiseen kohdasta ”Tulli-ilmoituksen jakaminen Tulliselvityspalvelussa tai sanomalla”.

Nopeutat tulli-ilmoituksen käsittelyä, kun annat tulli-ilmoituksella valmiiksi tarkastuspaikkana paikan, jonne siirtolupa voidaan antaa. Lue lisää tarkastuspaikan ilmoittamisesta tulli-ilmoituksella.