Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Lausunnot

Mitä tietoja lausunnot sisältävät?

Tulli antaa seuraavia lausuntoja:

  • lausunnot ministeriöille
  • asiantuntijalausunnot eduskunnan valiokunnille

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Tulli antaa pyynnöstä lausuntoja ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille käytettäviksi lainsäädännön valmistelussa.

Tietojärjestelmät 

Tulli ei käsittele lausuntoja tietojärjestelmissä vaan kirjaa ne asiarekisteriinsä. 

Miten voin saada tietoja?

Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot

Lausunnot ovat julkisia. Osa lausunnoista tallennetaan julkiselle www.lausuntopalvelu.fi -sivustolle. Eduskunnan valiokunnille annetut lausunnot voit lukea eduskunnan verkkosivuilta www.eduskunta.fi.

Tietopyynnöllä saatavat tiedot

Voit pyytää Tullin antamia lausuntoja myös tietopyynnöllä Tullilta. 

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Yksilöi pyynnössä, minkä säädöksen valmistelua varten lausunto on annettu. Kerro esimerkiksi

  • asiasana
  • hallituksen esitysluonnoksen nimi
  • hallituksen esityksen numero
  • muu säädöksen yksilöivä numero tai vastaava tunnus.