Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt

Helpotuksia raaka-aineiden tuontitulleihin

Jos teollisuuden tuotannossa tarvittavia raaka-aineita ei ole saatavissa lainkaan tai riittävästi EU-maista tai Turkista, teollisuusyritykset voivat hakea niille tullinalennusta tai tullittomuutta. Tullisuspensiota tai autonomista tariffikiintiötä haetaan EU:lta Tullin kautta.

Tullisuspensio tarkoittaa EU:n myöntämää tullittomuutta tai alennettua tullia. Suspensio voidaan myöntää teollisuuden tuotantoon käytettäville raaka-aineille, puolivalmisteille sekä komponenteille, jos niitä ei ole saatavissa EU:ssa.

Jos edellä mainittuja tavaroita on saatavissa unionissa, mutta niitä ei ole riittävästi, voidaan puuttuvalle määrälle myöntää autonominen tariffikiintiö.

Tullisuspensioita ja autonomisia tariffikiintiöitä voidaan myöntää vain teollisuuden raaka-aineille, eli kyseessä on oltava valmistus. Esimerkiksi yksinkertaisen sekoittamisen tai pakkaamisen ei katsota olevan valmistusta.

Miten laadin hakemuksen?

Toimita englanniksi laadittu hakemus Tullille. Hakemuksen tekee yksittäinen yritys, ei esimerkiksi alan keskusliitto tai muu yhteenliittymä. Hakemus on laadittava huolella, ja tavaroiden ominaisuudet on kuvattava yksityiskohtaisesti. Tulli lähettää Suomen nimissä eteenpäin EU:n komissiolle hakemuksen, joka on muodollisesti oikea ja järjestelmän perusteet täyttävä. Hakemukset käsitellään tullitaloustyöryhmässä, joka koostuu komission ja kaikkien jäsenmaiden edustajista.

Englanninkieliset hakulomakkeet:

Haku kaksi kertaa vuodessa

Tullisuspensioita ja autonomisia tariffikiintiöitä haetaan ja niitä käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan vuoden alussa voimaan tulevien toimenpiteiden hakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään 15.3. ja heinäkuussa voimaan tulevien viimeistään 15.9.

Lähetä hakemukset Tullille noin kuukautta ennen komission määräaikaa, jotta ne ehditään käsitellä ja tarvittaessa niistä ehditään pyytää lisätietoja ennen lähettämistä komissiolle. Tulli ilmoittaa hakemusten jättöpäivästä Tullin verkkosivuilla julkaistavassa asiakastiedotteessa. Muutoksia koskevat hakemukset jätetään samaa aikataulua noudattaen. Lähetä hakemukset osoitteeseen: Tulli, Tulliveroperusteet, PL 512, 00101 Helsinki.

Komission laatiman koosteen pohjalta Tulli antaa hakemukset tiedoksi Suomessa toimiville yrityksille EK:n ja teollisuuden toimialaliittojen kautta ja pyytää lausuntoa mahdollisesti kannatettavista tai vastustettavista hakemuksista.

Tullitaloustyöryhmän kokouskierroksen päätyttyä komissio valmistelee neuvostolle tullisuspensioita ja autonomisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten liitteet. Neuvoston asetukset julkaistaan EU:n virallisessa L-sarjan lehdessä kaksi kertaa vuodessa, lähellä soveltamisajankohdan alkua.

Jo myönnettyjä etuja voivat hyödyntää kaikki

Myönnettyjä suspensioita ja autonomisia tariffikiintiöitä voivat hyödyntää kaikki EU-alueen toimijat. Suspensioita ja kiintiöitä tarkastellaan säännöllisesti, ja niitä voidaan poistaa tai muuttaa. Koska EU:ssa toimivien tuottajien asemaa ei saa vahingoittaa myöntämällä edullinen kohtelu EU:n ulkopuolisesta maasta tuotavalle vastaavalle tavaralle, suspensio- ja kiintiöhakemuksia käsiteltäessä komissio ja tullitaloustyöryhmä pyrkivät selvittämään, valmistetaanko kyseistä tavaraa EU:ssa. 

Muuta huomioitavaa

EU:ssa toimivan yrityksen, joka tuo raaka-ainetta tai tavaraa EU:hun, kannattaa selvittää käyttämänsä raaka-aineen mahdollinen suspensio tai kiintiö. Jos etu on jo olemassa, yritys voi käyttää sitä antamalla tulli-ilmoituksella tietyt tiedot.

Yrityksen, joka valmistaa EU:ssa tavaroita, kannattaa selvittää, ollaanko sen valmistamalle tavaralle hakemassa tai onko sille jo voimassa suspensiota tai kiintiötä. Tällöin yritys voi joko vastustaa hakemusta hakemisvaiheessa tai ehdottaa myöhemmin toimenpidettä poistettavaksi, muutettavaksi tai määrällisesti rajoitettavaksi.

Kun suspensio tai kiintiö on myönnetty, yrityksen on tarkkailtava, ehdotetaanko siihen tulevilla kierroksilla muutoksia (esimerkiksi tavarankuvaukseen) tai peräti koko etuuden poistamista.

Suspensio- tai kiintiöetua ei yleensä myönnetä, jos kyseinen tavara saa tulliedun jo muulla perusteella, esimerkiksi alkuperämaansa mukaan. Etua ei myöskään myönnetä tavaroille, jotka on tarkoitettu myytäviksi kuluttajille ilman jatkojalostusta eikä komponenteille, jotka tuodaan vain yksinkertaista kokoonpanoa varten.

Tavaroille, joilla on polkumyynti- tai tasoitustulli, ei yleensä myönnetä suspensioita tai kiintiöitä, eikä tullinalennus koskaan koske polkumyynti- tai tasoitustulleja.

Euroopan komission ylläpitämän DDS:n (Data Dissemination System) Taric-kysely näyttää tavaran verokohtelun valitulla päivämäärällä.

Esimerkiksi Euroopan komission Taric-tietokannassa nimikkeen 8714 91 30 24 tavaralla on autonominen tullisuspensio, ja se on kokonaan tuontitulliton. Koska nämä alumiiniputkilla varustetut etuhaarukat on tarkoitettu polkupyörien valmistukseen, tämän suspension käyttö edellyttää, että tavarat ovat tietyn käyttötarkoituksen perusteella tullivalvonnassa. Loppukäyttöehto on vain osassa suspensioita ja kiintiöitä. Voimassaolevia suspensioita voi etsiä myös Europan komission DDS Suspensions -kyselyllä (englanniksi), josta löytyy lisäksi tiedot valmisteilla olevista suspensioista ja kiintiöistä.

Tullisuspensio- ja tariffikiintiöjärjestelmän hyödyntämisessä opastavat Minna Nyberg ja Pirjo Nyberg. Yhteystiedot: etunimi.sukunimi@tulli.fi