Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Talous- ja rahoitustiedot

Mitä tietoja talous- ja rahoitustiedot sisältävät?

Talous- ja rahoitustiedot sisältävät seuraavia tietoja: 

 • toiminnan ja talouden suunnittelu (talousarvio, julkisen talouden suunnitelma, tulossopimus)
 • kirjanpito ja maksuliike (osto- ja myyntilaskut, saapuneet ja lähteneet maksut, kirjanpidon tiliöinnit, tilinpäätös)
 • suorite- ja tulosseuranta
 • maksullinen toiminta
 • verojen, tullien ja maksujen kantaminen

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Talous- ja rahoitustietoja kerätään Tullin taloushallinnon hoitamiseksi. Tietoja käytetään seuraavissa tehtävissä:

 • toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta
 • kirjanpito ja maksuliike
 • Tullin kantamien verojen ja maksujen tileistäpoistot
 • Euroopan yhteisöjen puolesta kannettujen perinteisten omien varojen (tullit, maatalousmaksut) hallinnointi
 • tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito
 • erikseen sovitut hankkeet ja projektit

Tietojärjestelmät

 • taloushallinto (Kieku)
 • tilaukset ja laskujen käsittely (Handi)
 • verot, tullit ja maksut (Veroreskontra, Massi, kassajärjestelmä, vakuusjärjestelmä)
 • matkalaskut ja kuluveloitukset (M2)
 • Tullin tietovarasto (Kesti)
 • perimättä jääneiden tullimaksujen tileistäpoistot, jotka raportoidaan EU:n komissiolle (Womis)

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 

Tullin julkisia tulosohjausasiakirjoja ovat julkisen talouden suunnitelmat (nelivuotinen kehysesitys), talousarvioehdotukset, tilinpäätökset sekä valtiovarainministeriön ja Tullin väliset tulossopimukset. Tutustu tulosohjausasiakirjoihin Tullin verkkosivuilla.

Kuten muidenkin valtion virastojen tietoja, Tullin seurantatietoja muun muassa taloudesta, henkilöstöstä, toimitiloista ja tuloksista julkaistaan sivustolla Tutki hallintoa.fi.

Tietopyynnöllä haettavat tiedot: 

Talous- ja rahoitustiedot sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joita annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin perustuvan oikeuden perusteella. 

Tullauspäätöksiä ja muita asiakirjoja verojen, tullien ja maksujen kantamisesta annetaan lähtökohtaisesti vain asianosaisille.

Laskut Tullin menoista ovat julkisia ja annetaan nähtäväksi pyydettäessä, ellei niitä ole erikseen luokiteltu salassa pidettäviksi.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat riittävät tiedot, esimerkiksi

 • henkilötunniste/y-tunnus
 • ajankohta
 • tietopyynnön kohde.