Hyppää sisältöön

AEO-omavalvonta

Säännöllinen omavalvonta on osa AEO-toimijan sisäistä valvontaa. Osana omavalvontaa AEO-toimijan pitää toimittaa Tullille vuosittain sisäisen valvonnan kirjallinen raportti sekä Tullin pyytämät omavalvontaraportit.

Sisäisen valvonnan vuosiraportti

Kaikkien AEO-toimijoiden on vuosittain tehtävä kirjallinen raportti sisäisen valvonnan perusteella havaitsemistaan muutoksista ja niistä seuranneista toimenpiteistä. Raporttiin pitää kirjata esimerkiksi muutokset yrityksen toiminnassa, kaupallisten ja kuljetustietojen hallinnassa sekä AEOS-turvallisuusvaatimuksissa.

Tulli pyytää erikseen yrityksiltä vuosiraportit osoitteeseen: aeo(at)tulli.fi. Vuosiraportin täytyy olla saatavilla, jos Tulli sitä pyytää.

Siirry AEO-toimijan lomakkeisiin

Omavalvontaraportit

AEO-toimijan on valvottava omaa toimintaansa tarkastamalla tulli-ilmoituksiaan jälkikäteen. Tarkastuksista täytyy raportoida Tullille pyydettäessä. Omavalvonnan on oltava jatkuvaa, ja yrityksen täytyy arkistoida omavalvontaraportit itselleen.

Raportoitavien ilmoitusten määrä on määritelty AEO-toimijaroolin mukaisesti. Tarkista määrät alla olevasta taulukosta.

Valitse raportointiin lomake yrityksen toimijaroolin mukaan. Jos tuoja tai viejä tekee myös esimerkiksi varastointia, passitusta tai turvatietoilmoittamista, myös näistä on tehtävä omavalvontaa. Käytä tässä tapauksessa huolitsijan lomaketta.

Voit toimittaa omavalvontaraportit myös yrityksen omalla lomakkeella, kunhan siinä on vähintään samat valvontakohteet kuin Tullin lomakkeessa.

Siirry AEO-toimijan lomakkeisiin

Huolitsijat

Yrityksen tulli-ilmoitusten/
varastoonpanojen määrä /vuosi

Tuonti

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään/ vuosi

Vienti

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään/ vuosi

Passitus (valtuutettu lähettäjä)

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään/ vuosi

Passitus (valtuutettu vastaanottaja)

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään/ vuosi

Varastointi (sekä väliaikainen varasto että tullivarasto)

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään/ vuosi

Turvatiedot (yleisilmoitus ja esittämisilmoitus)

Tarkastettavien ilmoitusten/varastoonpanojen määrä vähintään/ vuosi

1 - 50 5 3 3 3 3 3
51 - 100 8 5 5 5 5 5
101 - 250 15 8 10 10 10 8
251 - 1000 30 15 20 20 20 15
1001 - 40 25 30      

Tuojat

Yrityksen tuonti-ilmoitusten määrä /vuosi Tarkastettavien tuonti-ilmoitusten määrä vähintään / vuosi
1 – 50 5
51 – 100 8
101 – 250 15
251 – 1000 30
1001 - 40

Viejät

Yrityksen vienti-ilmoitusten määrä /vuosi Tarkastettavien vienti-ilmoitusten määrä vähintään / vuosi
1 – 50 3
51 – 100 5
101 – 250 8
251 – 1000 15
1001 - 25