Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste – arkisto.tulli.fi

Tulli pyrkii takaamaan verkkosivustojensa ja verkkopalvelujensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee arkisto.tulli.fi-sivustoa.

Vaihtoehtoiset asiointitavat

Jos et pysty käyttämään Tulli.fi-sivustoa, ota yhteyttä joko puhelimitse tullineuvontaan, p. 0295 5201 tai sähköpostitse Tullin viestintään viestinta(at)tulli.fi. Tilastoista voit kysyä sähköpostitse tilastot(at)tulli.fi.

Jos tarvitset ohjelmistokehittäjille tarkoitettuja teknisiä kuvauksia saavutettavassa muodossa, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi.

Palvelun saavutettavuus

Sisällön nykyinen saavutettavuus: vastaa osittain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain vaatimuksia.

Tunnetut saavutettavuusongelmat

Palvelun käytettävyydessä on edelleen joitain ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat palvelussa ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä.

Tulli.fi uudistuu vuonna 2023. Uudistuksessa huomioidaan laajasti myös saavutettavuus ja korjataan saavutettavuusongelmat.

 • Painikkeet
  • Osa painikkeista on puutteellisten nimilappujen takia toiminnaltaan epäselviä ruudunlukijakäyttäjille. (WCAG 4.1.2)
 • Taulukot
  • Kaikkia taulukkojen sarakeotsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. Tämä vaikeuttaa taulukon tietojen tulkintaa ruudunlukijalla. Osa taulukoista on rakenteeltaan monimutkaisia ja vaikeita tulkita. (WCAG 1.3.1)
 • Välilehdet
  • Kaikkia välilehtivalikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti välilehtivalikoiksi, jolloin ruudunlukija saattaa tulkita välilehdet normaaleiksi linkeiksi. (WCAG 4.1.2)
 • Syötekentät
  • Hakutoimintoihin liittyvissä syötekentissä on puutteita, jotka vaikeuttavat niiden käyttämistä ruudunlukijalla. (WCAG 4.1.2)
 • Tekstivastineet
  • Kuvien tekstivastineet eivät noudata vielä yhtenäistä logiikkaa. Osa tekstivastineista on turhia, ja osasta graafista sisältöä puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1)
 • Listarakenteet
  • Listarakenteita on joissain paikoin käytetty siten, että niiden tulkinta on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
 • Otsikot
  • Kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein. (WCAG 1.3.1)
 • Valintaryhmät
  • Kaikkien valintaryhmien otsikkoja ei ole liitetty ryhmiin ohjelmallisesti. Tämä voi hankaloittaa valinnan tekemistä ruudunlukijakäytössä. (WCAG 1.3.1)
 • Teksti kuvina
  • Tekstiä on esitetty kuvamuodossa, vaikka se ei ole välttämätöntä. (WCAG 1.4.5)
 • Näppäimistökäyttö
  • Pieni osa painikkeista ei toimi näppäimistökomennoin. (WCAG 2.1.1)
 • Mobiilivalikko
  • Sivuston mobiilivalikko toimii huonosti Android-järjestelmän ruudunlukijalla sekä näppäinkäytössä myös muilla järjestelmillä. (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 2.4.4)
 • Ilmoitukset
  • Tilauslomakkeen ja hakutoimintojen ilmoitukset eivät ole selkeitä tai ilmoituksia ei ole. (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Tekstin ja grafiikan kontrastit
  • Värien kontrasteissa on vielä joitain puutteita. (WCAG 1.4.3, 1.4.11).
 • Tekstin suurentaminen
  • Tekstin suurentaminen rikkoo näkymän joillakin sivuilla. (WCAG 1.4.4)
 • Evästeilmoitus
  • Evästeilmoitukselta puuttuu ohjelmallinen nimi ja aria-modal-määrite. Lisäksi sen ohjelmallinen rakenne on hieman sekava. (WCAG 1.4.2, 1.4.3)

Liitetiedostot

 • Sivustolle on linkitetty lähes 4 000 pdf-tiedostoa. Tiedostoja kehitetään saavutettaviksi vähitellen. Uusimmat tiedostot muutetaan saavutettaviksi, mikäli mahdollista. Tiedostoissa on ongelmia, jotka haittaavat niiden ruudunlukijakäyttöä, esimerkiksi:
  • Puutteelliset otsikkomääritteet (myös taulukoiden otsikot)
  • Monimutkaiset rakenteet (etenkin taulukot)
  • Puuttuvat tekstivastineet (etenkin kaaviot ja PowerPoint-esityksistä käännetyt tiedostot)
  • Suuri osa sellaisista pdf-asiakirjoista, jotka sisältävät lomakekenttiä, ei ole saavutettavia ruudunlukijalla.
 • Osa tiedostoista on muiden viranomaisten vastuulla. Osa tiedostoista avautuu Tullin verkko-osoitteesta (esim. EU:n tarjoamat pdf-lomakkeet) ja osa toisen viranomaisen verkko-osoitteesta.

 • Suuri osa liitetiedostoista on julkaistu ennen 23.9.2018, eivätkä ne ole asioinnin kannalta oleellisia.

 • Tilastollisissa sisällöissä on paljon numeerista tietoa, ja se esitetään perinteisesti moniulotteisilla kaaviokuvilla ja taulukoilla. Yllä olevat ongelmakohdat koskevat myös tilastoaineistoa. Uusimmat tiedostot julkaistaan niin pitkälle saavutettaviksi, kuin se on mahdollista. Tuotantoaikataulu on hyvin tiukka, joten vain osa saavutettavuusvaatimuksista voidaan täyttää. Puuttuvat ruudunlukijan infotekstit pyritään lisäämään mahdollisimman pian.

 • Palvelussa (poisluettuna tilastoinnin osio) saattaa olla joitain vanhoja Word- ja Excel-tiedostoja. Näitä tiedostoja kehitetään saavutettaviksi vähitellen.
 • Tilastoinnin osiossa on laajoja ja moniulotteisia Excel-tiedostoja. Näitä tiedostoja ei ole mahdollista saada täysin saavutettaviksi. Excel-tiedostojen yhteyteen lisätään vaihtoehtoinen yhteydenottotapa.  

Tulli.fi-sivustoon linkittyy erillissivustoja ja toimintoja, joista on laadittu erilliset saavutettavuusselosteet:

Selosteen laatiminen

Tulli on arvioinut tämän palvelun saavutettavuuden seuraavasti.

 • Palvelu on arvioitu kokonaisuudessaan 7/2020. Lisäksi palvelun eri osioihin on tehty myöhemmin tarkistuksia.
 • Arvioinnin on tehnyt ulkoinen toimija.
 • Seloste on laadittu 17.8.2020.
 • Selostetta tarkistettiin viimeksi 19.4.2024.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän palvelun saavutettavuudesta.

 • Anna saavutettavuuspalautetta Tullille sähköpostitse: asiakaspalautteet@tulli.fi.
 • Vastuu tulli.fi-sivuston sisältöjen ja liitetiedostojen saavutettavuudesta on jaettu usealle Tullin osastolle ja ryhmälle. Palautteet ohjataan sisältöjen vastuuhenkilöille. Vastuu sivuston käyttöliittymän saavutettavuudesta on Tullin viestinnällä.
 • Tavoitteemme on vastata palautteisiin viiden arkipäivän kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen Tullilta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö