Hyppää sisältöön

Näin teet tuonti-ilmoituksen

Tavarasta on tehtävä tuonnin tulli-ilmoitus, kun

Tuonti-ilmoitusta ei tarvitse tehdä aineettomista hyödykkeistä ja palveluista. 

Kuka tekee ilmoituksen?

Tuonti-ilmoituksen voi antaa tuoja itse tai tuojan valtuuttama edustaja, esimerkiksi huolintaliike. 

Perustapaus: luovutus vapaaseen liikkeeseen (4000)

Tuonti-ilmoituksessa on ilmoitettava, mihin tullimenettelyyn tuontitavara asetetaan. Suurin osa tavaroista asetetaan luovutus vapaaseen liikkeeseen -tullimenettelyyn, jonka menettelykoodi on 4000. Siinä EU:n ulkopuolelta toimitettu tavara tullataan EU:hun (Suomeen). Tavara vapautuu yleensä Tullin valvonnasta, ja se voidaan kuluttaa tai siirtää vapaasti EU:n alueella.  

Sinun on ilmoitettava tuonti-ilmoituksessa menettelykoodin lisäksi esimerkiksi lisämenettelykoodi, jolla annat tarkentavaa tietoa tavarasta ja menettelystä. Katso ohjeet alempaa tältä sivulta. 

Näin etenet

 • Yrityksellä on EORI-numero.

 • Olet selvittänyt tavaran tullinimikkeen.

 • Sinulla on kauppalasku, tilausvahvistus tai muu asiakirja, josta selviää tavaran arvo ja mahdolliset lähetyskulut.

 • Olet laskenut tavaran tilastoarvon euroina Suomen rajalle tuotuna. 

 • Olet hankkinut mahdolliset alkuperään ja rajoituksiin liittyvät asiakirjat. 

 • Olet hankkinut riittävät valtuudet, joita tarvitset tuonti-ilmoituksen tekemiseen.

Miksi nämä kannattaa hoitaa etukäteen?

Puutteelliset tiedot ja valtuudet hidastavat tuonti-ilmoituksen tekemistä. Tämän vuoksi yrityksellesi voi tulla lisäkustannuksia, kun esimerkiksi tavaran varastointiaika pitenee. 

Voit tehdä tuonti-ilmoituksen, kun saat

 • kuljetusliikkeeltä saapumisilmoituksen tai edeltävän asiakirjan MRN-viitenumeron sekä 
 • varastonpitäjältä varaston tunnistenumeron (muotoa FI1234567-800101), jos tavara on varastossa.

Tee tuonti-ilmoitus Tulliselvityspalvelussa. Jos olet sanoma-asiakas, anna ilmoitus sanomalla

Tuonnin tulli-ilmoituksessa sinun on annettava tietoja tuotavasta tavarasta. Tietojen perusteella tarkistetaan muun muassa tavarakohtaiset rajoitukset ja lasketaan maahantuontiverot.

Yleisin tuonnin tulli-ilmoitus on vakiomuotoinen tulli-ilmoitus (FI415). Vakiomuotoisessa tulli-ilmoituksessa annat kaikki tarvittavat tiedot kerralla. 

Tarkista, mitä tietoja sinun pitää antaa tuonti-ilmoituksessa, kun tavara luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. 

Saat tavaran haltuusi luovutuspäätöstä vastaan.

 • Yritys saa luovutuspäätöksen jo ennen tullilaskun maksamista, jos sille on myönnetty maksuaikaa maksunlykkäysluvalla.
 • Ilman maksunlykkäyslupaa tullilasku on maksettava ennen kuin tavarat saa haltuunsa. 

Huomioi, että tavara ei aina vapaudu Tullin valvonnasta tavaran luovutuksen jälkeen.  Tarkista, liittyykö käyttämääsi menettelyyn tai lisämenettelyyn luovutuksen jälkeisiä rajoitteita. Esimerkiksi tullittomuusasetuksen perusteella tullittomasti tuotavien tavaroiden (esim. hyväntekeväisyystavaroiden) käyttöön tai siirtämiseen toiselle yritykselle voi liittyä rajoituksia. 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa sinun on annettava tietoja tuotavasta tavarasta. Tietojen perusteella tarkastetaan muun muassa tavarakohtaiset rajoitukset ja lasketaan maahantuontiverot. 

Tulli-ilmoituksissa käytetään erilaisia koodeja, jotka ovat pääosin yhteneväiset EU:n tullialueella. 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa annettavia tietoja ovat tavaran tullinimikkeen lisäksi muun muassa seuraavat tiedot:  

Toimijat

Tulli-ilmoituksessa annetaan tiedot tuotavien tavaroiden toimijoista, joilla on erilaisia vastuita ja velvollisuuksia. Toimijan tiedolla ilmoitetaan esimerkiksi maahantuontiveroista vastuussa oleva yritys.

Ilmoita aina seuraavat toimijat: 

 • ilmoittaja
 • tuoja
 • viejä. 

Voit ilmoittaa myös muita toimijoita, kuten edustajan. 

Toimijatietojen ilmoittaminen 

Menettelykoodit 

Tullimenettelykoodia 4000 käytetään, kun tavarat halutaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen (40) eikä tavaroilla ole edeltävää menettelyä (00) eli tavarat tuodaan ensimmäistä kertaa EU:hun. 

Valitse tulli-ilmoituksessa

 • pyydetty menettelykoodi 40

 • edeltävä menettelykoodi 00

Huomioi, että on muitakin vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen menettelyjä, joissa voi esimerkiksi olla rajoituksia tai ehtoja tavaroiden käyttämiseen tai siirtämiseen. 

Lisämenettelykoodi

Lisämenettelykoodilla kerrot tarkentavaa tietoa siitä, mitä menettelyyn asetettavalle tavaralle on tarkoitus tehdä ja mihin tavaraa on tarkoitus käyttää. Koodilla kerrotaan esimerkiksi tavaran tullittomuuden ja arvonlisäverottomuuden peruste.

Voit ilmoittaa esimerkiksi lisämenettelykoodilla C07 vähäarvoisia eli enintään 150 euron arvoisia lähetyksiä, jos ilmoittamisen kaikki edellytykset täyttyvät.

Huomioi: Jos tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen ja annat esimerkiksi C-alkuisen lisämenettelykoodin, tuotuihin tavaroihin voi kohdistua rajoituksia tai ehtoja. C-alkuisilla lisämenettelykoodeilla ilmoitetaan tullittomuusasetuksen mukaisia tullittomia tavaroita, joita ei voi luovuttaa vapaasti eteenpäin tai käyttää muihin kuin määriteltyihin tarkoituksiin. Jos näin halutaan kuitenkin tehdä, tästä on ilmoitettava Tullille.   

Lisämenettelykoodi pitää ilmoittaa myös silloin, kun lisämenettelyä ei ole. Koodi on tällöin ”999 – Ei lisämenettelyä”.  

Lisämenettelykoodien luettelo 

Ehtokoodi ja Taric-lisäkoodi

Jos tavaran tuonti on rajoitettua, ilmoita rajoitukset tulli-ilmoituksessa esimerkiksi ehtokoodeilla ja Taric-lisäkoodeilla.  

Rajoituksien, etuuksien ja polkumyyntitullien ilmoittaminen

Etuuskohtelu ja alkuperämaa

Ilmoita tulli-ilmoituksessa tavaroiden alkuperämaa. Jos alkuperämaa ei ole tiedossa, ilmoita viimeinen lähetysmaa.

Ilmoita myös tavaroille etuuskohtelukoodi:

 • Jos et hae etuuskohtelua, ilmoita etuuskohtelukoodiksi "100 – Kolmansiin maihin sovellettava yleinen tulli". Tällöin tavaroista kannetaan yleinen kolmansien maiden tulli.
 • Jos aiot hakea tuotaville tavaroille tullietuutta, tulli-ilmoituksessa on annettava etuuskohtelukoodi. Jos esimerkiksi haet tullietuutta alkuperän perusteella, ilmoita etuuteen oikeuttava alkuperämaa tai maaryhmä sekä etuuskohtelun oikeuttava alkuperätodistus.

Tavaroista kannetaan maahantuonnin tullimaksut ilmoituksessa annettujen koodien perusteella, joten ilmoita etuuskohteluun oikeuttavat tiedot oikein. 

Arvot

Tulli-ilmoituksessa on annettava tavaroiden kauppahinta sekä kauppahintaan lisättävät tai vähennettävät erät. Niistä muodostuu yhdessä tuotavien tavaroiden tullausarvo. Ilmoita kauppahintaan lisättävät erät erikseen vain, jos ne eivät jo sisälly kauppahintaan.

Ilmoituksessa on annettava tavaroiden tilastoarvo, joka ilmoitetaan yhteenlaskettuna kokonaissummana.

Arvotietojen ilmoittaminen 

Edeltävä asiakirja

Edeltävän asiakirjan tiedot on oltava oikein tulli-ilmoituksessa, jotta Tulli saa ilmoituksen käsiteltäväksi ja jotta kuljetusliike tai varastonpitäjä voi luovuttaa tavarat sinulle. Edeltävän asiakirjan tiedon saat useimmiten kuljetusliikkeeltä, joka kuljettaa tavarasi, tai varastonpitäjältä, joka varastoi tuomiasi tavaroita. 

Edeltävästä asiakirjasta on ilmoitettava vähintään edeltävän asiakirjan tyyppiä kuvaava koodi ja asiakirjan tunniste, joka on useimmiten MRN-numero. Asiakirjan tyyppi vaikuttaa siihen, kuinka tieto ilmoitetaan tulli-ilmoituksessa. 

Edeltävän asiakirjan ilmoittaminen 

Paljous- ja lisäpaljoustiedot

Ilmoita tavaroiden todelliset paljoustiedot, joita ovat esimerkiksi netto- ja bruttopaino sekä pakkausmäärä. Osalle tullinimikkeistä voidaan vaatia myös lisäpaljouden eli tilastointipaljouden tai veronlaskentapaljouden ilmoittaminen.  

Tavaroiden tullimaksut määritetään useimmiten prosenttitullina tavaroiden arvosta. Tullimaksun määrään voivat kuitenkin vaikuttaa myös tavaroiden paljous, lisäpaljous tai veronlaskentapaljous.
Tarkista esimerkiksi Fintaric-palvelusta tullinimikkeen vaatimat lisäpaljoudet tai veronlaskentapaljoudet, jotka tuotavasta tavarasta on ilmoitettava. 

Sijaintipaikka ja tarkastuspaikka

Ilmoita huolellisesti ja tarkasti tavaroiden tarkastuspaikan tiedot, jotta Tulli voi tarvittaessa ohjata tavarat siirtoluvalla tarkastuspaikalle tarkastettaviksi. Tarkastuspaikassa tavarat pitää voida purkaa turvallisesti. 

Sijaintipaikan ja tarkastuspaikan ilmoittaminen  

Lue lisää tuonti-ilmoittamisen tarkemmista ohjeista täältä

Näin käytät SAD-lomaketta, kun tuot esimerkiksi lentomatkustajana tavaroita yritykselle
 

 1. Yritys täyttää itse SAD-lomakkeen.
 • Lomakkeen voi täyttää etukäteen verkossa. Sen jälkeen se on tulostettava itsejäljentävälle paperille. Kun käytät SAD-lomaketta tuonti-ilmoituksena, voit jättää toisen puolen lomakkeesta tulostamatta.
 • Voit myös ostaa Tullin painettuja lomakkeita PunaMustan verkkokaupasta.
   
 1. Esitä paperinen SAD-lomake Tullille.
 • Esitä lomake tavaroiden saapumistullitoimipaikassa, jos saapumistullitoimipaikassa on asiakaspalvelua.
 • Jos saapumispaikassa ei ole Tullin toimipistettä, ota etukäteen yhteyttä saapumispaikkaa lähimpään tullitoimipaikkaan. Näin varmistat sujuvan asioinnin saapuessasi.

Varamenettely

Käyttökatkon aikana voit käyttää SAD-lomaketta varamenettelyasiakirjana, jos haluat, että tuomasi tavarat luovutetaan vapaaseen liikkeeseen. Lue lisää tuonnin varamenettelyistä.

SAD-lomake ja sen täyttöohjeet.

Tavaroita voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen, vaikka ne eivät suoraan vapaudu kaikista velvoitteista tai tullimenettelyn käyttöön liittyy rajoitteita. Näissä tapauksissa pyydetyn menettelyn ja edeltävän menettelyn koodeina tulli-ilmoituksessa käytetään muita koodeja kuin 40 ja 00.  

Esimerkkejä:

Voit ilmoittaa tuontitavaroita myös näillä ilmoituksilla 

Vakiomuotoisen tulli-ilmoituksen lisäksi on olemassa muita ilmoituksia:

Tuotko tavaraa väliaikaisesti maahan? Vietkö tavaraa korjattavaksi?

Tarkista, miten toimit näissä ja muissa tuonnin tilanteissa. 

Tuonnin erityismenettelyt