Hyppää sisältöön

Poistumisen vahvistaminen alustoimituksissa

Tarkista, miten tavaran poistuminen EU:sta vahvistetaan alustoimituksissa eri tilanteissa. Ohje on tarkoitettu toimijalle, joka toimittaa tavaroita aluksille (laivoihin ja lentokoneisiin).

A. Kun toimitat tavaraa Suomesta alukseen, joka sijaitsee Suomessa

Tavaran poistumisen voi todentaa saateasiakirjalla tai sähköisillä poistumisilmoituksilla. 

1. Poistumisen vahvistaminen saateasiakirjalla

Esitä tavara ja sitä seuraava saateasiakirja aluksella tavaran vastaanottajalle allekirjoitettavaksi. Säilytä saateasiakirja todisteena tavaran poistumisesta EU:n tullialueelta. 

Saateasiakirjassa pitää olla nämä merkinnät:

  • vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
  • vastaanottajan asema yrityksessä. 

Voit myös pyytää kirjanpitoasi varten poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Saat sen, kun esität vastaanottajan allekirjoittaman saateasiakirjan Tullille missä tahansa tullitoimipaikassa Suomessa. 

2. Sähköinen poistumisilmoitus

Voit myös pyytää kuljetusliikettä antamaan sähköiset poistumisen ilmoitukset, jolloin saat poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. 

B. Kun toimitat tavaran Suomesta alukseen, joka sijaitsee toisessa EU-maassa

Jos alus on toisen EU-maan satamassa, esitä viennin saateasiakirja kyseisen EU-maan tullille. Saat sen jälkeen Suomen tullilta poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. 

C. Kun toimitat tavaran toisesta EU-maasta alukseen, joka sijaitsee Suomessa 

Suomen tullilta on saatava lastauslupa ennen kuin tavarat lastataan alukseen.  

Pyydä lastauslupa esittämällä esimerkiksi saateasiakirja (EAD), MRN-luettelo tai muu Tullin hyväksymä asiakirja. Jos näitä asiakirjoja ei ole esittää, alustoimitusilmoitus on tehtävä Suomessa ennen kuin tavarat toimitetaan alukseen. 

Jos tavaroiden lastauspaikalla ei ole tullia tai tullitoimipaikka ei ole auki, voit pyytää lastauslupaa jostakin muusta Suomen tullitoimipaikasta kuljetusreitin varrella tai sähköpostitse. Tee lastauslupapyyntö sähköpostitse näin:

  • Lähetä viennin EAD-saateasiakirjat tai MRN-luettelo Sähköiseen palvelukeskukseen sähköpostiosoitteeseen spake.vienti@tulli.fi.
  • Merkitse sähköpostin aiheeksi "Lastauslupapyyntö".

Jos saat lastausluvan sähköpostitse, vahvista tavaran poistuminen näin:

  • Lähetä vastaanottajan allekirjoittamat asiakirjat sähköpostiosoitteeseen spake.vienti@tulli.fi ja pyydä poistumisvahvistusta alustoimitukselle.
  • Merkitse sähköpostin aiheeksi "Poistumisvahvistuspyyntö".
  • Tullin sähköinen palvelukeskus vahvistaa poistumisen.

Poistumisvahvistettujen tavaroiden palautus alukselta toimituksen jälkeen

Jos alukselta palautetaan tavaroita, tietyissä tapauksissa niistä on tehtävä tuonnin tulli-ilmoitus ja tarvittaessa valmisteveroilmoitus Verohallinnolle.

Tee ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

  • tavarat on vahvistettu vastaanotetuiksi  
  • tavaroista on saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös.