Hyödynnä tullietuudet

Tullietuuskohtelulla tarkoitetaan sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta kannetaan jollain perusteella yleistä tullia alhaisempaa tullia tai että tavarasta ei kanneta tullia lainkaan. Tullietuuksia ei myönnetä automaattisesti, vaan niitä on haettava itse.

Tullia voidaan alentaa EU:n solmimien sopimusten perusteella tai EU:n yksipuolisten myönnytysten perusteella. Näiden etuuksien myöntäminen voidaan rajoittaa tiettyihin vuosittaisiin tuontimääriin. Tuontimääriin sidotut eli kiintiöidyt tullietuudet voivat perustua myös Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksiin. 

Jos tuontitavara on esimerkiksi tiettyjen maiden alkuperätuote, on mahdollista hakea etuuskohtelua. Voit lukea lisää sivulta Tullietuudet alkuperän perusteella. Alkuperäsääntöihin on joitain poikkeuksia, joista voit lukea lisää muun muassa sivulta Euro-Välimeri-sopimusverkosto. Lisäksi EU:lla on oma tullietuusjärjestelmänsä kehitysmaille (GSP). Järjestelmällä myönnetään tullietuja kehitysmaiden alkuperätuotteille.

Tariffikiintiöllä tarkoitetaan tietylle tuontimäärälle määräajaksi myönnettyä tullittomuutta tai alennettua tullia. Jäsenvaltioiden teollisuus voi myös hakea oman valtionsa toimivaltaisen viranomaisen välityksellä tullietuutta tuotannossaan käytettäville raaka-aineille tietyin edellytyksin. Lue lisää aiheesta sivulta Tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt.