Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Lupapalvelutiedot

Mitä tietoja lupapalvelutiedot sisältävät?

Lupapalvelutiedot sisältävät seuraavia tietoja Tullin yritys- ja henkilöasiakkaista, lupahakemuksista ja luvista: 

 • lupahakemukset
 • lupahakemusten liiteasiakirjat
 • luvanhakijoiden tiedot
 • asiakasneuvontojen ajankohdat, sisällöt ja osallistujat
 • arviointitiedot lupahakemuksista
 • päätökset lupahakemuksiin
 • lupien ja niiden liitteiden sisältämät tiedot
 • luvanhaltijoiden tiedot
 • seurantatiedot luvista
 • lupamuutokset
 • asiakkuuden tyyppi Tullissa
 • yritysten sanoma-asiakkuudet
 • yritysten EORI- ja REX-rekisteröinnit
 • yritysten AEO-valtuutukset
 • yritysten tulliselvityksiin liittyvät vakuustiedot
 • tiedot edustajista
 • tietokantatiedot sähköisten järjestelmien käytöstä

Henkilötietojen käsittelystä on tarkempi kuvaus Tullin lupapalvelujen tietosuojaselosteessa.

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Lupapalvelutietoja käytetään Tullin lupakeskuksessa lupien myöntämiseen, hallinnointiin ja seurantaan. Lupien avulla yritykset tai yksityishenkilöt voivat esimerkiksi käyttää tullimenettelyjä yksinkertaisemmin, siirtää verojen ja tullimaksujen maksamista tai saada tavaralle tullittomuuden.

Lisäksi Lupakeskus ylläpitää Tullin asiakasrekisteriä ja hallinnoi lupapalvelutietojen avulla yritysasiakkaiden velkojen vakuuksia. Lupapalvelutietoja käytetään myös asiakasneuvonnassa sekä kansainvälisissä virka-apupyynnöissä.

Tietojärjestelmät

 • Luvat-asiointipalvelu
 • luparekisteri
 • lupahallintajärjestelmä
 • Tullipäätökset-palvelu (EU:n asiointipalvelu CDS)
 • AEO-valtuutusten hakupalvelu (EU:n asiointipalvelu eAEO)
 • rekisteröityjen viejien REX-järjestelmä

Miten voin saada tietoja? 

Osa tiedoista on julkisia ja osa salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 

Lupapalvelutiedoista avoimesti ovat nähtävissä

Tietopyynnöllä haettavat tiedot: 

Lupapalvelutiedoista osa on liikesalaisuuksia tai muuten salassa pidettäviä. Luvanhakijat ja luvanhaltijat voivat katsoa omien lupiensa tietoja Luvat-palvelussa tunnistautumalla Tullin verkkosivuilla.

Julkisia tietoja voi saada tietopyynnöllä, jos tiedot on yksilöity tietopyynnössä riittävän tarkasti.
    
Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin kirjaamoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi

 • yritystunnus tai henkilötunnus
 • ajankohta
 • yhteydenoton aihe.