Vialliset tulliselvitetyt tavarat

Jos huomaat tulliselvityksen jälkeen, että tavara on viallinen, myyjä voi ehdottaa eri tapoja tuotteen korvaamiseen. Voit saada esimerkiksi hyvityslaskun, joka vaikuttaa maksamaasi kauppahintaan. Voit myös palauttaa viallisen tavaran ja saada korvaavan tilalle. Joissakin tapauksissa myyjä lähettää korvaavan tavaran, mutta viallinen tuote jää sinulle.

Korvaavat ja vialliset tavarat on aina tulliselvitettävä. Lue alla olevat ohjeet eri tilanteisiin.

Jos myyjä ehdottaa sinulle tavaroiden korjaamista  

Valitse oikea väliaikaisen viennin menettely

Jos tavarat lähetetään myyjälle takuukorjaukseen EU-alueen ulkopuolelle, ne on mahdollista viedä väliaikaisesti kahdella eri tavalla:

 • väliaikainen vienti ulkoisessa jalostusmenettelyssä (tullimenettely 21), jos tuotavasta tavarasta kannetaan tullia tullinimikkeen perusteella. Lue lisää, milloin voit käyttää ulkoisen jalostuksen menettelyä. Tarkista ohjeet ulkoisen jalostuksen menettelystä ennen vientiä
 • muu väliaikainen vienti jalostusta tai korjaamista varten (tullimenettely 22), jos tuotavasta tavarasta ei kanneta tullia tullinimikkeen tai etuuskohtelun perusteella. Lue lisää, milloin voit viedä tavaran väliaikaisena vientinä muuta jalostusta varten. Tarkista ohjeet muuhun väliaikaiseen vientiin.  

Voit sopia myyjän kanssa, että palautat myyjälle viallisen tavaran ja saat tilalle uuden korvaavan tavaran. Tällöin sinun on ensin tehtävä palautettavasta tavarasta vienti-ilmoitus. Sen jälkeen voit hakea alkuperäisen tuonti-ilmoituksen oikaisua. Lopuksi sinun on tehtävä saamastasi korvaavasta tavarasta tulli-ilmoitus.

Lue tarkemmat ohjeet:

 1. Tee palautettavista tavaroista vienti-ilmoitus, jossa ilmoitat seuraavat tiedot:
  • menettely ”1040”
  • kansallinen menettely ”999”
  • liiketoiminnan luonne ”21”
  • liiteasiakirjana tuonti-ilmoitus, jolla tavarat tulliselvitettiin EU:n alueelle.
 1. Kun olet saanut vienti-ilmoitukseesi poistumisvahvistuksen, hae seuraavaksi oikaisua tulli-ilmoitukselle, jolla tulliselvitit vialliset tuotteet.
  • Esitä oikaisuhakemuksen yhteydessä todiste siitä, että tavara on palautettu EU:n ulkopuolelle.
  • Liitä mukaan myyjän kanssa käyty keskustelu reklamaatiosta.
  • Tee oikaisuhakemus vuoden kuluessa tullauspäätöksen vahvistamispäivästä.
  • Lue lisää oikaisuhakemuksen tekemisestä.
 1. Kun saat korvaavan tuotteen, sinun on tehtävä uusista korvaavista tavaroista tulli-ilmoitus. Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:
  • menettely ”4000”
  • lisämenettely ”999”, jos lisämenettelyä ei ole
  • liiketoiminnan luonne ”22 (Palautettujen tavaroiden korvaaminen)”
  • tavaran kauppahinta ja tilastoarvo sekä tarvittaessa arvonlisäveron peruste
   • Jos tavarat ovat sinulle maksuttomia, ilmoita maksuttomat tavarat ohjeen mukaisesti.

Voit sopia myyjän kanssa, että saat hyvityslaskun ja sinulle lähetetään uusi korvaava tavara. Viallinen tavara jää kuitenkin sinulle. Et kuitenkaan palauta viallista tavaraa myyjälle. Tällöin voit hakea alkuperäisen tulli-ilmoituksen oikaisua. Tee lisäksi aina uusi tulli-ilmoitus korvaavasta tavarasta.

Lue tarkemmat ohjeet:

1. Hae oikaisua tulli-ilmoitukselle, jolla tulliselvitit vialliset tuotteet.

 • Esitä oikaisuhakemuksen yhteydessä todisteita tavaroiden viallisuudesta.
 • Liitä mukaan myyjän lähettämä hyvityslasku, joka on kohdistettavissa alkuperäiseen tuonti-ilmoituksella olevaan laskuun. Lue lisää vahingoittuneiden tavaroiden tullausarvosta.
 • Liitä mukaan myyjän kanssa käyty keskustelu reklamaatiosta.
 • Tee oikaisuhakemus kolmen vuoden kuluessa tullauspäätöksen vahvistamispäivästä.
 • Lue lisää oikaisuhakemuksen tekemisestä.

2. Kun saat korvaavan tuotteen, sinun on tehtävä tulli-ilmoitus uusista korvaavista tavaroista. Ilmoita tulli-ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • menettely 4000
 • lisämenettely 999, jos lisämenettelyä ei ole
 • liiketoiminnan luonne 23 (Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen), jos et palauta viallista tavaraa
 • tavaran kauppahinta ja tilastoarvo sekä arvonlisäveron peruste
  • Jos tavarat ovat sinulle maksuttomia, ilmoita maksuttomat tavarat ohjeen mukaisesti.

Voit saada viallisesta tuotteesta myyjältä pelkän hyvityslaskun. Et siis saa korvaavaa tuotetta etkä palauta viallista tuotetta myyjälle, mutta sovit myyjän kanssa uuden hinnan vialliselle tuotteelle ja saat hyvityslaskun.

Voit tämän jälkeen tehdä oikaisuhakemuksen, jossa hae oikaisua tulli-ilmoitukselle, jolla tulliselvitit vialliset tuotteet. Liitä oikaisuhakemukseen:

 • todisteita tavaroiden viallisuudesta
 • myyjän lähettämä hyvityslasku, jonka pystyy kohdistamaan alkuperäiseen tuonti-ilmoituksessa olevaan laskuun. (Lue lisää vahingoittuneiden tavaroiden tullausarvosta.)
 • reklamaatiokirjeenvaihto myyjän kanssa.

Oikaisuhakemus pitää tehdä kolmen vuoden kuluessa tullauspäätöksen vahvistamispäivästä. Lue lisää oikaisuhakemuksen tekemisestä.