Tuonnin abc

Maahantuotavat tavarat on tullattava ennen kuin saat ottaa ne käyttöön tai myydä eteenpäin. Tavaroista kannetaan tullimaksut, verot ja muita maksuja.

Tutustu tuonnin perusteisiin tämän sivun avulla, jos 

A. Valmistele tuontia

Selvitä tavaran tullinimike ennen kuin tilaat tavaran. Tullinimike kertoo, mitä maksuja tavarasta on maksettava, onko tuontia rajoitettu ja tarvitsetko tuontiin lupia.

Tavaran luokittelu ja tullinimikkeet 

EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta on maksettava yleensä tullia ja arvonlisäveroa. Maksettavaksi voi tulla myös muita tullimaksuja, kuten polkumyyntitulleja. Tulleihin voi saada alennuksia esimerkiksi tavaran alkuperän perusteella. Myös tavaran lähetysmaa vaikuttaa tuonnin kustannuksiin. 

Tarkista tullimaksut ja verot ja miten arvioit etukäteen niiden määrän. 

Tarkista, miten hyödynnät erilaisia tullietuuksia.

Joidenkin tavaroiden tuontiin tarvitset luvan, ja joidenkin tavaroiden tuonti on kokonaan kiellettyä. Selvitä, miltä viranomaiselta voit hakea tuontiluvan ennen tavaran tuontia. 

Tuontirajoitukset  

Tarkista, onko tuontitavarasi hiilirajamekanismin alainen tavara. 

Hiilirajamekanismi (CBAM)

Voit hoitaa tulliasioinnin itse. Monet yritykset käyttävät kuitenkin huolintaliikkeen tai muun edustajan palveluja helpottaakseen tulliasiointia.

Jos käytät edustajaa, muista antaa edustajalle tarvittavat valtuudet. Olet kuitenkin vastuussa ilmoituksen antamisesta, vaikka edustaja antaisi ilmoituksen puolestasi.

Edustajan käyttö tulliasioinnissa 

Voit tehdä tuonti-ilmoituksen Tullin maksuttomassa verkkopalvelussa, Tulliselvityspalvelussa.   

Tulliselvityspalvelu  

Jos yrityksesi tekee paljon tuonti-ilmoituksia, voit hoitaa asioinnin sanomailmoituksina. Sanoma-asiointi vaatii yritykseltä investointeja, luvan Tullista ja järjestelmätestauksia.

Sanoma-asiointi 

Hae yrityksellesi Tullista yritystunniste, EORI-numero. Sen on oltava voimassa, ennen kuin voit tehdä tulli-ilmoituksen.  

EORI-numero

Yrityksesi täytyy antaa työntekijöilleen valtuudet tehdä tulli-ilmoituksia. Jos käytät edustajaa, tällekin on annettava edustamisvaltuus.

Näin valtuutat

Jos yritykselläsi on säännöllistä tuontia Suomeen, sinun kannattaa hakea tuonnin sujuvoittamiseksi Tullista lupia. 

Luvat ja rekisteröinnit

Tavaran tuojana vastaat siitä, että maahantuotavat tuotteet ovat turvallisia ja niissä on oikeat pakkausmerkinnät. Jos esimerkiksi kosmetiikkatuotteiden pakkausmerkinnät ovat puutteellisia, tuonti voi pysähtyä.

Voit varmistaa markkinavalvontaviranomaiselta, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Tuotteiden turvallisuus 

Jos et halua tai voi tullata tavaroita heti niiden saavuttua Suomeen, voit säilyttää tavaroita Tullin hyväksymässä varastossa tai paikassa. 

Tavaran varastointi

Passituksella voit kuljettaa tavaraa EU:n alueella tai sen kautta ilman, että siitä pitää maksaa tullia tai veroja.

Tavaran passitus 

Voit ostaa molemmat palvelut esimerkiksi huolintaliikkeeltä.  

B. Tavara saapuu Suomeen

Kun tavaroita tuodaan EU:n ulkopuolelta, ne pitää esittää Tullille. Jos kuljetusliike kuljettaa tavarat puolestasi, kuljetusliike hoitaa tavaroiden esittämisen rajanylityksen yhteydessä.

Joitakin tavaroita, kuten eläviä eläimiä, voi tuoda Suomeen vain tiettyjen rajanylityspaikkojen kautta. 

Hyväksytyt rajanylityspaikat

Tulli valvoo joidenkin elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden tuontia. Voit tehdä ennakkokyselyn eli kysyä Tullista jo etukäteen, otetaanko lähetyksestä näytteitä. Näin voit nopeuttaa lähetyksesi kulkua.

Joistakin tavaroista on pakko antaa ennakkoilmoitus.   

Ennakkokyselyt ja ennakkoilmoitukset

Tulli voi tarvittaessa  

  • tarkastaa tavaroita, pakkausten materiaaleja ja merkintöjä

  • pyytää nähtäväksi asiakirjoja

  • tarkastaa kuljetusvälineitä

  • ottaa näytteitä elintarvikkeista, jotka tutkitaan Tullilaboratoriossa.

Osa Tullin tarkastuksista on maksullisia, esimerkiksi näytteen tutkiminen Tullilaboratoriossa.

C. Tee tulli-ilmoitus ja maksa tullilasku

Kun olet saanut tiedon tavaran saapumisesta tai edeltävän asiakirjan MRN-numeron varastonpitäjältä tai kuljetusyritykseltä, voit tehdä tavarasta Tulliselvityspalvelussa tulli-ilmoituksen. Tulli-ilmoituksella tavara asetetaan tullimenettelyyn. Tavallisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. 

Jos käytät edustajaa, edustaja tekee tulli-ilmoituksen puolestasi.

Näin teet tuonti-ilmoituksen

Jos sinulla on yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupa, saat Tullilta luovutuspäätöksen, tullauspäätöksen ja tullilaskun, kun tulli-ilmoitus on käsitelty. Saat tavarat haltuusi luovutuspäätöstä vastaan jo ennen kuin maksat tullilaskun. 

Jos sinulla ei ole yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupaa eli olet niin sanottu käteisasiakas, saat tullauspäätöksen ja tullilaskun. Kun maksat tullilaskun Tulliselvityspalvelussa, saat luovutuspäätöksen, jonka jälkeen tavarat luovutetaan sinulle. 

Näin maksat tullilaskun