Hyppää sisältöön

Passitus

Passitus on tavaroiden kuljetusta helpottava tullimenettely, jossa tavaroita kuljetetaan väliaikaisesti ilman tullimuodollisuuksia tai tullien ja verojen maksamista. Passituksen aikana tavarat ovat tullivalvonnassa. Kun passitat tavaraa, sinun pitää tehdä passitusilmoitus.

Passituksessa on aina asetettava vakuus. Jos passitat tavaraa usein, voit hakea Tullista passitusta yksinkertaistavia lupia

Voit passittaa tavaran esimerkiksi näissä tilanteissa

 • Siirrät EU:n ulkopuolelta saapuneet tavarat suoraan väliaikaiseen varastoon tai tullivarastoon ja tullaat ne myöhemmin (T1-passitus)
 • Siirrät tullaamatonta tavaraa EU-maissa tai yhteisen passituksen maiden välillä tullaamatta niitä välillä (T1-passitus)
 • Viet unionitavaraa kolmannen maan kautta takaisin EU:hun, esimerkiksi Suomesta Sveitsin kautta Italiaan (T2-passitus). 
 • Kun passitat vientitavaraa yhteisen passituksen maihin (T2-passitus)
  • Huom. Vientimenettelyssä olevaa tavaraa ei saa passittaa EU:n sisällä.
 • Kun unionitavaroita kuljetetaan unionin veroalueeseen kuulumattomilta alueilta (nk. erityisiltä veroalueilta) muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon saavutaan ensimmäisenä (esimerkiksi Ahvenanmaalta Suomen kautta Viroon). Näitä erityisiä veroalueita ovat Ahvenanmaa, Athosvuori, Kanariansaaret ja Ranskan merentakaiset departementit (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Ranskan Guayana, Réunion). (T2F-passitus)

Huomioi, että T2LF ei ole passitus, vaan unioniasemaa todistava asiakirja veroalueiden välillä. 

Missä voi passittaa? 

Voit käyttää passitusta

 • EU:n tullialueella (unionipassitus)
 • yhteisen passituksen maissa (Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia, Iso-Britannia ja Ukraina).

Andorran ja San Marinon kanssa passituksessa sovelletaan erityisiä menettelyjä

Unionitavaran passitus Suomesta yhteisen passituksen maahan T2-passituksella

Kun vientimenettelyssä olevaa unionitavaraa kuljetetaan Suomesta yhteisen passituksen maahan (esim. Norjaan), voi rajanylitystä helpottaa T2-passitusmenettelyllä. Passituksen edeltävänä asiakirjana käytetään silloin viennin MRN-viitettä ja tavarat voidaan kuljettaa suoraan vastaanottajalle. 

Ilman T2-passitusta asiakas joutuisi tulliselvittämään EU:sta tuodut tavarat heti saavuttuaan Norjan rajalle.

Unionitavaran passitus EU:n ulkopuoliseen maan kautta EU-maahan T2-passituksella

Jos unionitavaroita halutaan passittaa EU:hun kuulumattoman maan, esimerkiksi Britannian, kautta takaisin EU-maahan Irlantiin, passitus aloitetaan Suomessa, ja sen määräpaikaksi ilmoitetaan tullitoimipaikka Irlannissa. Tässä tapauksessa passituksella ei ole edeltävää menettelyä. Tarkista, miten edeltävä menettely ilmoitetaan.

Tavarat saavat liikkua Britannian läpi ilman tullimuodollisuuksia tai verojen maksamista, koska Britannia kuuluu yhteisen passituksen maihin.

Ilmoita passitusilmoituksessa 

 • rajatoimipaikkana ensimmäinen Britannian tullitoimipaikka, johon kuljetus saapuu
 • rajatoimipaikkana ensimmäinen tullitoimipaikka Irlannissa 
 • turvatiedot, kun poistutaan EU:sta ja/tai saavutaan EU:hun, ellei niitä ole annettu erillisellä saapumisen tai poistumisen ilmoituksella.

T2-passitusten ketjutus

T2-passituksen voi ketjuttaa seuraavaan T2-passitukseen, kun tavaroita säilytetään tullivalvonnassa kolmannen maan alueella. Esimerkiksi Suomessa tehdyn vientiselvityksen jälkeen tavarat voi passittaa T2-passituksella Britanniassa sijaitsevaan varastoon, josta ne voivat jatkaa edelleen Irlantiin uudella T2-passituksella. Ilmoita sen edeltävänä asiakirjana Suomessa aloitetun T2-passituksen MRN-viitenumero. 

TIR-passitusmenettely on kuljetusliikkeille tarkoitettu luvanvarainen menettely, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tavarat kulkevat keskeytyksettä perille tullivalvonnassa. Menettelyä voidaan soveltaa vain TIR-yleissopimukseen liittyneissä jäsenmaissa. Suomessa TIR-carnet’ta myöntää Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. TIR-passituksen vakuutena toimii TIR-carnet’n myöntäneen takaajan vakuus (SKAL ry), Tullille ei tarvitse antaa erillistä vakuutta.

Hakemus TIR-järjestelmään pääsemiseksi

Hakemus TIR-järjestelmään pääsemiseksi löytyy SKAL ry:n verkkosivuilta: TIR-lomakkeet ja ohjeet. Lähetä täytetty hakemus TIR-järjestelmään hyväksymisestä SKAL ry:lle, joka lähettää hakemuksen rekisteröintien jälkeen Tullille käsiteltäväksi.

TIR-passituksen aloittaminen

TIR-carnet’n ja liiteasiakirjojen (rahtikirja CMR ja TIR-hyväksymistodistus) lisäksi ilmoituksen sisältämät tavarat ja kuljetusväline esitetään lähtötullitoimipaikassa. Tulli tekee tarvittavat merkinnät TIR-carnet’hen, tekee tarvittaessa tavarantarkastuksen ja sinetöi kuljetusvälineen.

TIR-tietojen ilmoittaminen sähköisesti

EU:n alueella tapahtuvissa kuljetuksissa TIR-carnet'n tiedot on annettava Tullille myös sähköisesti TIR-carnet-vihkon lisäksi. TIR-carnet’n haltija on vastuussa siitä, että tiedot on annettu sähköiseen passitusjärjestelmään ennen kuin TIR-carnet esitetään vahvistettavaksi lähtötullitoimipaikassa. Sähköisen ilmoituksen tiedot voidaan antaa myös tullin netti-ilmoituspalvelun kautta.

Toimija, joka on saanut sanoma-asioinnin luvan Tullilta, voi antaa TIR-carnet’n tiedot sähköisesti Tulliselvityspalveluun TIR-carnet’n haltijan puolesta. TIR-carnet’n haltija on kuitenkin aina vastuussa ilmoituksen oikeellisuudesta sekä menettelyyn liittyvien säännösten noudattamisesta.

Ilmoituksen antaja saa tullin järjestelmästä MRN-yleisviitenumeron, joka on esitettävä lähtötullitoimipaikassa yhdessä TIR-carnet’n, tavaroiden ja kuljetusvälineen kanssa. Tulli luovuttaa tavarat TIR-menettelyyn ja vahvistaa TIR-carnet'n sekä tulostaa passituksen saateasiakirjan TIR-carnet’n liitteeksi.

TIR-menettely päätetään, kun TIR-carnet ja sen sähköisen ilmoituksen MRN-yleisviite sekä tavarat esitetään määrätoimipaikassa tullille.

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuusasiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta.  Rekisteröinti on voimassa rekisteröinnin myöntämishetkestä kolme vuotta (+ kuluva vuosi). Lausunto-oikeuden jatkamiseksi pitää aina jättää uusi hakemus. TIR-kuntoisuusasiantuntijan hakuaika on avoinna vuosittain 1.8.‒30.9.

Voit hakea TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi, jos

 • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia

 • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii lisäksi, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Tentti suoritetaan verkossa. Saat tenttitunnukset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, kun muut rekisteröintioikeuden edellytykset on Tullissa arvioitu.  Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta. Tentti sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä.

Voit hakea TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi lähettämällä hakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus@tulli.fi) tai postitse osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa. 

Hakemuslomake 913

ATA carnet´a käytetään tavaroiden väliaikaista vientiä, väliaikaista tuontia tai kauttakuljetusta varten. Sillä voidaan korvata vienti- ja tuonti-ilmoitukset, mutta se ei korvaa muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja tai lupia (mm. terveystodistus, ampuma-aseen tuontilupa). 

ATA-carnet’ita myöntävät kauppakamarit. ATA-carnet toimii myös vakuutena mahdollisen tullivelan varalta. Tavaroiden jälleentuonnin tai -viennin määräaika on ATA-carnet’n voimassaoloaika, joka on yleensä yksi vuosi tai erikseen tietyille tavaroille määrätty aika.

Passittaminen ATA-carnet'lla

Jos ATA-carnet'lla kuljetettavat tavarat halutaan kauttakuljettaa esimerkiksi näyttelyyn tai messuille sellaisen maan tai alueen kautta, jossa tavaroita ei väliaikaisesti maahantuoda, ATA-carnet'ta voi käyttää passitusasiakirjana. Tullille ei tarvitse antaa erillistä passitusvakuutta. ATA-carnet'lla kuljetettavista tavaroista ei myöskään tarvitse antaa turvatietoja. 

Voit käydä leimauttamassa ATA-carnet´n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa Tullin toimipisteessä tai Lentotullissa. Kaikissa satamissa ei ole enää Tullin asiakaspalvelua, mutta voit varata palveluajan.

ATA-carnet täytyy esittää tullille merkittäväksi aina sen maan tullissa, josta se lähtee tai johon se saapuu. Sitä ei tarvitse esittää EU-alueen sisällä joka maassa, koska EU on yksi tullialue.

ATA-carnet'n merkitseminen

ATA-carnet’n käyttö eri tilanteissa

Eri käyttöön tarkoitetut välilehdet on eroteltu ATA-carnet’ssa eri värisinä sivuina seuraavasti:

 • Exportation = vientilehti vientimaan tullia varten (keltainen)
 • Importation = tuontilehti tuontimaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-exportation = jälleenvientilehti määrämaan tullia varten (valkoinen)
 • Re-importation = palautuslehti lähtömaan tullia varten (keltainen)
 • Transit = passituslehdet kauttakuljetusmaan tullia varten (sininen)

Jos tavaroita kuljetetaan useisiin maihin tai useissa erissä, varmista, että ATA-carnet’ssa on riittävästi sivuja. ATA-carnet’n voimassaoloaikana voi hakea lisää sivuja ja perustellusta syystä jatkoa voimassaoloon. Voit hakea kadonneen ATA-carnet’n tilalle duplikaattia.

Väliaikainen vienti ATA-carnet’lla 

ATA-carnet’n avaaminen vientimaan Tullissa: Exportation-lehti

Tavarat ja ATA-carnet esitetään vientimaan tullissa. ATA-carnet’n käyttäjän on allekirjoitettava kansilehti ja täytettävä Exportation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Exportation-lehti jää vientimaan tulliin.

ATA-carnet-vientimerkinnät tehdään vientimaan tullissa. Jos tavarat poistuvat toisen EU-maan kautta, kantaosan keltaisen lehden (exportation) kohtaa 7 ei täytetä, vaan EU:n poistumispaikan tulli vahvistaa sen allekirjoituksella ja päiväleimalla. Kantaosia ei irroteta ATA-carnet’sta.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus lentäen Oulusta Helsingin kautta Japaniin

Tavarat lastataan Oulussa lentokoneeseen ja siirretään Helsingissä tullialueella kentän puolella Japaniin menevään koneeseen. ATA-carnet leimataan ja vahvistetaan Oulussa ajanvarauksella palvelevassa tullissa.

Esimerkki: ATA-carnet-kuljetus Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä lentäen Kanadaan

Tavarat lähtevät Helsingistä autolla ja jatkavat matkaa laivalla Saksaan, jossa ne lastataan Kanadaan menevään lentokoneeseen. ATA-carnet esitetään tullille merkittäväksi joko Lentotullissa tai satamassa ajanvarauksella palvelevassa tullissa. Tulli ei vahvista Helsingissä poistumista kantaosan kohtaan 7, vaan se vahvistetaan vasta Saksan tullissa, jossa tavarat ja ATA-carnet täytyy esittää.

ATA-carnet paluu lähtömaahan: Re-importation-lehti 

Kun tavara palaa takaisin, ATA-carnet esitetään ensimmäisessä EU:n saapumispaikassa tullille. ATA carnet’n käyttäjän on täytettävä Re-importation-lehden kohdat kohdat D–F sekä allekirjoitettava se. Tulli toimittaa Re-importation-lehden vientimaan tullin palautusoitteeseen. 

ATA-carnet käyttö passitusasiakirjana: Transit–lehti

Kun ATA-carnet´lla aloitetaan passitus kauttakuljetusmaassa tai alueella, täytetään Transit-lehden sarakkeet ”D kuljetustapa”, ”E pakkaustiedot” ja ”F a) Tavarat” (numerot tavaraluettelosta). Lisäksi on merkittävä paikka, päiväys, nimenselvennys ja allekirjoitus. Tulli antaa määräajan, jonka kuluessa ATA-carnet-passitus on esitettävä siihen merkityssä määräpaikassa.

Katso henkilöasiakkaan ohjeet tavaroiden kuljettamiseen ATA-carnet´lla.

EU:lla on Andorran ja San Marinon kanssa erilliset sopimukset tulliliitosta. Tulliliiton alueella sovelletaan yhteisiä tulleja, mutta tullimuodollisuuksista ei ole luovuttu, toisin kuin unionin tullialueella. Tästä syystä passituksessa sovelletaan näiden alueiden kanssa erityisiä menettelyjä.

Andorra ja San Marino eivät kuulu yhteistä passitusta koskevan yleissopimuksen piiriin, joten yleissopimuksen maista (Efta, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia, Ukraina) ei voi aloittaa passituksia niihin.

San Marino

EU:n ja San Marinon tasavallan välillä on tulliliitto, joka koskee muita tullitariffissa mainittuja tavaroita kuin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Nämä poissuljetut tavarat kuuluvat tariffiryhmiin 72 ja 73, ja ne on tullitariffissa merkitty maininnalla EHTY nimikkeen perässä.

Vapaassa liikkeessä olevien tavaroiden siirtäminen San Marinon ja EU:n välillä

Kun siirretään San Marinossa vapaassa liikkeessä olevia ja EU:hun tuotavia tavaroita, käytetään unionin sisäistä passitusta (T2) tai T2L-asiakirjaa. EU:ssa näistä tavaroista on kannettava arvonlisävero.

Kun siirretään EU:sta San Marinoon vietäviä unionitavaroita, käytetään T2-passitusta, ja määrätoimipaikkana ovat San Marinon tullitoimipaikat.

Veroalueen ulkopuolelta aiemmin toimitettujen tavaroiden edelleenlähettäminen

Jos EU:n veroalueen ulkopuolista tavaraa (esim. Kanariansaarilta) on aiemmin viety San Marinoon T2F-passituksella tai T2LF-asiakirjalla, ja tavarat lähetetään edelleen San Marinosta EU:hun, on tavaroiden siirrossa käytettävä T2F-passitusta tai T2LF-asiakirjaa. Siinä on viitattava aiempaan asiakirjaan (T2F tai T2LF), joka tavaroilla oli niiden saapuessa San Marinoon. EU:ssa näistä tavaroista kannetaan arvonlisävero, aivan kuten muistakin veroalueen ulkopuolelta saapuvista tavaroista.

Tullaamattomien tavaroiden siirtäminen

Osa tullitariffiryhmiin 72 ja 73 kuuluvista tavaroista (merkitty maininnalla EHTY nimikkeen perässä TARIC:ssa) sekä kolmannen maan tavarat eivät kuulu tulliliiton sopimuksen piiriin. Kyseiset tavarat liikkuvat sopimuspuolten välillä käyttämällä unionin ulkoista passitusta (T1) kuitenkin sillä erotuksella, että T1-passitusta ei voi osoittaa EU:sta suoraan San Marinoon, vaan erikseen tätä tarkoitusta varten nimettyihin Italian tullitoimipaikkoihin: Forli, Genova, Livorno, Ravenna, Rimini, Roma II, Orio Al Serio, Milano II, Trieste tai Bologna. Nämä toimipaikat hoitavat tavaroiden tullauksen vapaaseen liikkeeseen San Marinon puolesta ja lähettävät tavarat sen jälkeen San Marinoon käyttäen joko T2SM-passitusta tai T2LSM-asiakirjaa.

Andorra

EU:n ja Andorran ruhtinaskunnan välillä on tulliliitto koskien tullitariffin ryhmissä 25–97 mainittuja tavaroita. Ryhmien 1–24 tavarat ovat tulliliittosopimuksen ulkopuolella, eikä niitä passiteta.

Vapaassa liikkeessä olevien tavaroiden siirtäminen Andorran ja EU:n välillä

Kun siirretään Andorrassa vapaassa liikkeessä olevia ja EU:hun tuotavia, ryhmiin 25–97 kuuluvia tavaroita, käytetään unionin sisäistä passitusta (T2). EU:ssa näistä tavaroista on kannettava arvonlisävero.

Kun siirretään EU:sta Andorraan vietäviä, ryhmiin 25–97 kuuluvia unionitavaroita, käytetään T2-passitusta, ja Andorran tullitoimipaikat (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) toimivat määrätoimipaikkana.

Tullaamattomien tavaroiden siirtäminen

Kun siirretään Andorrasta EU:hun tuotavia, ryhmiin 25–97 kuuluvia kolmansien maiden tavaroita, käytetään unionin ulkoista passitusta (T1), ja niitä kohdellaan kuten ei-unionitavaroita.

Kun siirretään EU:sta Andorraan vietäviä, ryhmiin 25–97 kuuluvia kolmansien maiden tavaroita, käytetään T1-passitusta, ja Andorran tullitoimipaikat (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) toimivat määrätoimipaikkana.

Jalostettujen maataloustuotteiden siirtäminen

Kun siirretään EU:sta Andorraan vietäviä, ryhmiin 25–97 kuuluvia jalostettuja maataloustuotteita, joista haetaan vientitukea, käytetään T1-passitusta, ja Andorran tullitoimipaikat (Sant Julià de Lòria, Pas de la Casa) toimivat määrätoimipaikkana. Lisäksi näille tavaroille on tehtävä T5-valvontakappale, jonka EU:n poistumistoimipaikka vahvistaa ja palauttaa lähtötoimipaikalle.

Kun siirretään Andorrasta EU:hun tuotavia, ryhmiin 25–97 kuuluvia jalostettuja maataloustuotteita, käytetään unionin ulkoista passitusta (T1), ja niitä kohdellaan kuten ei-unionitavaroita. Passitusilmoituksissa tulee olla maininta: ”Charge agricultural component only – EC-Andorra Agreement”.

Passituksen turva-alue koostuu EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä. Kun lähetys poistuu turva-alueelta, passitusilmoituksella on ilmoitettava se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat johonkin muuhun yhteisen passituksen maahan (esim. Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia tai Britannia).

Esimerkki: 

T1-passituksella kuljetettava kontti lastataan Vuosaaressa laivaan, jolla se menee suoraan Britanniaan. Vuosaari on tällöin turva-alueelta poistumistoimipaikka.

Turvatiedot voi ilmoittaa passitusilmoituksella, kun passitettava tavara saapuu Suomeen suoraan EU:n ulkopuolelta tai poistuu passituksella EU:sta. Vaihtoehtoisesti turvatiedot voi ilmoittaa saapumisen tai poistumisen yleisilmoituksella.

Saapumisen turvatiedot

Jos passituksella on annettu saapumisen turvatiedot, passituksen MRN-viitenumeron toiseksi viimeinen merkki on L (esim. 24FIP00000000000L0).

Saapumisen turvatietoja ovat

 • Lähettäjä
 • Vastaanottaja
 • Lastauspaikka 
 • Purkauspaikka 
 • UCR-viite
 • Rahdin maksutapa
 • Kuljetusmuoto rajalla 
 • Kuljetusasiakirja 
  • Vaihtoehtoinen UCR-viitteen kanssa
 • Rajan ylittävä aktiivinen kuljetusväline 
 • Reittimaat 
 • Saapumispäivä ja -aika (arvioitu).

Poistumisen turvatiedot

Jos passituksella on annettu poistumisen turvatiedot, passituksen MRN-viitenumeron toiseksi viimeinen merkki on K (esim. 24FIP00000000000K0). 

Poistumisen turvatietoja ovat

 • Lähettäjä
 • Vastaanottaja
 • Lastauspaikka 
 • Kuljetusmuoto rajalla 
 • UCR-viite
 • Rahdin maksutapa
 • Kuljetusasiakirja 
  • Vaihtoehtoinen UCR-viitteen kanssa
 • Rajan ylittävä aktiivinen kuljetusväline 
 • Reittimaat 
 • Turva-alueen poistumistullitoimipaikka  
  • Ilmoitettava, jos tavara poistuu turva-alueelta.

Saapumisen sekä poistumisen turvatiedot

Jos passituksella on annettu sekä saapumisen että poistumisen turvatiedot, passituksen MRN-viitenumeron toiseksi viimeinen merkki on M (esim. 24FIP00000000000M0).

Yhteisen passituksen yleissopimuksen perusteella T2-passitusta voidaan käyttää takaisin EU:hun myös silloin, kun ne ovat saapuneet EU:sta T2-passituksella ja ne jälleenlähetetään kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

 • Niitä ei ole asetettu muuhun tullimenettelyyn kuin passituksen jälkeiseen tullivarastoinnin menettelyyn
 • Tavaroiden jälleenlähettämisen tapahtuu viiden vuoden kuluessa tai tullitariffin nimikkeisiin 1 – 24 kuuluvien tavaroiden kohdalla kuuden kuukauden kuluessa
 • Tavaroita ei saa olla käsitelty muutoin kuin tullivalvonnassa ja mitä tarvitaan niiden kunnon säilyttämiseksi tai lähetysten jakamiseksi itse pakkausta muuttamatta

Lomake 302 on tullitarkoituksiin käytettävä asiakirja, jota voi käyttää yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvissä tavaroiden siirroissa. Sitä käytetään yksinkertaistamaan tai helpottamaan sotilaallisen toiminnan yhteydessä siirrettävien tai käytettävien tavaroiden tulliselvitystä.

Lomakkeen voi antaa toimivaltainen sotilasviranomainen tai tämän edustaja. 

Lomake 302 korvaa tullille annettavat ilmoitukset 

Lomaketta 302 voi käyttää korvaamaan tulli-ilmoitukset seuraavissa tapauksissa:

 • tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen
 • väliaikainen maahantuonti
 • passitus
 • väliaikainen vienti
 • jälleenvienti
 • unionitavaroiden tullioikeudellisen aseman todisteena.

Kun lomaketta 302 käytetään, tavaroista ei tarvitse antaa saapumisen tai poistumisen yleisilmoitusta. Lomaketta ei saa käyttää kaupallisessa tarkoituksessa siirrettäville tavaroille. 

Lomakkeen 302 käyttö

Lomake 302 laaditaan vähintään viitenä kappaleena, ja sivujen numerointi kertoo kappaleiden käyttötarkoituksen:

 • Copy 1: Vastaanottavan sotilasviranomaisen kappale
 • Copy 2: Vastaanottava sotilasviranomainen palauttaa lähtömaan sotilasviranomaiselle
 • Copy 3: Lähtötoimipaikan tullin seurantakappale
 • Copy 4: Määrätoimipaikan tullin arkistointikappale
 • Copy 5: Määrätoimipaikan tulli palauttaa kuittauksena lähtötoimipaikalle.

Jos lomaketta 302 käytetään passitusasiakirjana, kappaleesta 4 voi tarvittaessa ottaa lisäkopioita ja numeroida ne esimerkiksi 4a, 4b ja 4c.

EU-lomakkeen 302 malli on julkaistu komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/244  liitteessä 52-01. Lomake laaditaan englanniksi tai ranskaksi. 

Menettelyyn asettaminen

Toimivaltaisen sotilasviranomaisen tai liittouman edustajan on täytettävä lomake 302 ja vahvistettava se allekirjoituksellaan, leimallaan ja päiväyksellä. Toimivaltainen viranomainen tai liittouma pitää itsellään kappaleen 5.

Lomakkeen 302 kappaleet 1–4 esitetään yhdessä tavaroiden kanssa lähtötullitoimipaikassa. Lähtöpaikan tulli vahvistaa lomakkeen tulli-ilmoitukseksi. Vahvistus tehdään toisen sivun kohtaan ”Goods presented to customs authorities (on/at place), Marchandises présentées aux autorités douanières (date et lieu)”. Kohtaan kirjoitetaan tullitoimipaikan nimi ja postiosoite, jotta määrämaa voi palauttaa kappaleen 4. 

Kappaleet 1, 2 ja 4 seuraavat tavaroiden mukana määrätullitoimipaikkaan. Lähtötullitoimipaikka pitää itsellään kappaleen 3.

Menettelyn päättäminen

Tavarat esitetään tullille määrätullitoimipaikassa. Tulli allekirjoittaa ja leimaa kappaleet 1, 2 ja 4. Unionin poistumistoimipaikassa leimataan kohta ”exit/sortie”. Määrätullitoimipaikassa leimataan kohta ”entry/entrée”.

Kappale 4 jää määrätullitoimipaikalle. Tulli lähettää sen kuittauksena lähtötullitoimipaikalle ja säilyttää kopion kappaleesta 4. Menettely päättyy määrätullitoimipaikassa, joka on

 • unioniin saapumistoimipaikka, jos unionitavarat on kuljetettu kolmannen maan kautta takaisin unioniin 
 • määrämaan tullitoimipaikka, kun kuljetetaan passitusmenettelyssä muita kuin unionitavaroita.

Kappaleet 1 ja 2 seuraavat tavaroiden mukana vastaanottajalle, joka allekirjoittaa ja vahvistaa tavaroiden vastaanoton leimallaan. Vastaanottaja palauttaa kappaleen 2 lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai liittoumalle. 

Kun unionitavaroita kuljetetaan unionin veroalueeseen kuulumattomiin osiin suoraan veroalueeseen kuuluvasta osasta, ei passitusmenettelyä tarvitse käyttää (esimerkiksi Suomen mantereelta suoraan Ahvenanmaalle). Tuonti- ja vienti-ilmoituksena voidaan käyttää kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa, kun unionitavarat ylittävät verorajan yhden unionin jäsenmaan sisällä, esimerkiksi Suomen mantereelta suoraan Ahvenanmaalle.

Unionitavaroiden siirtäminen

Erityisen veroalueen ja muun unionin tullialueen välillä unionitavaroiden passittaminen on pakollista vain silloin, kun tavarat on tarkoitus kuljettaa veroalueelta muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon ensimmäiseksi saavutaan. Tällöin unionitavarat on passitettava T2F-passituksella. Esimerkiksi, kun unionitavaroita siirretään Ahvenanmaalta Suomen kautta Viroon.

Muissa tapauksissa, kun unionitavaroita siirretään erityisen veroalueen ja muun unionin alueen välillä, on unionin sisäisen passituksen (T2F) käyttö vapaaehtoista.

Kun kyse on verorajan ylityksestä toiseen jäsenmaahan, noudatetaan pääosin samoja vienti- ja tuontimuodollisuuksia kuin EU:n ulkorajan yli kulkeville tavaroille.  

Unionitavaroiden siirtäminen tietyissä erityistapauksissa

Kun unionitavaroita viedään erityiseltä veroalueelta yhteisen passitusalueen maahan (Norja, Sveitsi, Islanti, Liechtenstein, Turkki, Pohjois-Makedonia, Serbia) tai sellaisen kautta, on tavarat passitettava unionin ulkoisella passituksella T1 näissä tilanteissa:

 • unionitavaroille sovelletaan tukia yhteisen maatalouspolitiikan perusteella
 • unionitavarat tulevat interventiovarastosta
 • unionitavaroiden tuontitullien palauttaminen tai peruuttaminen edellyttää sitä.

Muiden kuin unionitavaroiden siirtäminen

T1-passitusmenettelyn käyttäminen on pakollista, kun muita kuin unionitavaroita siirretään unionin tulli-alueella tai niitä jälleenviedään yhteisen passitusalueen maahan. Esimerkiksi kun muita kuin unionitavaroita siirretään Ahvenanmaalta Suomeen.

Passitusilmoitukset uudistuvat

EU:n tullilainsäädännön muutosten vuoksi tulli-ilmoittaminen uudistuu vuosina 2019‒2025. Lue lisää passitusilmoituksen uudistuksista.

TIR-kuntoisuusasiantuntijan rekisteröinti

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuusasiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta.  Rekisteröinti on voimassa rekisteröinnin myöntämishetkestä kolme vuotta (+ kuluva vuosi). Lausunto-oikeuden jatkamiseksi pitää aina jättää uusi hakemus. TIR-kuntoisuusasiantuntijan hakuaika on avoinna vuosittain 1.8.‒30.9.

Voit hakea TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi, jos

 • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia

 • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii lisäksi, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Tentti suoritetaan verkossa. Saat tenttitunnukset hakemuksen käsittelyn yhteydessä, kun muut rekisteröintioikeuden edellytykset on Tullissa arvioitu.  Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta. Tentti sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä.

Voit hakea TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi lähettämällä hakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus@tulli.fi) tai postitse osoitteeseen Tullin lupakeskus, PL 261, 65101 Vaasa. 

Hakemuslomake 913