Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Henkilöstötiedot

Mitä tietoja henkilöstötiedot sisältävät?

Henkilöstötiedot sisältävät seuraavia tietoja henkilöstön palkkaamisesta ja palvelussuhteista:

 • henkilötiedot 
 • nimikirjatiedot
 • palvelussuhteen hallintaan liittyvät tiedot
 • palkkatiedot

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Tullin henkilöstöhallinnon hoitamiseksi, esimerkiksi rekrytoinnissa sekä palvelusuhteeseen ja työsuorituksiin liittyvissä asioissa. Työnantajan oikeus käsitellä tietoja on määritelty työ- ja virkaehtosopimuksessa. Jos työntekijä on erikseen antanut suostumuksensa, henkilötietoja voidaan käyttää myös laajemmin.

Tietojärjestelmät

 • rekrytointi (Valtiolle.fi)
 • palvelussuhteen hallinta (Kieku)
 • työajanseuranta (Kieku)
 • palkanlaskenta (Kieku)
 • kulunvalvonta (Kieku) 

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 

Tietopyynnöllä haettavat tiedot: 

Henkilöstötiedot sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joita annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin perustuvan oikeuden perusteella.

Tullin työntekijöiden henkilötietoja pääsevät katsomaan työntekijä itse virkamiesportaalin kautta sekä esimiehet, henkilöstöhallinto, palvelukeskuksen (Palkeet) työntekijät ja muiden tietojärjestelmien käyttäjät käyttöoikeuksiensa mukaan.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia ja annetaan nähtäväksi pyydettäessä. Muita julkisia henkilöstötietoja voi saada tietopyynnöllä, jos tiedot on yksilöity tietopyynnössä riittävän tarkasti.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi

 • henkilötunnus 
 • henkilöstöhallinnon osa-alue (esim. rekrytointi), johon tietopyyntö kohdistuu.