Hyppää sisältöön

Kuka voi olla viejä?

Viejän pitää olla EU:n tullialueelle sijoittautunut. Yritys, jonka kotipaikka tai hallinnollinen pääpaikka on EU:n ulkopuolella, katsotaan EU:n tullialueelle sijoittautuneeksi, jos sillä on EU:n alueella pysyvää henkilöstöä sekä kiinteä toimipaikka, jossa se harjoittaa liiketoimintaa. Viejän pelkkä arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen Suomessa tai EORI-numero eivät riitä täyttämään EU:n tullialueelle sijoittautumisen kriteereitä.

Lisäksi viejällä pitää olla toimivalta määrittää tavaroiden viennistä tai sen pitää olla osapuolena sellaisessa sopimuksessa, jonka mukaan tavarat on tarkoitus viedä EU:n ulkopuolelle. Esimerkiksi kuljetusliike voi olla tällaisen sopimuksen osapuolena. Tällöin kuljetusliikkeen voi ilmoittaa vienti-ilmoituksessa viejäksi ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen myyjän nimi pitää ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodilla FIXFY. Ilmoita lisäkoodi vienti-ilmoituksen tulliselvitettävän erän tiedoissa. Ilmoita liiteasiakirjana vienti-ilmoituksessa sen myyjän laskun numero, jonka tietojen perusteella vienti-ilmoitus annetaan.  

Viejänä pidetään EU:hun sijoittautunutta sopimuspuolta siinäkin tapauksessa, kun tavaroiden omistusoikeus on siirtynyt kauppaehdon tai muun sopimuksen mukaisesti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle ostajalle.

Jälleenviejä voi olla EU:n ulkopuolelle sijoittautunut. Myöskään yksityishenkilöiden, jotka kuljettavat omia henkilökohtaisia matkatavaroitaan, ei tarvitse olla EU:hun sijoittautuneita.

Tarvitset EORI-numeron vienti-ilmoituksen antamista varten  

Viejillä, jälleenviejillä ja näiden valtuuttamilla edustajilla (esim. huolintaliikkeillä) pitää olla EORI-numero, jotta he voivat antaa vienti-ilmoituksia. Yksityishenkilö ei tarvitse EORI-numeroa, kun antaa vienti-ilmoituksen. 

Viejä vastaa vienti-ilmoituksen antamisesta 

Viejä vastaa siitä, että vienti-ilmoitus annetaan Tullille. 

Vienti-ilmoitus pitää jättää siihen jäsenmaahan, jossa tavarat pakataan tai lastataan vientikuljetusta varten vientipaikkasäännösten mukaisesti.  Tietyissä tilanteissa toisen EU-maan viejä voi aloittaa kuitenkin vientimenettelyn Suomessa.  Tällöin muun EU-maan viejän nimissä annettavalla vienti-ilmoituksella ilmoitetaan erityismaininnan lisäkoodilla perusteet vienti-ilmoituksen antamiseen Suomessa.

Muun EU-maan viejän vienti-ilmoituksella ilmoitettavat erityismaininnan lisäkoodit

  • FIXFD Vientilähetyksen arvo on enintään 3 000 euroa, asetetaan vientimenettelyyn poistumismaassa. Vientimenettelyyn asettaminen on sallittua poistumispaikalla, jos kyseessä ei ole kieltojen tai rajoitusten alainen tavara. 
    • Huom.! Jos käytät tätä lisäkoodia, vientimaa ei voi olla Suomi vaan vientimaaksi pitää ilmoittaa vienti-ilmoituksessa lähtömaa. Ilmoita liiketoiminnan luonnekoodiksi 72. Alustoimitusilmoituksessa liiketoiminnan luonnekoodiksi pitää ilmoittaa 11.
  • FIXFE Tavara on ostettu Suomesta ja se asetetaan vientimenettelyyn täällä muun EU-maan viejän nimissä.
  • FIXFF Tavara kaupintavarastossa Suomessa. Jos käytät tätä lisäkoodia ja vientimaa on muu kuin Suomi, ilmoita liiketoiminnan luonnekoodiksi 72.

Rajoitusten alainen vienti

Suomessa ei voi asettaa vientimenettelyyn toisen EU-maan vientiä, jos tavaran vienti edellyttää lupaa, ja lupa on myönnetty vientimaassa. Vienti-ilmoitus on näissä tapauksissa annettava aina vientimaan tullille, ellei luvassa ole poikkeuksellisesti sallittu ilmoituksen antamista myös tietyissä muissa maissa.

Rekisteröity vientiasiakas 

Vientiasiakkaaksi rekisteröityminen on pakollista kaikille viejille.

Viennin rekisteröity asiakas on Tullin asiakas, jonka nimi ja osoite on tallennettu Tullin asiakasrekisteriin ja jolle on annettu vientiasiakkuuden jatko-osa (esim. T0001). Rekisteröitymisvelvoitteeseen eivät vaikuta yrityksen mahdolliset tuonnin ja passituksen rekisteröidyt asiakkuudet. Rekisteröityminen on ilmaista.

Vientiasiakkaaksi rekisteröityminen on pakollista kaikille viejille.

  • Useita omilla yritystunnuksillaan toimivia yrityksiä käsittävä konserni ei voi rekisteröityä kokonaisuutena. Jokaisen konsernin tytäryrityksen on rekisteröidyttävä erikseen riippumatta siitä, antavatko ne vienti-ilmoituksensa itse, vai antaako esimerkiksi emoyhtiö kaikkien tytäryritystensä vienti-ilmoitukset keskitetysti.
  • Yrityksen on rekisteröitävä kaikki ne toimipisteensä, joista lähetetään vientilähetyksiä. Jokainen tällainen toimipiste saa oman viennin jatko-osansa, jonka avulla tulli tunnistaa vientilähetyksen.

Yrityksen on ilmoitettava vientiasiakkuuden jatko-osa vienti-ilmoituksessa. Jatko-osaa on käytettävä myös asiamiehen (huolintaliike) antamissa vienti-ilmoituksissa. Vientiasiakkaaksi rekisteröitymisen edellytys on, että yrityksellä on EORI-numero.

Hakulomake ja täyttöohjeet:

Yhteystiedot ovat lomakkeen alareunassa.

Tulli vahvistaa rekisteröitymisen sähköpostitse tai kirjeitse. Vahvistuksessa ilmoitetaan asiakkaan käyttöön tuleva vientiasiakkuuden jatko-osa, joka on ilmoitettava vienti-ilmoituksissa yritystunnuksen yhteydessä.

Rekisteröidyt vientiasiakkaat -palvelusta voit tarkistaa, onko yritys rekisteröitynyt vientiasiakkaaksi.