Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Tullaustiedot

Mitä tietoja tullaustiedot sisältävät?

Tullaustiedot sisältävät muun muassa seuraavia tietoja tulliselvityksistä: 

 • eri osapuolet (esim. tuoja, viejä, huolintayritys, myyjä, ostaja, vastaanottaja, välittäjä tai yhteyshenkilö), jotka voivat olla organisaatioita tai yksityishenkilöitä
 • asiointikanava ja -ajankohta 
 • asiakirjat ja liitteet
 • tullimenettely sekä yleisemmällä (esim. tuonti, vienti, passitus) että tarkemmalla tasolla (esim. luovutus vapaaseen liikkeeseen)
 • tavaroiden nimikkeet
 • tavaroiden maatiedot (lähtö-, kohde- ja alkuperämaa)
 • valmiste- ja arvonlisäverot sekä muut tullimaksut
 • päätökset, oikaisut ja mitätöinnit
 • tilastointiin vaikuttavat muutokset
 • kuljetusväline
 • vakuudet
 • tavaroiden arvot

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Tulli kerää tullaustietoja tulliselvitysten käsittelemiseksi sekä tullien ja verojen määräämiseksi. Tullaustietoja käytetään tavaroiden ulkomaankaupan tilastointiin.

Lisäksi tullaustietoja välitetään valvontajärjestelmän (FISU) kautta EU:n komissioon tilastoitavaksi. EU-maissa kerätään tietoja tulliselvityksistä yhdenmukaisesti EU:n tullikoodeksin tietomallin mukaan. 

Tietojärjestelmät

 • kansallinen tariffitietokanta (TARIC)
 • tuonti ja tullivarastointi (UTU, ITU, IMU)
 • vienti (ELEX)
 • passitus (NCTS)
 • Ahvenanmaan veroraja (ALA)
 • saapumisen ja poistumisen ilmoitukset (AREX) 
 • kiintiöt (TQs, KIPY) 
 • Surveillance-valvontajärjestelmä (TQS, FISU)
 • sitova tariffitieto (EBTI) 
 • ennakkotarkkailu (SIGL3)
 • Venäjän puukiintiöt (SIGL Wood)
 • Jalostusten INF -palvelu
 • rekisteröidyt viejät (REX)
 • puutullihakemukset
 • lupa-asiakirjat (CERTEX)

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 
Tullaustietoja ei ole saatavilla avoimesti.

Tietopyynnöllä haettavat tiedot: 
Tullaustiedoista osa on liikesalaisuuksia tai turvallisuusluokiteltuja tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24. § 1. momentti 7., 8. ja 20. kohta). 

Tullaustietoja voi hakea sellaisista tulliselvityksistä, joissa tietojen pyytäjä on ollut osapuolena. Yrityksen tai yhteisön puolesta voi myös asioida valtuutuksella. 

Yritys ja sen valtuuttamat henkilöt voivat katsella yrityksen tulliasiointiin liittyviä tietoja Omat tiedot -palvelussa tunnistautumalla Tullin sähköisiin palveluihin tulli.fi-sivuilla. Lisäksi julkisia tietoja tulliselvityksistä voi saada tietopyynnöllä, jos tiedot on yksilöity tietopyynnössä riittävän tarkasti.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin arkistoon. Katso ohje.

Jos tietopyyntö koskee sähköisen tulliselvityksen tietoja, kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi

 • osapuolen tunniste (esim. y-tunnus, henkilötunnus) ja rooli (esim. tuoja, viejä, huolintayritys, myyjä, ostaja, vastaanottaja, välittäjä tai yhteyshenkilö)
 • ajankohta
 • MRN-numero tai muu yksilöivä tunniste
 • tulliselvitysmuoto (esim. tuonti, vienti, passitus)
 • tullimenettely (esim. luovutus vapaaseen liikkeeseen)
 • asiakirjan tyyppi.