Hyppää sisältöön

Näin valtuutat

Valtuutuksella osoitetaan Tullille, kuka voi hoitaa tulliasiointia yrityksen puolesta (esim. tehdä tulli-ilmoituksia Tulliselvityspalvelussa). Valtuutus on voimassa sille määritellyn ajan tai kunnes se poistetaan. Lähes kaikissa tapauksissa valtuuttaminen tehdään Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa.

Näissä tilanteissa on annettava valtuuksia 

1. Kun yritys X hoitaa tulliasioinnin itse, mutta tulliasioinnin hoitaa joku muu henkilö kuin yrityksen kaupparekisteriin merkitty toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

Toimitusjohtajan tai nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön on annettava organisaatiossaan valtuutettaville henkilöille asiointivaltuus Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Tarkista täältä Suomi.fi-valtuuksien ohjeet. 

Huomioi, että CBAM-siirtymärekisteriä voi yrityksessä käyttää ilman valtuuksia vain toimitusjohtaja. 

2. Kun yritys X valtuuttaa edustajayrityksen Y, kuten huolintaliikkeen tai tilitoimiston, hoitamaan tulliasioinnin puolestaan.

Valtuuttamisen tapaan vaikuttaa se, minkä palvelun käyttöä valtuutus koskee. Huomioi, että Sanoma-asioinnin testauspalvelun (IAT) käyttöön ei voi valtuuttaa edustajaa lainkaan. 

1.  Valtuuta edustajayritys näiden asiointipalveluiden käyttöön Suomi.fi-valtuuspalvelussa

 • Intrastat-ilmoituspalvelu
 • Tullipäätökset-palvelu (CDS)
 • BTI-palvelu
 • eAEO-palvelu
 • Jalostusten INF -palvelu
 • REX-palvelu
 • Liitetiedoston lähetyspalvelu
 • EORI-numeron rekisteröintipalvelu
 • Luvat ja päätökset -palvelu
 • Omat tiedot -palvelu.

Tulli ei kuitenkaan suosittele valtuuden antamista edustajalle Luvat ja päätökset-, Tullipäätökset-, eAEO- ja Jalostusten INF -palveluissa, koska valtuutettu saa nähtäväkseen kaikki valtuutuksen antaneen yrityksen päämiehen tiedot.

2. Valtuuta edustajayritys näiden asiointipalveluiden käyttöön joko Suomi.fi-palvelussa tai valitsemallasi tavalla, esimerkiksi huolintasopimuksella 

 • Tulliselvityspalvelu (saapumisen, tuonnin, varastoinnin, passituksen ja Ahvenanmaan ilmoitukset)
 • Vienti-ilmoituspalvelu
 • Saapumisen ja poistumisen ilmoituspalvelu (AREX)
 • Turvatietojen ICS2-ilmoituspalvelu (STI-STP)
 • Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS)

Huomioi:

 • Suomi.fi-palvelussa toiselle yritykselle annetulla ”Tulliselvittäminen”-valtuudella edustajayrityksen henkilöt voivat nähdä vain oman yrityksensä tekemät ilmoitukset Tullin asiointipalveluissa. 
 • Suomi.fi-palvelussa toiselle yritykselle annetulla ”Tulliselvittäminen”-valtuudella edustajayrityksen henkilöt voivat nähdä kaikki valtuuttajan ilmoitukset Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) listalla ”Omat todisteeni”. Edustaja voi kuitenkin nähdä vain oman yrityksensä tekemien ilmoitusten tietosisällön ja tulostaa todisteita.
 • Jos valtuutat edustajan Unioniaseman ilmoituspalveluun (PoUS) muulla tavalla kuin Suomi.fi- valtuutuksella, edustaja ilmoittaa itsensä ilmoittajaksi, eikä yrityksesi nimeä näy ilmoituksella lainkaan.
 • Jos henkilö on valtuutettu Suomi.fi-palvelussa ”Tulliselvittäminen”-valtuudella, hän voi valtuuden voimassaolon jälkeenkin nähdä ja käsitellä Tulliselvityspalvelussa niitä päämiehen ilmoituksia, jotka hän on antanut edustajana valtuuden voimassaoloaikana.

3. Kun edustajayritys Y hoitaa tulliasioinnin, mutta tulliasioinnin hoitaa joku muu kuin yrityksen kaupparekisteriin merkitty toimitusjohtaja tai henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

Toimitusjohtajan tai nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön on annettava organisaatiossaan valtuutettaville henkilöille edustamisvaltuus Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Tarkista täältä Suomi.fi-valtuuksien ohjeet.

Huomioi, että CBAM-siirtymärekisteriä voi yrityksessä käyttää ilman valtuuksia vain toimitusjohtaja. 

Asiakastuki

Suomi.fi-tunnistus ja -valtuutus:

Tulliasiointi: