Sijaintipaikan ja tarkastuspaikan ilmoittaminen 

Tuonnin tulli-ilmoituksessa on ilmoitettava kaksi sijainnin tietoa. Toisella sijainnin tiedolla ilmoitat tavaroiden sijaintipaikan ilmoitusta annettaessa, ja toisella sijainnin tiedolla ilmoitat paikan, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavaran. Paikka voi olla sama, mutta tieto on silti ilmoitettava tulli-ilmoituksessa kahdessa paikassa.   

Tulliselvityspalvelussa ilmoita tiedot seuraavasti:

 • ”Tavaran sijainti” -kohdassa ilmoita paikka, jossa tavarat ovat, kun ilmoitus annetaan.
  • Jos annat ilmoituksen ennakkoon (esim. D-ilmoitus), ilmoita sijaintipaikka, jossa tavarat tullaan esittämään Tullille. 
 • ”Ehdotettu tarkastuspaikka” -kohdassa ilmoita paikka, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavaran.

Sanomalla ilmoita tiedot seuraavasti:

 • ”Tavaroiden sijaintipaikka ilmoitusta annettaessa” -kohdassa ilmoita paikka, jossa tavarat ovat, kun ilmoitus annetaan.
  • Jos annat ilmoituksen ennakkoon (esim. D-ilmoitus), ilmoita sijaintipaikka, jossa tavarat tullaan esittämään Tullille. 
 • ”Tavaran sijaintipaikka” -kohdassa ilmoita paikka, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavaran.

Tavaroiden sijainnin ilmoittaminen

Ilmoita sijaintitiedoksi paikka, jossa tavara on silloin kun teet tulli-ilmoituksen. Sijaintitietoa ei tarvitse ilmoittaa jälkikäteen annettavassa tulli-ilmoituksessa ja kansallisessa verorajailmoituksessa.
Ilmoita sijaintitieto seuraavasti:

 • Jos tavara sijaitsee tullivarastossa tai väliaikaisessa varastossa ilmoitusta annettaessa, ilmoita sijaintitiedoksi varastotunniste. 
 • Jos tavara ei ole Tullin hyväksymässä varastossa, ilmoita tavaran sijaintipaikan osoitetiedot. 
 • Jos tavara esitetään saapumistoimipaikan tullissa, ilmoita tullitoimipaikan käyntiosoite. Katso toimipaikat ja niiden osoitteet.

Tavaroiden tarkastuspaikan ilmoittaminen

Ilmoita tulli-ilmoituksessa paikka, jossa haluat, että Tulli tarkastaa tavaran, jos tavara päätetään tarkastaa. Varmista, että ilmoittamassasi tarkastuspaikassa pystyy tekemään tarkastuksen ja ottamaan esimerkiksi näytteet. Jos tavaroiden sijaintipaikka ei sovellu tarkastuspaikaksi ja tavarat täytyy siirtää, voit hakea Tullilta tavaroiden siirtolupaa.

Tavarat pitää voida purkaa turvallisesti tarkastuspaikalla. Tilan pitää olla lukittava ja sen pitää olla toimijan tai hänen edustajan hallinnassa. Tilan on oltava suunniteltu tavaroiden varastointiin, esimerkiksi yrityksen varasto tai muu yrityksen tila, jonne asiakkailla ei ole pääsyä. Tavaroiden varastointipaikka ei voi olla kotirauhan suojaama paikka, esimerkiksi asuinhuoneisto. 
Jos Tulli ei voi hyväksyä ilmoitettua tarkastuspaikkaa, voit ehdottaa tavaroille toista tarkastuspaikkaa.       

Huomioi nämä, kun ilmoitat tarkastuspaikkaa:

 • Jos annat ilmoituksen Tulliselvityspalvelussa ja ilmoitukseen on automaattisesti täyttynyt ehdotettu tarkastuspaikka, varmista, että paikka soveltuu tarkastukseen. 
 • Tuonti-ilmoituksessa tarkastuspaikan tyypiksi ei voi valita ”A – Tullin osoittama paikka”.
 • Älä ilmoita tarkastuspaikaksi esimerkiksi satamassa sijaitsevaa konttikenttää, jossa tarkastusta ei pysty tekemään. 
 • Jos tavaroihin kohdistuu valvonta-asetuksen mukainen tarkastus (esim. kasvinterveystarkastus), ja haluat, että tavarat tarkastetaan ennakkoon hyväksytyllä valvontapisteellä (CP), ilmoita se tarkastuspaikaksi tulli-ilmoituksessa. 

Näin ilmoitat tarkastuspaikan tyypin ja tarkentimet:

 • "B – luvanvarainen paikka”
  • Valitse tämä, kun ehdotat tarkastuspaikaksi tullivarastoa tai väliaikaista varastoa. Ilmoita sijaintipaikan tarkentimeksi ”X – varastotunniste” ja tarkastuspaikan varastotunniste (EORI+3+2, esim. FI1234567-800101). Sijaintipaikan tarkenninta ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 
 • ”C – Hyväksytty paikka”
  • Valitse tämä, kun ehdotat tarkastuspaikaksi ennakkoon hyväksyttyä valvontapistettä (CP). Ilmoita sijaintipaikan tarkentimeksi ”Z – käyntiosoite” ja hyväksytyn valvontapisteen osoitetiedot. Sijaintipaikan tarkenninta ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla. 
  • Valitse tämä, kun ehdotat tarkastuspaikaksi muuta Tullin hyväksymää paikkaa väliaikaiseen varastointiin (HPA-lupa). Ilmoita sijaintipaikan tarkentimeksi ”X – varastotunniste” ja tarkastuspaikan varastotunniste (EORI+3+2, esimerkiksi FI1234567-800101). Sijaintipaikan tarkenninta ei ilmoiteta, jos annat ilmoituksen sanomalla.
 • ”D – Muu”
  • Valitse tämä, kun ehdotat tarkastuspaikaksi tullitoimipaikkaa. Ilmoita lisäksi tullitoimipaikan käyntiosoite.
  • Valitse tämä, kun ehdotat tarkastuspaikaksi esimerkiksi yrityksesi varastoa, joka ei ole Tullin hyväksymä varasto tai tuotantotilaasi. Ilmoita lisäksi tarkastuspaikan käyntiosoite.