Hyppää sisältöön

Edeltävän asiakirjan ilmoittaminen passituksessa

Edeltävä toiminto ilmoitetaan tavaraan liittyvien tulliselvitys- tai valvonta-asiakirjojen perusteella. Tieto on pakollinen.

Edeltävän asiakirjan koodit löytyvät koodiluettelosta ”CL214_NCTS”. Koodin jälkeen on ilmoitettava myös edeltävän asiakirjan viitenumero ja siihen mahdollisesti liittyvä lisätieto. Passitusilmoituksen yhdellä tavaraerällä voi ilmoittaa enintään 99 edeltävän asiakirjan tietoa.

Jos passitettavat tavarat lähtevät väliaikaisesta varastosta esimerkiksi satamasta tai lentokentältä, edeltävä asiakirja on se asiakirja, jolla tavarat ovat saapuneet väliaikaiseen varastoon.

Saapumisen yleisilmoitus (ICS2)

Jos passitusta edeltävä toiminto on komission järjestelmään annettu saapumisen yleisilmoitus, ilmoita passitusilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: N355
 • numero: saapumisen yleisilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23nnnnnnnnnnnnnATn)
 • lisätieto: tavaraerän numero
 • kuljetusasiakirjan viite

Jos yhtä edeltävän yleisilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita kuljetusasiakirjoja tai tavaraeriä, jokainen kuljetusasiakirja ja tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1‒100 yhdellä tavaraerällä.

Jos saapumisen yleisilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi 1ZZZ ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Saapumisen yleisilmoitus

Jos passitusta edeltävä toiminto on saapumisen yleisilmoitus, ilmoita passitusilmoituksella edeltävä asiakirja näin:

 • koodi: N355
 • numero: saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen väliaikaista varastointia varten MRN-viitenumero (muotoa 23FInnnnnnnnnnnnIn)
 • lisätieto: tavaraerän numero.

Jos yhtä edeltävän yleisilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita tavaraeriä, kukin tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan sekä edeltävän toiminnon koodi, MRN että tavaraerän numero. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1 - 100 yhdellä tavaraerällä.

Jos saapumisen yleisilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi 1ZZZ ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus

Jos passitusta edeltävä toiminto on väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, ilmoita passitusilmoituksella edeltävä asiakirja näin:

 • koodi: N337
 • numero: väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23FIEnnnnnnnnnnnUn)
 • lisätieto: tavaraerän numero
 • kuljetusasiakirjan viite

Jos yhtä edeltävän väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen MRN-viitenumeroa kohden on useita kuljetusasiakirjoja tai tavaraeriä, jokainen kuljetusasiakirja ja tavaraerä on ilmoitettava omana kokonaisuutenaan. Ei siis ole sallittua ilmoittaa esimerkiksi MRN-eriä 1‒100 yhdellä tavaraerällä.

Jos väliaikaisen varastoinnin ilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi 1ZZZ ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Tullivarastointi

Jos passitusta edeltävä toiminto on tullivarastoinnin ilmoitus, ilmoita passitusilmoituksella edeltävä asiakirja:

 • koodi: NMRN

 • numero: tullivarastointi-ilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23FIUnnnnnnnnnnnRn)

Jos passitusta edeltävä asiakirja on jälleenvienti-ilmoitus tullivarastosta (3171), ilmoitetaan edeltävä asiakirja näin:

 • koodi: N830
 • numero: jälleenviennistä tehdyn vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23FInnnnnnnnnnnnEn)
 • lisätieto: jälleenvienti-ilmoituksen tavaraeränumeroita ei ilmoiteta

Passitusilmoitus

Jos passitusta edeltävä toiminto on passitus, ilmoita passitusilmoituksella edeltävä asiakirja näin:

 • esimerkkejä mahdollisista koodeista: 
  • N820 – Unionin/yhteistä passitusta koskeva ilmoitus - sekalähetykset (T), jos passitus sisältää sekä T1 että T2 tavaraan ns. sekalähetykset
  • N821 – Ulkoinen passitus, sähköinen T1 tai TIR
  • N822 – Yhteisön sisäinen passitusmenettely T2, jos passitus sisältää T2- tai T2F tavaraa.
 • numero: passitusilmoituksen MRN-viitenumero (esim. muotoa 23FIPnnnnnnnnnnnJn)
 • lisätieto: tavaraerän numero

Jos passitusilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi 1ZZZ ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Vienti-ilmoitus

Jos passitusta edeltävänä toimintona on vientimenettely, ilmoita passitusilmoituksella edeltävä asiakirja näin:

 • koodi: N830
 • numero: vienti-ilmoituksen MRN-viitenumero (muotoa 23FInnnnnnnnnnnnEn)

Jos vienti-ilmoitus on annettu varamenettelyssä, ilmoita passitusilmoituksella edeltävän asiakirjan tyypiksi 1ZZZ ja edeltävän asiakirjan viitteeksi varamenettelyasiakirjan viitenumero.

Ei edeltävää asiakirjaa

Jos unionitavara kulkee T2-passituksella toiseen EU-maahan kolmannen maan kautta (esim. Suomesta Sveitsin kautta Italiaan), ilmoita edeltävän asiakirjan koodiksi 1ZZZ ja asiakirjan viitteeksi ”EU:n sisäkauppa”.

Jos tavarat saapuvat EU:hun suoraan kolmannesta maasta ja niistä annetaan turvatiedot passitusilmoituksella, edeltävän asiakirjan tyyppi on 9000 (ei edeltävää menettelyä). Toistaiseksi edeltävän asiakirjan viite on pakollinen, joten ilmoita viitteeksi esimerkiksi ”none”.