Hyppää sisältöön

Tietojen ja asiakirjojen julkisuus - Hallinnon tiedot

Mitä tietoja hallinnon tiedot sisältävät?

Hallinnon tiedot sisältävät seuraavia tietoja: 

 • kirjanpito taloushallinnosta ja sisäisestä toiminnasta
 • kirjanpito ulkoisesta laskutuksesta, kuten veroista ja tullimaksuista
 • käyttöomaisuustiedot (haltija, omistaja, sijainti, arvo ja ajankohta)
 • tiedot hankinnoista (osapuolet, ajankohta, hankinnan kohde ja kustannukset)
 • ICT-järjestelmien kehittämisen, ylläpitämisen ja tuen tiedot 
 • toimitilatiedot
 • tiedot viestinnästä (aihe, ajankohta, jakelun laajuus ja vastaanotto)

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Hallinnon tietoja käytetään Tullin hallinnon hoitamiseen. Tietoja hyödyntävät taloushallinto, materiaalihallinto, hankinnat, ICT-palvelut, viestintä, organisaatioturvallisuus, toimitilat ja Tullimuseo.

Tietojärjestelmät

 • taloushallinto (Kieku)
 • verot ja tullimaksut (Veroreskontra, Massi)
 • kilpailutusjärjestelmä (Hilma)
 • hankintajärjestelmä (Handi)
 • käyttöomaisuusjärjestelmä (Kieku)
 • toimitilajärjestelmä (HTH-järjestelmä)
 • takavarikkovaraston hallintajärjestelmä

Miten voin saada tietoja? 

Jotkut tiedot ovat julkisia ja jotkut salassa pidettäviä. Osa tiedoista on saatavilla avoimesti ja osa tietopyynnöllä.

Avoimesti haettavat tiedot: 

Hallinnon tietoja ei ole saatavilla avoimesti.

Tietopyynnöllä haettavat tiedot: 

Hallinnon tiedot sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joita annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella, asianosaiselle tai lakiin perustuvan oikeuden perusteella.

Voit saada julkisia tietoja tietopyynnöllä, jos tiedot on yksilöity tietopyynnössä riittävän tarkasti.

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen

Lähetä tietopyyntö Tullin kirjaamoon. Katso ohje.

Kerro pyynnössä tietojen yksilöimiseksi tarvittavat tiedot, esimerkiksi

 • osapuolen tunniste (esim. y-tunnus, henkilötunnus) 
 • ajankohta
 • laskentatunniste 
 • kilpailutus
 • toimitila.