Hyppää sisältöön

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanavan tavoitteena on korruption, petosten ja väärinkäytösten torjunta. Kanavan tarkoituksena on varmistaa, että arkaluontoisista asioista voi ilmoittaa turvallisesti. Ilmoitukset voivat liittyä esimerkiksi julkisiin hankintoihin, julkisten varojen väärinkäyttöön, ohjeiden tai määräysten vastaiseen toimintaan, lahjontaan tai muihin rikoksiin. 

Tullissa on käytössä sisäinen ilmoituskanava, jonka kautta Tullissa työskentelevät henkilöt voivat tehdä väärinkäytösilmoituksia. Muut kuin Tullissa työskentelevät henkilöt voivat tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston ylläpitämään keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan. 

Tee ilmoitus oikeuskanslerinviraston ylläpitämään ilmoituskanavaan 

 

Ulkoista kanavaa voivat käyttää myös Tullin työntekijät, jos

  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella väärinkäytökseen ei voida puuttua tehokkaasti
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen takia.

Ilmoittajansuojelun avulla ilmoittajat voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä turvallisesti ja siten, että heidän henkilöllisyytensä on suojattu. Ilmoittajansuoja perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin

Lisätietoja ilmoittajansuojelusta, ilmoituksen tekemisestä ja ilmoituksen käsittelystä saat oikeuskanslerinviraston sivuilta.