Hyppää sisältöön

Varamenettely unioniaseman selvityksessä

Jos sähköisissä järjestelmissä on häiriö, voit käyttää varamenettelyä unioniaseman selvityksessä tavaralle, joka lähtee Suomesta tai saapuu Suomeen.  

Voit aloittaa varamenettelyn käytön, kun Tulli on tiedottanut asiasta häiriötiedotteella asiointipalveluiden sivulla tai olet saanut sanoma-asioinnin häiriötiedotteen sähköpostiisi. 

Lue tarkemmat ohjeet eri tilanteisiin: 

Suomesta lähtevän tavaran unioniaseman vahvistaminen ja rekisteröinti varamenettelyssä

Voit aloittaa varamenettelyn, kun Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) on käyttökatko, ja katkosta on julkaistu häiriötiedote. 

Jos häiriötiedotetta katkosta ei ole, mutta et saa vahvistusta lähettämiisi vahvistus- ja rekisteröintipyyntöihin Unioniaseman ilmoituspalvelussa, ota yhteyttä: yritysneuvonta@tulli.fi.

Varamenettelyn aikana

Pyydä unioniaseman vahvistamista tai rekisteröimistä Tullista sähköpostilla. Tulli käsittelee pyyntöjä arkisin klo 8-16.

Et voi käyttää varamenettelyä enää, kun Unioniaseman ilmoituspalvelu (PoUS) toimii taas.

Varamenettelyn jälkeen

Pyydä varamenettelyasiakirjalla vahvistetulle todisteelle vahvistusta/rekisteröintiä Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). Tarkista ohjeet

Voit käyttää varamenettelyssä seuraavia asiakirjoja tavaraluetteloineen, jotka Tulli vahvistaa leimalla:

tai

 • Kuljetusasiakirja tai kauppalasku, joka sisältää vain unionitavaroita ja vähintään seuraavat tiedot:
  • koodi ”T2L” tai ”T2LF”
  • lähettäjän tai, jos lähettäjää ei ole, asianomaisen henkilön täydellinen nimi ja osoite sekä allekirjoitus
  • toimivaltainen tullitoimipaikka (FI002000)
  • kollien lukumäärä, laji, merkit ja numerot, tavaran kuvaus, tavaroiden bruttomassa kilogrammoina, tavaroiden arvo
  • konttien numerot, jos tavarat on lastattu kontteihin.

Huomioi, että kaikissa varamenettelyasiakirjoissa pitää olla toimijan viitenumero (LRN), jonka perusteella todiste on yksilöitävissä. Ilmoita viite asiakirjalla "BCP MRN" -tietona seuraavasti:

 • BCP MRN: toimijan viitenumero, esimerkiksi BCP MRN: 1234567
  BCP = Business Continuity Plan (Toiminnan jatkuvuussuunnitelma / varamenettely)

Varamenettelyssä käytetty viitenumero (LRN) on ilmoitettava katkon jälkeen myös Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) annettavalla vahvistus-/rekisteröintipyynnöllä kohdassa LRN.

Valtuutetun antajan itse vahvistaman T2L-/T2LF-asiakirjan, kauppalaskun tai kuljetusasiakirjan pitää sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • koodi ”T2L” tai ”T2LF”
 • lähettäjän tai, jos lähettäjää ei ole, asianomaisen henkilön täydellinen nimi ja osoite sekä allekirjoitus
 • toimivaltainen tullitoimipaikka (FI002000)
 • kollien lukumäärä, laji, merkit ja numerot, tavaran kuvaus, tavaroiden bruttomassa kilogrammoina, tavaroiden arvo
 • konttien numerot, jos tavarat on lastattu kontteihin
 • Jos käytössä on SAD-lomake: C. Lähtötoimipaikka = ”Spake FI002000”
 • SAD-lomakkeen kohdassa D. Lähtötoimipaikan tarkastus:
  • Toimivaltaisen tullitoimipaikan nimi ”Spake FI002000”
  • asiakirjan laatimispäivämäärä
  • merkintä ”Valtuutettu antaja”
 • Valtuutetun antajan erikoisleima, joka voi olla myös tietokoneella tuotettu. Leiman malli (täytäntöönpanoasetuksen liite 72/04, osa II):

(Mitat: 55 x 25 mm)

 • Leiman kenttien täyttöohje:

  1. Vaakuna tai muut maata ilmaisevat merkit tai kirjaimet (= FI)

  2. Toimivaltainen tullitoimipaikka (= SPAKE FI002000)

  3. Ilmoituksen numero

  4. Ilmoituksen antamisen päivämäärä

  5. Valtuutetun antajan nimi

  6. Luvan numero

 • Huomioi, että kaikissa varamenettelyasiakirjoissa pitää olla toimijan viitenumero (LRN), jonka perusteella todiste on yksilöitävissä. Viitenumero (LRN) ilmoitetaan asiakirjalla "BCP MRN" tietona seuraavasti:

 • BCP MRN: toimijan viitenumero (LRN) voi olla esimerkiksi: BCP MRN: 1234567
  • BCP = Business Continuity Plan (Toiminnan jatkuvuussuunnitelma / varamenettely)

Varamenettelyssä käytetty viitenumero (LRN) on ilmoitettava katkon jälkeen myös EU:n Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) annettavassa vahvistus-/rekisteröintipyynnöllä kohdassa LRN.

Tavaran unioniaseman vahvistamiseen varamenettelyssä voidaan käyttää unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteen 51 mukaista aseman rekisteröintilomaketta (1165s) (Status Registration Document, SRD)

Täytä vähintään nämä lomakkeen kohdat 

A-kohta (lomakkeen oikea ylälaita):

MRN = Asiakkaan itse valitsema yksilöllinen viite, jonka perusteella todiste on yksilöitävissä. Tätä viitenumeroa (LRN) on käytettävä myös katkon jälkeen Unioniaseman ilmoitusjärjestelmään (PoUS) annettavalla vahvistus- / rekisteröintipyynnöllä.

  1. Aseman koodi: T2L(F)
  2. Ilmoittaja ja EORI-numero: Unionitavaran tullioikeudellista asemaa koskevan todisteen pyytäjä, rekisteröintiä pyytävän ilmoittajan EORI-numero ja yhteystiedot
31. Kollit ja tavarankuvaus: pakkausten määrä ja laji, merkit ja numerot, tavarankuvaus, konttien tiedot
33. Tavaran koodi: tavaran tullinimike
35. Bruttomassa (kg): tavaran bruttopaino kilogrammoina
36. Nettomassa (kg): tavaran nettopaino kilogrammoina

 • Jos nettopaino on yli 1 kg, ja siihen sisältyy kilogrammaa pienempiä yksiköitä, voit pyöristää painon alempaan (0,001–0,499) tai ylempään (0,5–0,999) täyteen kilogrammaan.
 • Alle 1 kg nettomassa ilmoitetaan tarkasti enintään 6 desimaalia käyttäen (esim. 0,0123 kg).

54. Aika ja paikka sekä unionitavaran tullioikeudellisen aseman rekisteröintiä pyytävän henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys

Voit katsoa tarkempia täyttöohjeita SAD-lomakkeen täyttöohjeen kohdasta ”Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen T2L/T2LF-asiakirjalla: Tavaranhaltija tai hänen edustajansa täyttää”.

Tallenna täytetty pdf-lomake ensin omalle koneelle vasemmasta yläkulmasta ”Tiedosto” ja ”Tallenna nimellä”. Lähetä tallennettu pdf-lomake sähköpostin liitetiedostona.

Varamenettelyasiakirjalla vahvistetulle todisteelle on pyydettävä vahvistusta/rekisteröintiä jälkikäteen häiriön päätyttyä Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS). Pyynnössä on viitattava varamenettelyssä vahvistettuun asiakirjaan seuraavasti:

 • Pyynnön LRN-kentässä annetaan ilmoittajan varamenettelyasiakirjaan merkitsemä yksilöllinen viite (LRN/BCP MRN= asiakkaan viite). 
 • Pyynnön edeltävänä asiakirjan ilmoitetaan varamenettelyasiakirja käyttäen koodia N825 – T2L tai T2LF asiakirja. 
 • Pyynnön tavaralähetyksen lisätietona käytetään koodia 99210 (Annettu jälkikäteen).

Suomeen saapuvan tavaran unioniaseman esittäminen varamenettelyssä

Varamenettelyyn voi siirtyä esittämistullitoimipaikassa (FI002000):

 • Jos asiakkaan järjestelmän häiriön vuoksi sanomia ei voi lähettää, voi saapumisen esittämisilmoituksen tehdä Tulliselvityspalvelussa.
 • Jos Tulliselvitysjärjestelmässä/-palvelussa on häiriö, voit aloittaa varamenettelyn, kun tiedote häiriöstä on julkaistu.
  • Voit tehdä saapumisen esittämisilmoituksen Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) tai jos se ei toimi, sähköpostitse. Lue tarkemmat ohjeet ohjeesta "Unionitavaran esittäminen varamenettelyssä määrätullitoimipaikassa 25.5.2024 alkaen"

Jos häiriötiedotetta käyttökatkosta ei ole, mutta et saa vahvistusta lähettämiisi pyyntöihin, ota yhteyttä yritysneuvonta@tulli.fi.

Kun tavaralla on Unioniaseman ilmoituspalvelussa (PoUS) saatu unioniaseman todiste lähtöpaikassa, mutta saapumisen esittämisilmoitusta ei voi antaa häiriöiden takia sanomalla (FI332) tai Tulliselvityspalvelussa, toimi seuraavasti:

Jos häiriö on asiakkaan järjestelmässä

Voit esittää unionitavaran saapuvaksi:

 • Tulliselvityspalvelussa
 • Jälkikäteen, kun oma järjestelmä toimii. Tällöin huomioi, että tavaroita ei voi luovuttaa ennen esittämistä.

Jos häiriö on Tulliselvitysjärjestelmässä/-palvelussa

Voit esittää unionitavarat saapuvaksi:

 • Jälkikäteen, kun Tulliselvitysjärjestelmä/-palvelu toimii. Tällöin on huomioitava, että tavaroita ei voi luovuttaa ennen esittämistä.
 • Jos haluat tavaroille luovutuksen häiriön aikana:
  • Jos Unioniaseman ilmoituspalvelu (PoUS) toimii, voi unionitavarat esittää palvelussa.
   • Toimita tavaroiden unioniaseman osoittava todiste varastonpitäjälle tai kuljetusliikkeelle, joka voi luovuttaa tavarat todisteen saatuaan.
   • Huomioi, että todistetta ei voi tämän jälkeen esittää sanomalla (FI332) tai Tulliselvityspalvelussa. Todisteen MRN-viitenumeroa ei löydy Tullin MRN-hakupalvelusta. 
   • Ohje: Esittämisilmoitus varamenettelyssä Unioniaseman ilmoituspalvelussa
  • Jos Unioniaseman ilmoituspalvelu ei toimi,  unionitavarat voi esittää lähettämällä todisteen tavaroiden unioniasemasta yhdessä Unioniaseman ilmoituspalvelusta saadun MRN-viitenumeron kanssa sähköpostilla osoitteeseen pous@tulli.fi. Tulli hyväksyy asiakirjat ja sallii tai kieltää luovutuksen sähköpostilla.

Jos tavaran unioniaseman todiste on annettu varamenettelyssä, tavaroita ei voi esittää sanomalla (FI332) tai Tulliselvityspalvelussa. 

Voit pyytää tavaroiden esittämistä lähettämällä lähtötullitoimipaikan tai valtuutetun antajan vahvistaman varamenettelyasiakirjan Tullille sähköpostilla osoitteeseen pous@tulli.fi.

Tulli voi tarkastaa tavaran esittämisen yhteydessä. Hyväksyttyään tavaran esitetyksi, Tulli leimaa varamenettelyasiakirjan päiväleimalla ja lisää tullivirkailijan allekirjoituksen ja nimenselvennyksen. Toimita Tullin leimaama tavaroiden unioniaseman osoittava todiste varastonpitäjälle tai kuljetusliikkeelle, joka voi luovuttaa tavarat todisteen saatuaan.

Huomioi, että varamenettelyn osoittavaa asiakirjaa voi käyttää vain kerran, eli silloin kun se esitetään ensimmäistä kertaa määrämaan Tullille.

Jos kaikkia unioniaseman osoittavan asiakirjan tavaroita ei esitetä kerralla, esittämättä jääneille tavaroille on oltava oma erillinen unioniaseman osoittava rekisteröintiasiakirja/todiste. 

Jos tavaran unioniaseman todiste on annettu varamenettelyssä ja tavaroista on lisäksi annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus tai saapumisen yleisilmoitus, jolla ei ole ilmoitettu tavaroiden unioniasemaa, toimita varamenettelyssä saatu tavaroiden unioniaseman todiste Tullille sähköpostilla osoitteeseen unioniasema@tulli.fi tai varastonpitäjälle.

Katso tarkemmat ohjeet: Kun tavara on ilmoitettu virheellisesti tullaamattomana tavarana. 

Huomioi, että varamenettelyn osoittavaa asiakirjaa voi käyttää vain kerran, eli silloin kun se esitetään ensimmäistä kertaa määrämaan Tullille.

Jos kaikkia unioniaseman osoittavan asiakirjan tavaroita ei esitetä kerralla, esittämättä jääneille tavaroille on oltava oma erillinen unioniaseman osoittava rekisteröintiasiakirja/todiste.