Tulli-ilmoittaminen uudistuu 2020–2025

Tulli-ilmoituksia lähettävän sanomailmoittajan on päivitettävä tai uusittava ilmoitusjärjestelmänsä EU:n tullilainsäädännön mukaiseksi vuosina 2020–2025. Verkossa asioivat ilmoittajat saavat käyttöönsä uudistetun asiointipalvelun.

Uudistuvat ilmoitusjärjestelmät on määritetty EU:ssa. Ne otetaan käyttöön vaiheittain komission IT-strategiassa vahvistetussa aikataulussa. Strategiaa arvioidaan vuosittain, ja aikataulumuutokset vahvistetaan lainsäädännössä.

Aikataulu Suomessa

Uudessa tulliselvitysjärjestelmässä käsitellään Suomessa jo

 • tuonnin ja tullivarastoinnin ilmoitukset 
 • henkilöasiakkaan tuonti-ilmoitukset
 • EU:n ulkopuolelta lentäen saapuvista tavaroista annettujen turvatietoilmoitusten esittämisilmoitukset (turvatietoilmoitukset annetaan EU:n komission järjestelmään)
 • EU:n lentokentiltä ja satamista saapuvan tavaran väliaikaisen varastoinnin ilmoitukset
 • passituksen ilmoitukset.

Muut uudet ilmoitukset otetaan Suomessa käyttöön seuraavasti:

 • viennin ilmoitukset lokakuussa 2024
 • poistumisen ilmoitukset keväällä 2025
 • EU:n ulkopuolelta meritse saapuvista tavaroista annettujen turvatietoilmoitusten esittämisilmoitukset kesäkuusta 2024 alkaen (turvatietoilmoitukset annetaan EU:n komission järjestelmään)
 • EU:n ulkopuolelta rautateitse saapuvista tavaroista annettavien turvatietoilmoitusten esittämisilmoitukset huhtikuusta 2025 alkaen (maantie- ja rautatieliikenteen turvatietoilmoitukset annetaan EU:n komission järjestelmään).

Tulli tukee muutoksessa – millaista tukea sinä haluaisit?

Kun tulliselvitysjärjestelmät uudistuvat, tuemme asiakkaitamme monin tavoin. Pidämme verkkoseminaareja sekä julkaisemme verkkotallenteita ja erilaisia oppaita. Julkaisemme tulli-ilmoittamisen ohjeita sekä teksteinä että videoina. Asiakastilaisuuksista tiedotamme erikseen.

 • Verkkoseminaarit
 • Asiointipalvelun käyttöohjeet (palvelun julkaisun yhteydessä)
 • Menettelyohjeet (tuonnin, viennin sekä kuljetuksen ja varastoinnin sivuilla)
 • Sanoma-asioinnin ohjeet

Mikä on sinulle sujuvin tapa seurata muutoksia? Kerro se meille: ucc(at)tulli.fi.