Jag köper ett sällskapsdjur från ett EU-land

 1. Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets webbplats vilka krav det finns för införsel av ett djur.
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan granska djuret och dess dokument.

Du måste resa till Finland antingen samtidigt med ditt sällskapsdjur eller inom fem dagar från att ditt sällskapsdjur anländer. Om du inte anländer med ditt sällskapsdjur, utan någon annan för in det till Finland, är införseln av djuret kommersiell och för det gäller andra regler. Läs mer om kommersiell införsel nertill på sidan.

Om du köper ett sällskapsdjur från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna, måste djuret förtullas när det förs in till Finland.

Kontrollera vilka områden inte hör till EU:s skatteområde.

Jag köper ett sällskapsdjur från ett land utanför EU

 1. Ta i god tid reda på via Livsmedelsverkets webbplats vilka krav det finns för import av ett djur.
 2. När du anländer till Finland, välj den röda filen vid tullen. Visa upp sällskapsdjuret och dess dokument till Tullen.
 3. Gör en importdeklaration för sällskapsdjuret i Finland. Du kan lämna in importdeklarationen vid tullkontoret när du anländer till Finland, eller köpa tjänsten av en speditionsfirma.

Obs! Om du anländer till Finland med flyg via ett annat EU-land och ditt sällskapsdjur reser som handbagage, ska djuret kontrolleras och förtullas i det land där ni mellanlandar. Om du t.ex. anländer från Amerikas förenta stater och du byter flyg i Bryssel, måste djuret kontrolleras och förtullas redan i Bryssel. En kontroll erbjuds nödvändigtvis inte, men du måste se till att den görs. När du anländer till Finland efter mellanlandningen, ska du ha med dig ett stämplat hälsointyg av EU-modell för sällskapsdjuret. 

Om sällskapsdjuret anländer i lastrummet eller som frakt, förtullas och kontrolleras det vanligtvis först i Finland.

Beakta också dessa saker när du köper ett sällskapsdjur från ett land utanför EU

Skatt måste betalas för djuret, om djurets värde överskrider värdegränserna för resandeinförsel. Värdegränsen är 430 eller 300 euro beroende på med vilket transportmedel du reser. Mervärdesskatten på djuret är 24 % av inköpspriset samt av transport- och försäkringskostnaderna.

Du måste resa till Finland antingen samtidigt med ditt sällskapsdjur eller inom fem dagar från att ditt sällskapsdjur anländer. Om du inte anländer med ditt sällskapsdjur, utan det förs in av någon annan, anses importen av djuret vara kommersiell och för det gäller andra anvisningar. Läs mer om kommersiell införsel nertill på sidan.

Sällskapsdjuret ska anlända till Finland via en godkänd ankomstplats.

Beakta att tullkontor vid östra gränsen har stängts tillfälligt.

Med flyg

 • Helsingfors-Vanda flygplats 

Via landsväg eller järnväg

 • Imatra (tillfälligt stängt)
 • Kuusamo
 • Niirala (tillfälligt stängt)
 • Nuijamaa (tillfälligt stängt)
 • Raja.-Jooseppi (tillfälligt stängt)
 • Salla (tillfälligt stängt)
 • Vaalimaa (tillfälligt stängt)
 • Vainikkala
 • Vartius

Sjövägen och via Saima kanal 

 • Helsingfors
 • Fredrikshamn
 • Nuijamaa (tillfälligt stängt)
 • Hangö
 • Ingå
 • Kotka
 • Lovisa
 • Mariehamn
 • Borgå
 • Åbo