Hoppa till innehåll

Kompetensområdet för tulltjänster

Fokus på smidigare varuhandel från början av studierna

Maarit Ronkainen studerar inom kompetensområdet för tulltjänster. Kompetensområdet ger en omfattande överblick av Tullens arbetsfält och tillfälle att på ett mångsidigt sätt lära sig Tullens grunduppgifter inom tullklarering. Maarit tilltalas av möjligheten att få göra ett samhälleligt betydelsefullt arbete med målet att göra den internationella varuhandeln smidigare.

Maarit Ronkainen työpöydän ääressä.

Maarit inledde sin läroavtalsutbildning vid Tullen i september 2021. Utbildningen är placerad vid Tullens elektroniska servicecentral, vars verksamhet är landsomfattande.

I utbildningen varvas teoristudier med praktiskt arbete. Arbetet omfattar handläggning av förtullningar som gjorts av företag och privatpersoner samt granskning av förtullningarnas riktighet. Vid behov upprättar man en granskningsorder för deklarerade varor och hjälper kunderna med frågor gällande förtullning. Man handlägger också begäranden om korrigering av förtullningar som redan handlagts.

– Jag blev intresserad av denna uppgift både för att arbetet är betydelsefullt och för att jag har möjlighet att utnyttja min tidigare erfarenhet av olika kundbetjäningsuppgifter, berättar Maarit.

Maarit har lång erfarenhet av kundbetjäning, bland annat inom turistnäringen. Hon hade funderat på att byta bransch och ville gärna arbeta med internationell handel. Maarit läste på om Tullen och de olika karriärmöjligheterna där, men just då fanns det inte någon lämplig uppgift som hon kunde söka. Maarit arbetade en tid för en speditionsfirma, där hon genom att erbjuda förtullnings- och logistiktjänster till företag samlade erfarenhet av hur man gör internationell handel smidigare. När hon senare stötte på Tullens platsannons om läroavtalsutbildning började bitarna falla på plats.

– När man redan har familj så är det inte så lätt att återvända till skolbänken när man vill göra karriärändringar. Min dröm var att få lära mig ett nytt yrke genom att arbeta. Genom Tullens läroavtalsutbildning uppfylls denna dröm just på det sätt jag önskat, säger Maarit.

Arbetet kan inledas kvickt tack vare mångsidig introduktion

Utbildningen tar 2–3 år och den består av kurser som fokuserar på olika sakhelheter. Studierna inleddes med en fyra dagar lång orienteringsperiod i Böle i vilken de nya studerandena inom båda kompetensområdena deltog. Efter den gemensamma introduktionen begav sig studerandena till sina tjänsteställen för att bekanta sig med arbetsmiljön, arbetsverktygen och grunderna i arbetet.

– Det var verkligen givande att få träffa alla de andra nya studerandena i Böle. Därefter har den fortsatta introduktionen och arbetet utförts på distans och i varierande grupperingar. Det har varit lättare att kontakta de andra kursdeltagarna då man lärde sig känna dem under orienteringsperioden, berättar Maarit.

Introduktionen på arbetsplatsen tog tre månader. Inledningsvis fick studerandena lära sig grunderna i tullklarering, vilket är en förutsättning för att man ska kunna inleda det egentliga arbetet. Studerandena fick redan i ett mycket tidigt skede börja handlägga företagens importförtullningar. Maarit berömmer denna utbildningsmodell, eftersom hon själv har lärt sig mycket genom att få göra saker konkret.

– Alla som handlägger förtullningar har samma vy i systemet, varifrån vi plockar deklarationer för handläggning i kronologisk ordning. Vi studeranden väljer sådana deklarationer som vi kan handlägga. Våra arbetsskift har planerats på ett sådant sätt att det alltid finns någon på plats som man kan be om hjälp. Därtill är vi studeranden naturligtvis i kontakt sinsemellan och hjälper varandra.

Det finns sammanlagt fyra fördjupade kurser, som genomförs en i taget. Ämnet för kurserna är varukännedom, export och transitering av varor, tullbevakning samt import av varor. I alla kurserna ingår en viss mängd webbstudier som genomförs självständigt vid sidan av arbetet. Efter självstudieperioden kommer en närstudieperiod under vilken Tullskolan ordnar en flera dagar lång utbildning för alla studerandena inom samma kompetensområde. Sedan följer ännu självstudier och lärande i arbetet, som stöds av den närmaste chefen, handledaren och övriga kollegor. Kursen avslutas med ett yrkesprov.

Den första fördjupade kursen började i januari. Under den två månader långa kursen ligger fokus på varukännedom, dvs. klassificering av varor samt varukoder som används vid förtullning.

– Utbildningen har just börjat, men det känns som om jag redan lärt mig mycket om Tullen och tullklareringsarbetet. Vi har fyra kollegor som utsetts att diskutera med oss om olika ämnen varje vecka samt besvara våra frågor. Genom att diskutera med olika personer får jag olika synpunkter och värdefull information beträffande arbetet och organisationen. Jag tycker att introduktionen har skötts utomordentligt väl, tackar Maarit.

Distansarbete och utvecklingsmöjligheter motiverar 

Läroavtalsutbildningsdagarna är omväxlande. Vissa dagar fylls av studier medan andra främst består av arbete. Maarit gillar variationen och att man alltid lär sig nya saker.

– Fast jag skulle handlägga förtullningar hela dagen så kan fallen ändå skilja sig mycket från varandra. Man kan lära sig något nytt från varje fall och det är stimulerande för mig.

Enligt Maarit är det bästa med utbildningen friheten och ansvaret att självständigt utföra arbetet man lärt sig. Man behöver dock aldrig bli ensam med sina funderingar. Däremot tycker hon att det är överraskande att nästan allt har skötts på distans – och att det har fungerat väldigt bra. En utmaning med distansarbetet är att man kan bli tvungen att vänta en stund på svar, då man inte bara kan dra en arbetskompis i ärmen och snabbt be om råd.

– Jag har ingen tidigare erfarenhet av distansarbete och därför är jag positivt överraskad över hur bra både introduktionen och arbetet har fungerat på distans. Möjligheten till distansarbete var de facto en viktig faktor för mig då jag sökte nytt arbete. Från mitt hem tar det en timme att köra till Helsingfors och som småbarnsmamma uppskattar jag tidsbesparingen som den uteblivna pendlingen medför.

Maarit ser ivrigt fram emot att bygga en gedigen kompetens inom tullklareringsuppgifter genom teoristudier och praktisk arbetserfarenhet samt att bilda sig en komplett helhetsbild över Tullens omfattande uppgiftsfält. Hon blev glatt överraskad då hon hörde att det är vanligt att man gör en lång karriär hos Tullen, och att man kan utveckla sin kompetens genom utbildningar och olika uppgifter.

– Det är fint att man inom Tullen har möjlighet att byta arbete utan att byta arbetsplats! Jag rekommenderar definitivt att man söker till Tullens läroavtalsutbildning, om man värderar möjligheten att lära sig ett nytt yrke vid sidan av arbetet och att arbeta delvis på distans. Jag uppskattar också det faktum att trots att jag är studerande så har jag ett tidsbegränsat tjänsteförhållande och får åtnjuta samma förmåner som alla andra tullanställda.

Uppdatering: Maarit utexaminerades i augusti 2023 och hon har fortsatt att arbeta i tullklareringsuppgifter.

Blev du intresserad? Du hittar alla läroavtalsplatser på sidan Lediga arbetsplatser.